Zaustavljanje vozila

zaustavljanje vozila na putu
je svaki prekid kretanja vozila na putu u trajanju do 3 minuta, pri čemu vozač ne napušta vozilo, osim prekida radi postupanja po znaku ili pravilu kojim se reguliše saobraćaj (stari zakon : 15 minuta).

Parkiranje vozila

je svaki prekid kretanja vozila, osim prekida radi postupanja po znaku ili pravilu kojim se reguliše saobraćaj, koje se ne smatra zaustavljanjem (prekid kretanja na putu duži od 3 minuta).

Mimoilaženje

mimoilazenje vozila
je prolaženje učesnika u saobraćaju pored drugog učesnika u saobraćaju koji dolazi iz suprotnog smera.

Preticanje

preticanje vozila
je prolaženje učesnika u saobraćaju pored drugog učesnika u saobraćaju koji se kreće kolovozom u istom smeru.

Obilaženje

obilazenje vozila
je prolaženje učesnika u saobraćaju pored drugog učesnika u saobraćaju koji se ne pomera, objekta ili prepreke na kolovozu.

Propuštanje

propustanje
je radnja koju učesnik u saobraćaju preduzima kako bi omogućio kretanje drugog učesnika u saobraćaju koji ima prvenstvo prolaza, tako da ne dođe do promene dotadašnjeg načina kretanja učesnika u saobraćaju koji ima prvenstvo prolaza, odnosno do njihovog kontakta.

Kolona vozila

kolona vozila
je niz od najmanje tri vozila koja su zaustavljena ili se kreću jedno iza drugog istom saobraćajnom trakom u istom smeru, čiji je način kretanja međusobno uslovljen i između kojih ne može bez ometanja ući drugo vozilo.

Vidljivost

je odstojanje na kome učesnik u saobraćaju može jasno videti kolovoz.

Uslovi smanjene vidljivosti

uslovi smanjene vidljivosti
su uslovi u kojima je vidljivost manja od 200 m na putu izvan naselja, odnosno 100 m na putu u naselju.

Preglednost

je odstojanje na kome učesnik u saobraćaju, s obzirom na fizičke prepreke, može u uslovima normalne vidljivosti jasno videti drugog učesnika u saobraćaju, odnosno drugu moguću prepreku na putu.

Srednja(prosečna) brzina kretanja vozila

na određenoj deonici puta, predstavlja količnik između dužine te deonice i vremena za koje vozilo tu dužinu pređe.

Odstojanje

je najkraća uzdužna udaljenost između najisturenijih tačaka vozila, lica odnosno objekata.

Rastojanje

rastojanje vozila
je najkraća bočna udaljenost između najisturenijih tačaka vozila, lica odnosno objekata.