Glavni Meni
Početna Probna vozačka dozvola

Probna vozačka dozvola

Kada polaznik uspešno prođe sve prepreke i položi vozački ispit, dobiće Probnu dozvolu sa rokom važenja od jedne godine. Posle isteka roka od jedne godine, vozač dobija pravu dozvolu B kategorije.

Pri tome, za vađenje prave dozvole B kategorije potrebno je priložiti probnu dozvolu, ličnu kartu, platiti obrazac nove vozačke dozvole(567,00 din) , taksu za vozačku dozvolu(580,00 din) i troškove izdavanja vozačke dozvole(233,00 din). Sve ukupno, cena izdavanja nove dozvole je oko 1400,00 dinara.

Dozvolu B kategorije moći će da dobije svako ko napuni 17 godina, ali su za njih, kao i za svakog vozača koji prvi put položi vozački ispit, predviđena mnogobrojna ograničenja.

Ograničenja koja su ispisana u unutrašnjosti Probne dozvole (član 182. Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima) :

1.Licu koje ispunjava sve uslove za upravljanje vozilom B kategorije, a nije navršilo 18 godina života, izdaće se probna vozačka dozvola kad navrši 17 godina, sa rokom važenja od jedne godine.

2.Probna vozačka dozvola se može koristiti samo u Republici Srbiji.

3.Vozač koji ima probnu vozačku dozvolu B kategorije ne sme da započne i upravlja vozilom bez nadzora lica u vozilu koje ima vozačku dozvolu B kategorije u trajanju od najmanje pet godina.

4.Vozač koji ima probnu vozačku dozvolu ne sme da upravlja motornim vozilom u periodu od 23,00 do 5,00 sati, koristi telefon i druga sredstva za komunikaciju za vreme vožnje.

5.Vozač koji ima probnu vozačku dozvolu se ne sme kretati brzinom većom od 90% od brzine koja je dozvoljena na delu puta kojim se kreće.

6.Lice koje vrži nadzor dužno je da se stara da vozač vozilom upravlja na bezbedan način u skladu sa propisima.

7.Motorno vozilo kojim upravlja vozač koji ima probnu vozačku dozvolu mora biti označeno posebnom oznakom "P" koja mora biti na vidljivom mestu sa prednje i zadnje strane vozila.

8.Probna vozačka dozvola će se izdati i licu koje je navršilo 18 godina, koje prvi put stiče pravo na upravljanje motornim vozilima B kategorije. Na ovo lice primenjuju se odredbe propisane u stavu 2,4,5. i 7. ovog člana.

Ono što ne piše u dozvoli, stavovi koji su deo ovog člana Zakona o bezbednosti saobraćaja, je sledeće:

9.Probna vozačka dozvola za lica iz stava 8. ovog člana izdaje se sa rokom važenja od jedne godine.

10.Ministar nadležan za poslove saobraćaja propisaće posebne uslove o izgledu, tehničkim karakteristikama i načinu postavljanja posebne oznake iz stava 7. ovog člana.

Sledi da lice koje ima 17 godina (nije punoletno) mora pored sebe imati lice, koje ima vozačku dozvolu B kategorije u trajanju od najmanje pet godina i koje je dužno da se stara da vozač vozilom upravlja na bezbedan način i u skladu sa propisima.

Od 15-og januara 2011. godine sa obukom za B kategoriju mogu otpočeti i kandidati sa navršenih 16 godina, a pravo polaganja se stiče sa navršenih 17 godina. Kandidati koji su u fazi obuke ili su završili obuku za B kategoriju, a nisu punoletni (imaju 17 godina) mogu polagati i teoretski i praktični deo vozačkog ispita.

P oznaka je definisana Pravilnikom o posebnoj oznaci na vozilu kojim upravlja lice sa probnom vozačkom dozvolom. Propisan je izgled i način postavljanja posebne oznake "P" na vozilu. Pravilnik je stupio na snagu 8.4.2011. godine.
Na sajtu Ltablice.com možete pogledati i daunlodovati (skinuti) Posebnu oznaku "P".

Vozač koji ima probnu vozačku dozvolu, „gubi“ dozvolu već sa „sakupljenih“  9 kaznenih poena, za razliku od ostalih vozača, kojima je "potrebno" 18 poena za poništavanje dozvole. Kazneni poeni koji su vozaču izrečeni za vreme posedovanja probne vozačke dozvole važe i nakon sticanja vozačke dozvole, do njihovog brisanja, u skladu sa odredbama ovog zakona.

Kazne za nepoštovanje odredaba u Probnoj vozačkoj dozvoli

* Oznaka P

Ako vozač sa probnom dozvolom nema oznaku P, kazniće se vozač i lice koje ga nadzire. Kazna je 3.000 dinara, a ako pri tom izazove saobraćajnu nesreću kazna je 5.000 – 15.000 dinara.

* Vožnja bez pratioca

Ako maloletni vozač vozi bez nadzora iskusnog vozača, kazna je :

5 kaznenih poena, 15.000 – 30.000 dinara ili zatvor do 30 dana i najmanje 30 dana zabrane upravljanja.

Ako pri tome izazove saobraćajnu nesreću kazna je :

8 kaznenih poena, 30.000 – 50.000 dinara ili zatvor do 60 dana i najmanje 3 meseca zabrane upravljanja.

* Vožnja pod uticajem alkohola - nulta tolerancija za alkohol

Ako vozač sa probnom dozvolom vozi pod uticajem alkohola - ima više od 0 promila alkohola u krvi, kazna je:

5.000 dinara i isključenje vozača iz saobraćaja.

Ako pri tome izazove saobraćajnu nesreću kazna je :

6.000 do 18.000 dinara.

Isto se odnosi na lice koje nadzire vozača sa probnom vozačkom dozvolom.

* Vožnja noću od 23-05 h

Ako vozač sa probnom dozvolom vozi noću kazna je:

2 kaznena poena, 6.000 – 20.000 dinara i najmanje 30 dana zabrane upravljanja.

Ako pri tome izazove saobraćajnu nesreću kazna je :

3 kaznena poena, 10.000 – 40.000 dinara ili zatvor 45 dana i najmanje 3 meseca zabrane upravljanja.

* Vozač kome posle isteka probne dozvole nije izdata vozačka dozvola

Ako je vozač, kome posle isteka probne dozvole(1 godina) nije izdata vozačka dozvola, zatečen u vožnji, kazna je :

2 kaznena poena, 6.000-20.000 dinara, najmanje 3 meseca zabrane upravljanja.

Ako pri tome izazove saobraćajnu nesreću kazna je :

3 kaznena poena, 10.000-40.000 ili zatvor do 45 dana i najmanje 5 meseci zabrane upravljanja.


  1. Saznajte šta je sve potrebno za izdavanje probne vozačke dozvole.
  2. Svoje znanje o saobraćaju možete proveriti ili utvrditi vežbanjem na Testovima, koji se nalaze na ovom sajtu, Testovi za vožnju B Kategorije.
  3. Kako izgleda nova vozačka dozvola možete pogledati ovde Nova Vozačka Dozvola.
  4. Pogledajte i daunlodujte (skinite sa sajta) Posebnu oznaku "P".
  5. Nove kategorije vozača