Glavni Meni
Početna Novosti za vozače Oznake na novoj saobraćajnoj dozvoli

Novosti za vozače

Oznake na novoj saobraćajnoj dozvoli

Oznake na prednjoj strani saobraćajne dozvole

saobraćajna dozvola Srbije prednja strana

Sledeći podaci su kodirani (ubačeni u čip dozvole):

 1. A – registarska oznaka vozila
 2. B – datum prve registracije
 3. I – datum izdavanja saobraćajne dozvole
 4. C.1.1 – prezime vlasnika (firma odnosno naziv za pravna lica)
 5. C.1.2 – ime vlasnika
 6. C1.3 – prebivalište (sedište) i adresa vlasnika vozila
 7. C.3.1 – prezime korisnika vozila (firma odnosno naziv za pravna lica)
 8. C.3.2 – ime korisnika vozila
 9. C.3.3 – prebivalište (sedište) i adresa korisnika vozila

Poleđina saobraćajne dozvole

saobraćajna dozvola Srbije poledjina

 1. Na poleđini saobraćajne dozvole nalaze se kodirani podaci i to redom na dole:
  1. D.1 – marka vozila
  2. D.2 – tip vozila
  3. D.3 – komercijalna oznaka (model)
  4. E – broj šasije
  5. F.1 – najveća dozvoljena masa (ovde ubaci link ka pojmovima)
  6. G – masa
  7. H – važenje registracije (upisuje se datum kada se zamenjuju registarske tablice)
  8. K – homologacijska oznaka
  9. P.1 – radna zapremina motora
  10. P.2 – snaga motora u kW
  11. P.3 – vrsta goriva ili pogona
  12. Q – odnos snaga/masa u kW/kg (samo za motocikle)
  13. S.1 – broj mesta za sedenje uključujući i mesto vozača
  14. S.2 – broj mesta za stajanje

U čip saobraćajne dozvole, pored vidljivih podataka iz saobraćajne dozvole, upisuju se i sledeći kodirani podaci (nalaze se samo u čipu):

 1. J – vrsta vozila
 2. P5 – broj motora
 3. L – broj osovina
 4. R – boja vozila
 5. zabrana otuđenja vozila do (datum)
 6. JMBG, odnosno matični broj vlasnika vozila
 7. JMBG, odnosno matični broj korisnika vozila
 8. nosivost vozila