Testovi za voznju - Kategorija B - test 2

 
Test br: 2 Grupa: 1 Pitanje br: 6
slika za pitanje broj 6 u testu broj 2
Na ukrštanju puta i pruge u nivou, u situaciji, prikazanoj na slici, preticanje je:
Odgovori

Tačan odgovor donosi Vam poena : 3

napomena: Kliknite na kružić pored jednog od ponuđenih odgovora ili na sam odgovor.

 
Test br: 2 Grupa: 1 Pitanje br: 7
slika za pitanje broj 7 u testu broj 2
Kretanje vozilom unazad u tunelu, u situaciji prikazanoj na slici, je:
Odgovori

Tačan odgovor donosi Vam poena : 3

napomena: Kliknite na kružić pored jednog od ponuđenih odgovora ili na sam odgovor.

 
Test br: 2 Grupa: 1 Pitanje br: 8
slika za pitanje broj 8 u testu broj 2
U situaciji prikazanoj na slici, vozač je dužan da koristi za osvetljavanje puta:
Odgovori

Tačan odgovor donosi Vam poena : 2

napomena: Kliknite na kružić pored jednog od ponuđenih odgovora ili na sam odgovor.

 
Test br: 2 Grupa: 1 Pitanje br: 9
slika za pitanje broj 9 u testu broj 2
Propisno je parkiran, u situaciji prikazanoj na slici:
Odgovori

Tačan odgovor donosi Vam poena : 2

napomena: Kliknite na kružić pored jednog od ponuđenih odgovora ili na sam odgovor.

 
Test br: 2 Grupa: 1 Pitanje br: 10
slika za pitanje broj 10 u testu broj 2
Pešak prelazi preko kolovoza,u situaciji prikazanoj na slici:
Odgovori

Tačan odgovor donosi Vam poena : 2

napomena: Kliknite na kružić pored jednog od ponuđenih odgovora ili na sam odgovor.

 
status
Ukupno poena:0
Vreme pocetka:
Proteklo Vreme:
Vreme dato za rad(minuti):
Broj potrebnih poena za prolaz: 0
statistika
Test br. 2Ukupno
Pitanja
Odgovor
Tačan
Odgovor
Pogrešan
Grupa1000
Grupa2000

Strana 2 od 8