Glavni Meni

Ostala pravila saobra─çaja

Brzina

pravila saobracaja - brzina

Voza─Ź je du┼żan da brzinu kretanja vozila prilagodi osobinama i stanju puta, vidljivosti, preglednosti, atmosferskim prilikama, stanju vozila i tereta, gustini saobra─çaja i drugim saobra─çajnim uslovima, tako da vozilo mo┼że blagovremeno da zaustavi pred svakom preprekom koju pod datim okolnostima mo┼że da vidi ili ima razloga da predvidi, odnosno da vozilom upravlja na na─Źin kojim ne ugro┼żava bezbednost saobra─çaja.

Ako voza─Ź vozi sporo u meri u kojoj ometa normalan saobra─çaj, du┼żan je da na prvom odgovaraju─çem mestu omogu─çi da ga drugo vozilo bezbedno pretekne, obi─Ĺe ili pro─Ĺe.

Sve odredbe Zakona o bezbednosti u saobracaju(ZOBS) koje se odnose na brzinu primenjuju se na trenutno izmerenu brzinu i srednju (prose─Źnu) brzinu.

Na putu u naselju, voza─Ź ne sme vozilom da se kre─çe brzinom ve─çom od 50 km/h (stari zakon: 60km/h), odnosno brzinom ve─çom od brzine dozvoljene postavljenim saobra─çajnim znakom za celo naselje ili njegov deo.

pravila saobracaja - brzina u naselju

Izuzetno, na putu u naselju, ─Źiji saobra─çajno-tehni─Źki elementi to omogu─çavaju, mo┼że da se saobra─çajnim znakom dozvoli kretanje vozilom brzinom i do 80 km/h (stari zakon: brzinom ve─çom od 60 km/h).

Na putu van naselja voza─Ź ne sme vozilom da se kre─çe brzinom ve─çom od:

  1. 130 km/h na auto-putu (od 1. juna 2018. godine, pove─çana sa 120 na 130),
  2. 100 km/h na motoputu,
  3. 80 km/h na ostalim putevima.

Na putu van naselja voza─Ź ne sme vozilom da se kre─çe brzinom ve─çom od brzine dozvoljene saobra─çajnim znakom.

Znak sa ograni─Źenjima brzine na putevima u Srbiji.

pravila saobracaja - brzina na putevima u Srbiji

Brzina kretanja vozila na putevima prema vrsti vozila ograni─Źava se na:

  1. 80 km/h - za autobuse i autobuse sa priklju─Źnim vozilom za prevoz tereta kao i za teretna motorna vozila ─Źija najve─ça dozvoljena masa prelazi 3.500 kg, ali nije ve─ça od 7.500 kg, osim na autoputu gde je najve─ça dozvoljena brzina 100 km/h, ogranicenje brzine 80 kmh za tipove vozila
  2. 80 km/h - za motorna vozila koja vuku priklju─Źno vozilo za stanovanje (karavan),
  3. 70 km/h - za autobuse kada se vr┼íi organizovani prevoz dece, za zglobne autobuse bez mesta za stajanje, za teretna motorna vozila ─Źija je najve─ça dozvoljena masa ve─ça od 7.500 kg i za teretna motorna vozila sa priklju─Źnim vozilom, osim na autoputu gde je najve─ça dozvoljena brzina 90 km/h, ogranicenje brzine 80 kmh za tipove vozila
  4. 50 km/h - za autobuse sa priklju─Źnim vozilom za prevoz lica, za gradske autobuse, autobuse koji, pored ugra─Ĺenih sedi┼íta imaju i odre─Ĺena mesta za stajanje, ogranicenje brzine 80 kmh za tipove vozila
  5. 40 km/h - za traktore, odnosno 30 km/h kada se u priklju─Źnom vozilu koje vu─Źe traktor prevozi najmanje jedno lice, ogranicenje brzine 80 kmh za tipove vozila
  6. 20 km/h - za turisti─Źki voz i radnu ma┼íinu na kojoj se prevoze lica. ogranicenje brzine 80 kmh za tipove vozila

Autobusi i teretna vozila najve─çe dozvoljene mase preko 7.500 kg, koja su proizvedena, odnosno prvi put registrovana u Republici Srbiji nakon stupanja na snagu ovog zakona, moraju imati ure─Ĺaj za ograni─Źavanje brzine kretanja koji ne dozvoljava kretanje brzinom ve─çom od 10 km/h od ograni─Źenja predvi─Ĺenog za tu vrstu vozila.

Vozilo ovog tipa du┼żno ja da ima ugra─Ĺen ispravan grani─Źnik brzine i da ga koristi shodno njegovoj nameni.

ograni─Źava─Ź brzine