Glavni Meni
Početna Lekarska uverenja za vozače

Lekarska uverenja za vozače

Dole niže je Google mapa lokacija domova zdravlja, a ispod mape se nalazi tabela sa podacima za navedene domove zdravlja: adresa, web sajt, telefon, cene lekarskih uverenja, radno vreme.

U Zakonu o saobraćaju član 207. stav 1. piše : Auto škola ne sme otpočeti sa praktičnom obukom kandidata za vozača koji nema uverenje o zdravstvenoj sposobnosti za kategoriju vozila za koju se obučava, odnosno otpočeti ili obavljati praktičnu obuku ako je od izdavanja tog uverenja proteklo više od jedne godine.

Lekarsko uverenje za otpočinjanje obuke za vožnju može biti staro do godinu dana, dok za polaganje vozačkog ispita(dobijanje vozačke dozvole) lekarsko uverenje ne sme biti starije od 6 meseci.

Na jednom lekarskom uverenju može biti navedeno više vozačkih kategorija. Ako vam treba lekarsko za kategorije A i B, vadite samo jedno uverenje i plaćate jednu cenu za obe kategorije - za vozače amatere. Ako vam treba uverenje sa B i C kategoriju, nećete vaditi posebno uverenje za B, a posebno za C, već ćete dobiti jedno lekarsko uverenje koje će obuhvatiti obe kategorije, a cena će biti za C kategoriju - za vozače profesionalce.

Za dobijanje lekarskog uverenja za profesionalce(kat. C i D) neophodno je vađenje krvi. Najmanje dva sata pre vađenja krvi ne treba jesti i piti.

Dole niže nalazi se mapa gde su crvenim čiodama obeleženi domovi zdravlja navedeni u tabeli ispod mape. Klikom na neku od čioda na mapi dobijate uvećani prikaz lokacije na kojoj se nalazi dom zdravlja sa info prozorom u kome je ispisana adresa doma zdravlja i cene lekarskog uverenje za vozače amatere i za profesionalce.

U tabeli, koja se nalazi ispod mape, takođe imate sledeće podatke : adrese domova zdravlja, telefone, web adrese sajtova, i cene za lekarska uverenja. U poslednjoj koloni nalazi se dugme pronađi na mapi, koje vas, kad ga kliknete, vodi direktno na mapu, na lokaciju na kojoj se nalazi dom zdravlja.

Ako vi imate predlog da uvrstimo neki dom zdravlja u tabelu i na mapu pošaljite nam informacije na email ltablice.com@gmail.com.

Google mapa lokacija domova zdravlja.

Neke lokacije domova zdravlja na Google mapi nisu apsolutno precizne. Pre odlaska u dom zdravlja proverite telefonom cenu i radno vreme.

Na mapi, klikom na dugmad + i - možete uvećavati i smanjivati prikaz na mapi, klikom na strelice pomerate mapu ili je možete pomerati tako što kliknete levim klikom na mapu i držeći pritisnutim dugme miša možete pomerati mapu.