U ostale oznake spadaju:

  1. strelice;
  2. polja za usmeravanje saobraćaja;
  3. linije usmeravanja;
  4. natpisi;
  5. oznake za označavanje saobraćajnih površina za posebne namene;
  6. obeležavanje mesta za parkiranje, i
  7. vertikalne oznake (oznake na predmetima uz ivicu kolovoza).

Strelica na kolovozu služi za obeležavanje obaveznog smera kretanja vozila ako je ubeležena u saobraćajnoj traci oivičenoj neisprekidanim linijama i za obaveštavanje vozača o nameni saobraćajnih traka(za prestrojavanje), ako je obeležena u traci oivičenoj isprekidanom linijom.

Strelicama se može označiti: jedan smer, dva smera (kombinovane), prestrojavanje na dve bliske raskrsnice gde prestrojavanje mora da se izvede pre prve raskrsnice, smer kretanja u garažama i skretanje saobraćaja.

Strelice na slici (oivičene punim linijama) označavaju obavezan smer kretanja vozila. strelice na kolovozu

Polja za usmeravanja saobraćaja označavaju površinu na kojoj je zabranjen saobraćaj i na kojoj nije dozvoljeno zaustavljanje i parkiranje.

Polja za usmeravanje saobraćaja izvode se: između dve trake sa suprotnim smerovima, između dve trake sa istim smerovima, na mestu otvaranja posebne trake za skretanje, ispred ostrva za razdvajanje saobraćajnih tokova, na ulivnom i izlivnom kraku na autoputu.

Slika prikazuje polja za usmeravanje saobraćaja: između dve trake sa suprotnim smerom i između dve trake sa istim smerom kretanja vozila. polja za usmeravanje na kolovozu

Polja za usmeravanje na kolovozu - otvaranje trake za skretanje.

polja za usmeravanje na kolovozu-otvaranje trake za skretanje

Polje za usmeravanje na ulivnom kraku na autoputu.

polje za usmeravanje na ulivnom kraku na autoputu

Linija usmeravanja označava mesto promene slobodne površine kolovoza ispred fiksnih prepreka koje se nalaze na putu ili na njegovim ivicama. Linije usmeravanja mogu da budu ispred ostrva za prestrojavanje vozila javnog prevoza putnika, za oblikovanje prepreke na ivici puta i za označavanje promene korisne površine kolovoza (vidi slike gore).

Natpisi na kolovozu pružaju učesnicima u saobraćaju dodatna obaveštenja, i to mogu biti: „STOP“, „ŠKOLA“, „BUS“, „TAXI“, saobraćajni znakovi, simbol bicikla ili simbol kolica za lica sa invaliditetom, kao i nazivi mesta i brojevi puteva.

natpisi na kolovozu - bus

Natpis „BUS“ označava saobraćajnu traku za vozila javnog prevoza putnika. Postavlja se na početku saobraćajne trake za vozila javnog prevoza putnika i ponavlja se nakon svake raskrsnice.

Natpis „saobraćajni znakovi“ (slike saobraćajnih znakova iscrtane na kolovozu), se postavlja na kolovozu, na mestima gde je ovakvom oznakom potrebno dodatno upozoriti vozača na opasnost, odnosno ograničenje koje mu je propisano saobraćajnim znakom.

Natpis – slika bicikla na kolovozu, označava biciklističku stazu odnosno traku. Postavlja se na početku biciklističke staze i posle svake raskrsnice.

Natpis – slika kolica za lica sa invaliditetom, označava da je parking mesto obeleženo ovim znakom namenjeno isključivo za parkiranje vozila lica sa invaliditetom.

natpisi na kolovozu - zabranjeno parkiranje

Označavanje saobraćajnih površina za posebne namene služi za obeležavanje mesta gde je zabranjeno zaustavljanje – parkiranje na trotoaru i kolovozu, obeležavanje mesta rezervisanih za autobuska stajališta, obeležavanje mesta rezervisanih za taksi vozila ili druga vozila, obeležavanje zona pešačkih prelaza u zoni škola.

natpisi na kolovozu - skola natpisi na kolovozu - taxi

Oznaka „parking mesto“ označava mesto i način parkiranja vozila. Parkiranje može da bude podužno, koso i uspravno.

Parkiranje : podužno, koso i uspravno. natpisi na kolovozu - parking