Glavni Meni
Početna Novosti za vozače

Novosti za vozače

U ovom delu možete se upoznati sa nekim od novina koje je doneo novi Zakon o bezbednosti saobraćaja (ZOBS). Možete se upoznati sa sledećim: kako izgleda i karakteristike nove saobraćajne dozvole Srbije, kako izgleda, gde se i kako lepi registraciona nalepnica, osobine novih registarskih tablica i kako izgleda i čemu služi Evropski izveštaj o saobraćajnoj nezgodi.

Postavljanje registracione nalepnice

Na putničkom automobilu nalepnica se lepi na unutrašnji deo šofersajbne, naspram suvozača, dole u uglu.

Nalepnica se odlepljuje sa papira sa spoljne strane (uhvati se noktom za jedan ćošak i samo se odlepi, kao sličica za album), ne razdvaja se gde je perforacija, jer će se oštetiti. Imate jedan pokušaj da pravilno zalepite na staklo, jer se prilikom skidanja nalepnica cepa i ako ste je ukrivo zalepili bolje je neka tako i ostane.

Papir – nosač nalepnice se NE razdvaja gde je perforacija !

postavljanje registracione nalepnice slika 1

Opširnije: Postavljanje registracione nalepnice

 

Nove registarske tablice Srbije

Izgled nove registarske tablice

Nove registarske tablice su veće nego sadašnje, dimenzija 520,5×112,9 milimetara, sa međunarodnom oznakom Republike Srbije - “SRB”, dvoslovnom latiničnom oznakom registracionog područja, grbom Republike Srbije - crvenim štitom sa četiri ocila, ispod koga je manja ćirilična oznaka registarskog područja, iza koje sledi registarski broj. Registarski broj vozila sastoji se od kombinacije tri cifre (cifre od "0" do "9") i kombinacije dva slova između kojih je horizontalna crtica. Slova registarskog broja su sva slova latiničnog pisma i latinična slova "X", "Y" i "W". Izmenama Pravilnika o registraciji motornih i priključnih vozila, koji se primenjuje od 29. jula 2017. godine, propisano je sledeće: registarske tablice ne mogu sadržati sledeća slova našeg latiničnog pisma: Č, Ć, Š, Ž i Đ, kao ni slova Y i W (slovo X ostaje), na delu tablice iza oznake "-". Deo tablice koji sadrži slovnu oznaku registarskog područja (mesta) nije obuhvaćen ovom izmenom.

nova registarska tablica Srbije

Opširnije: Nove registarske tablice Srbije

 

Evropski izveštaj o saobraćajnoj nezgodi

Prema novom Zakonu o saobraćaju, koji je stupio na snagu 2009. godine svi vozači motornih vozila, vlasnici polisa autoodgovornosti, obavezni su da u vozilu imaju primerak Evropskog izveštaja o saobraćajnoj nezgodi i da ga pokažu na zahtev ovlašćenog službenog lica.

Kazna za neposedovanje ovog izveštaja je od 10.000 do 50.000 dinara.

evropski izvestaj o saobracajnoj nezgodi

Opširnije: Evropski izveštaj o saobraćajnoj nezgodi

   

Novi saobraćajni znakovi

Saobraćajni znakovi opasnosti i saobraćajni znakovi izričitih naredbi, koji određuju zabrane ili ograničenja, čija je osnova žuta, trebalo je da budu zamenjeni do 1. marta 2011. godine sa odgovarajućim znakovima sa belom osnovom.

novi saobracajni znakovi Srbije

Opširnije: Novi saobraćajni znakovi

   

Strana 7 od 7