Kategorija C - test 4

 
Test br: 4 Grupa: 1 Pitanje br: 6

 

Odgovori

Tačan odgovor donosi Vam poena : 3

Parkirna kočnica priključnog vozila deluje efikasno ukoliko obezbeđuje njegovu nepokretnost, kada je opterećeno do najveće dozvoljene težine, na putu pod nagibom od %.

Tačan odgovor : 16

napomena: Unesite broj/tekst u pravougaonik, a zatim kliknite na dugme potvrdi odgovor. Umesto slova: č,ć,š,ž; unesite odgovarajuću zamenu: c,c,s,z.

 
Test br: 4 Grupa: 1 Pitanje br: 7

 

Najmanja dubina šare pneumatika na autobusima i teretnim vozilima:
Odgovori

Tačan odgovor donosi Vam poena : 2

napomena: Kliknite na kružić pored jednog od ponuđenih odgovora ili na sam odgovor.

 
Test br: 4 Grupa: 1 Pitanje br: 8

 

Da li alkohol i kafa povoljno utiču na odstranjivanje zamora?
Odgovori

Tačan odgovor donosi Vam poena : 2

napomena: Kliknite na kružić pored jednog od ponuđenih odgovora ili na sam odgovor.

 
Test br: 4 Grupa: 1 Pitanje br: 9

 

Vučenje natovarenog teretnog vozila:
Odgovori

Tačan odgovor donosi Vam poena : 2

napomena: Kliknite na kružić pored jednog od ponuđenih odgovora ili na sam odgovor.

 
Test br: 4 Grupa: 1 Pitanje br: 10

 

Na auto-putu sa tri ili više saobraćajnih traka vozač skupa vozila čija dužina prelazi 7 metara sme da koristi:
Odgovori

Tačan odgovor donosi Vam poena : 3

napomena: Kliknite na kružić pored jednog od ponuđenih odgovora ili na sam odgovor.

 
status
Ukupno poena:0
Vreme pocetka:
Proteklo Vreme:
Vreme dato za rad(minuti):
Broj potrebnih poena za prolaz: 0
statistika
Test br. 4Ukupno
Pitanja
Odgovor
Tačan
Odgovor
Pogrešan
Grupa1000
Grupa2000

Strana 2 od 2