Glavni Meni
Početna Novosti za vozače

Novosti za vozače

U ovom delu možete se upoznati sa nekim od novina koje je doneo novi Zakon o bezbednosti saobraćaja (ZOBS). Možete se upoznati sa sledećim: kako izgleda i karakteristike nove saobraćajne dozvole Srbije, kako izgleda, gde se i kako lepi registraciona nalepnica, osobine novih registarskih tablica i kako izgleda i čemu služi Evropski izveštaj o saobraćajnoj nezgodi.

Nove registarske tablice Srbije

Izgled nove registarske tablice

Nove registarske tablice su veće nego sadašnje, dimenzija 520,5×112,9 milimetara, sa međunarodnom oznakom Republike Srbije - “SRB”, dvoslovnom latiničnom oznakom registracionog područja, grbom Republike Srbije - crvenim štitom sa četiri ocila, ispod koga je manja ćirilična oznaka registarskog područja, iza koje sledi registarski broj. Registarski broj vozila sastoji se od kombinacije tri cifre (cifre od "0" do "9") i kombinacije dva slova između kojih je horizontalna crtica. Slova registarskog broja su sva slova latiničnog pisma i latinična slova "X", "Y" i "W".

nova registarska tablica Srbije

Opširnije: Nove registarske tablice Srbije

 

Evropski izveštaj o saobraćajnoj nezgodi

Prema novom Zakonu o saobraćaju, koji je stupio na snagu 2009. godine svi vozači motornih vozila, vlasnici polisa autoodgovornosti, obavezni su da u vozilu imaju primerak Evropskog izveštaja o saobraćajnoj nezgodi i da ga pokažu na zahtev ovlašćenog službenog lica.

Kazna za neposedovanje ovog izveštaja je od 10.000 do 50.000 dinara.

evropski izvestaj o saobracajnoj nezgodi

Opširnije: Evropski izveštaj o saobraćajnoj nezgodi

 

Novi saobraćajni znakovi

Saobraćajni znakovi opasnosti i saobraćajni znakovi izričitih naredbi, koji određuju zabrane ili ograničenja, čija je osnova žuta, trebalo je da budu zamenjeni do 1. marta 2011. godine sa odgovarajućim znakovima sa belom osnovom.

novi saobracajni znakovi Srbije

Opširnije: Novi saobraćajni znakovi

   

Strana 7 od 7