Glavni Meni
Početna Novosti iz obuke za vozače Propisana najniža cena obuke za vozače koja važi od 2.11.2012

Novosti iz obuke za vozače

Propisana najniža cena obuke za vozače koja važi od 2.11.2012

Država je propisala najnižu cenu teorijske i praktične obuke kandidata za vozače kao i najnižu cenu za polaganje vozačkog ispita, koje važe od 2.11.2012 godine. Ovim minimalnim cenama obuke rukovodiće se auto-škole kada budu sastavljale cenovnike svojih usluga.

Tako propisana najniža cena obuke (teorijske i praktične) za vozače B kategorije iznosi 65.000 dinara sa pdv-om. U cenu je uračunat jedan izlazak na polaganje.

Najniza cena obuke po kategorijama

Struktura troškova u ceni obuke za B kategoriju (u dinarima sa pdv-om) :

  1. Teorijska obuka : 13.296
  2. Praktična obuka : 47.280
  3. Polaganje teorije : 1.101
  4. Naknada MUP-u za polaganje teorije : 950
  5. Polaganje vožnje : 1.182
  6. Naknada MUP-u za polaganje vožnje : 1.182

Tabela propisanih najnižih cena obuke za polaganje vozačkog ispita po kategorijama (u dinarima sa PDV-om).

Kat Teorijska
obuka
Praktična
obuka
Ukupno
obuka
Polaganje
teorije
Polaganje
voznje
Ukupno
obuka i
1 polaganje
AM 13.296 6.174 19.470 2.052 2.622 24.144
A1 13.296 17.640 30.936 2.052 2.622 35.610
A2 13.296 26.460 39.756 2.052 2.622 44.430
A 13.296 35.280 48.576 2.052 2.622 53.250
B 13.296 47.280 60.576 2.052 2.364 64.992
C1 2.327 17.580 19.907 2.369 2.940 25.216
C 2.327 26.370 28.697 2.369 2.940 34.006
D1 2.327 19.080 21.407 2.369 3.090 26.866
D 2.327 19.080 21.407 2.369 3.090 26.866
C1E 12.306 12.306 2.369 2.940 15.246
CE 12.306 12.306 2.369 2.940 15.246
D1E 13.356 13.356 2.369 3.090 16.446
DE 13.356 13.356 2.369 3.090 16.446
F 11.634 23.640 35.274 2.052 2.622 39.948


Najniža cena jednog časa teorijske obuke(sa PDV-om) za vozače motornih vozila kategorije : AM, A1, A2, A, B, C 1, C , D1, D i F; iznosi 333 dinara.

Najniža cena jednog časa praktične obuke(sa PDV-om) za vozače motornih vozila kategorije :

  1. AM, A1, A2 i A - iznosi 882 dinara.
  2. B i F - iznosi 1182 dinara.
  3. C1, C, C1E i CE – iznosi 1758 dinara.
  4. D1, D, D1E i DE – iznosi 1908 dinara.

NAPOMENA : Auto-škole koje se ne nalaze u sistemu PDV-a imaće niže cene u odnosu na one koje su u tom sistemu, jer ne obračunavaju pdv na svoje usluge. Predlog je da cena obuke i polaganja vožnje bude ista za kandidate, bez obzira da li je auto-škola u sistemu pdv-a ili ne.

Svoje znanje o saobraćaju možete proveriti ili utvrditi vežbanjem na Testovima, koji se nalaze na ovom sajtu, Testovi za vožnju B Kategorije.

Učite saobraćajne znakove ovde Saobraćajni znaci.

Učite saobraćajna pravila ovde Saobraćajna pravila.