Home Pravila saobraćaja Prvenstvo prolaza Utvrđivanje prioriteta znakova u saobraćaju pri određivanju prvenstva prolaza na raskrsnici

Prvenstvo prolaza

Utvrđivanje prioriteta znakova u saobraćaju pri određivanju prvenstva prolaza na raskrsnici

Prioritet znakova u saobraćaju je sledeći, od najnižeg ka najvišem :

  1. 1.saobraćajni znak – horizontalni
  2. 2.saobraćajni znak – vertikalni
  3. 3.semafor
  4. 4.saobraćajac

Znak višeg prioriteta uvek „poništava“ značenje odnosno važnost onog sa nižim prioritetom.

Tek ako nema nijednog od gore navedenih znakova primenjuju se sledeća pravila saobraćaja :

  1. pravilo desne strane – na raskrsnici ili u susretu sa drugim vozilom, vozač je dužan da propusti vozilo koje dolazi sa njegove desne strane
  2. pravilo prvenstva prolaza vozila koje zadržava pravac kretanja na raskrsnici ili skreće udesno u odnosu na vozilo koje dolazi iz suprotnog smera i seče njegov pravac kretanja

Izuzetno od gore navedenih pravila saobraćaja, tramvaj u svim slučajevima ima prvenstvo prolaza, ako saobraćajnim znakom nije drugačije određeno.

Učesnici u saobraćaju dužni su da postupaju u skladu sa saobraćajnom signalizacijom(znaci, semafori, saobraćajac) i kada time odstupaju od propisa o pravilima saobraćaja.

Međusobno prvenstvo prolaza učesnika u saobraćaju, koji na raskrsnici regulisanoj znakovima,semaforima ili od strane saobraćajca, istovremeno dobijaju pravo prolaza, reguliše se pravilima saobraćaja.

Postoje izuzeci od pravila kad su u pitanju šinska vozila, vozila sa prvenstvom prolaza i vozila pod pratnjom.

Raskrsnica regulisana znakovima

Učesnici u saobraćaju dužni su da postupaju po saobraćajnim znakovima i kada time odstupaju od propisa o pravilima saobraćaja.

Međusobno prvenstvo prolaza učesnika u saobraćaju, koji na raskrsnici regulisanoj znakovima istovremeno dobijaju pravo prolaza, reguliše se pravilima saobraćaja.

U situaciji prikazanoj na slici, crveni automobil ima pravo prvenstva prolaza u odnosu na žuti jer se nalazi na putu sa pravom prvenstva prolaza što je određeno saobraćajnim znakom. raskrsnica regulisana znakovima

Vertikalna i horizontalna signalizacija

Učesnici u saobraćaju su dužni da postupaju po saobraćajnim znakovima(vertikalna signalizacija) i kada se njihovo značenje razlikuje od značenja oznaka na kolovozu i trotoaru(horizontalna signalizacija).

U situaciji prikazanoj na slici, vertikalni saobraćajni znak razlikuje se od horizontalnog – oznake na kolovozu.

Crveni automobil pravi prekršaj jer vertikalni znak „dozvoljeni smerovi“ zabranjuje skretanje ulevo !

Ovakve situacije, sa postavljenim znakovima sa suprotnim značenjem, ne bi smele da se dogode, ali su moguće.

raskrsnica regulisana znakovima - kontradiktorni znakovi

Raskrsnica regulisana semaforima.

Učesnici u saobraćaju dužni su da postupaju u skladu sa svetlosnim saobraćajnim znakom – semaforom i kad se značenje tog znaka razlikuje od značenja ostalih saobraćajnih znakova ili pravila saobraćaja.

Međusobno prvenstvo prolaza učesnika u saobraćaju, koji na raskrsnici regulisanoj svetlosnim saobraćajnim znakovima – semaforima istovremeno dobijaju pravo prolaza, reguliše se pravilima saobraćaja.

U situaciji prikazanoj na slici, vozač žutog automobila ima upaljeno zeleno svetlo na semaforu i time je dobio slobodan prolaz. Crveni automobil ima crveno svetlo na semaforu i ima obavezu da čeka dok se za njega ne upali zeleno svetlo.

raskrsnica regulisana svetlosnim saobracajnim znakovima - semaforima

Raskrsnica regulisana od strane policijskog službenika – saobraćajca.

Učesnici u saobraćaju dužni su da postupaju prema znacima, odnosno naredbama koja daju ovlašćenja lica (policijski službenici - saobraćajci) i kad time odstupaju od svetlosnog saobraćajnog znaka(semafora), ili drugog saobraćajnog znaka ili pravila saobraćaja.

U situaciji prikazanoj na slici slobodan prolaz na raskrsnici ima crveni automobil jer dolazi sa bočne strane saobraćajca, dok žuti automobil ima obavezu da čeka, jer dolazi iz pravca u kome su okrenute grudi saobraćajca.

raskrsnica regulisana od strane policijskog sluzbenika - saobracajca

Google oglasi

Pronađite nas na Facebook-u

NOVO ! na Ltablice.com

Učite pravila saobraćaja na primerima sa dosta slika i detaljnim objašnjenjima, posetite link Saobraćajna pravila.

Naučite saobraćajne znakove, posetite link Saobraćajni znaci.

Od 8.3.2012 na Ltablice.com, Testovi za C kategoriju.

Posetite link Testovi za vožnju za C kategoriju.

Kratke Vesti

Zakonom o bezbednosti u saobraćaju propisan je visok nivo kvaliteta u pogledu vozila, kadrova i odgovarajuće tehničke opreme.
Milenko Jezdimirović, predsednik Udruženja auto-škola Beograda, objašnjava za “Blic” da se zbog strožih uslova za poslovanje škola, cena obuke mora povećati.
"Sadašnja cena obuke za B kategoriju iznosi od 20.000 do 35.000 dinara, što je nerealno. Policija je poslala predlog Vladi da cena jednog časa vožnje bude 1.000 dinara sa PDV-om, dok bi cena teorijskog časa iznosila 250 dinara. To znači da bi kompletna obuka koštala najmanje 50.000 dinara", objašnjava Jezdimirović.

 
 

© 2010-2012 Ltablice.com. Sva prava zadržana. Kontakt email : Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli

Dizajn: