Glavni Meni
Početna Pravila saobraćaja Prvenstvo prolaza Postupanje prilikom uključenja sa zemljanog puta na asfaltni

Prvenstvo prolaza

Postupanje prilikom uključenja sa zemljanog puta na asfaltni

Vozač je dužan da propusti sva vozila koja se kreću putem na koji se uključuje i kada taj put nije saobraćajnim znakom označen kao put sa prvenstvom prolaza, ako vozilom ulazi sa zemljanog puta na put sa savremenim kolovoznim zastorom.

prvenstvo prolaza pri ukljucenju sa zemljanog puta na asfaltni