Znakovi opasnosti imaju zadatak da upozore učesnike u saobraćaju na opasnost koja im preti na određenom delu puta, kao i da ih obaveste o prirodi te opasnosti.

Postavljaju se pre opasnog mesta, obično na udaljenosti većoj od 150 metara, mada u naselju ta udaljenost može biti i manja. Postoje i izuzeci od ovog pravila, kao što je znak "Andrejin krst", zatim "Radovi na putu", koji se postavlja neposredno ispred mesta radova i znak "Saobraćaj u oba smera", koji se postavlja na samom mestu odakle počinje saobraćaj u oba smera.

Znaci opasnosti imaju oblik ravnostranog trougla bele boje sa crvenim obodom, a simboli na znaku su crne boje.

Saobraćajni znakovi opasnosti imaju osnovu bele boje. Izuzetak je znak "radovi na putu".

Poštovani korisnici, na dnu ove strane imate sliku na kojoj se nalaze grupisani svi znaci opasnosti.

znaci opasnosti

Približavanje opasnim krivinama - znaci koji označavaju približavanje opasnoj krivini ili krivinama koje imaju taj status zbog svojih fizičkih karakteristika ili nedovoljne preglednosti.

Znak Opis
znak opasna krivina Opasna krivina - označava više uzastopnih krivina koje su opasne zbog svojih fizičkih karakteristika ili zbog nedovoljne preglednosti.
znak krivina nalevo

Krivina nalevo - označava približavanje opasnoj krivini na levo zbog fizičkih karakteristika ili nedovoljne preglednosti.

znak krivina nadesno Krivina nadesno - označava približavanje opasnoj krivini na desno zbog fizičkih karakteristika ili nedovoljne preglednosti.
znak vise krivina prva nadesno

Dvostruka krivina ili više uzastopnih krivina od kojih je prva nadesno.

znak vise krivina prva nalevo

Dvostruka krivina ili više uzastopnih krivina od kojih je prva nalevo.

Promena konfiguracije puta - znaci koji označavaju neku promenu osobina puta.

Znak Opis
znak opasna nizbrdica

Opasna nizbrdica - označava približavanje opasnoj nizbrdici zbog veličine nagiba i dužine dela puta koji je pod nagibom.

znak opasan uspon

Opasan uspon - označava približavanje opasnom usponu zbog veličine nagiba i dužine dela puta koji je pod nagibom.

znak suzenje puta sa desne strane

Suženje puta s desne strane - znakovi iz ove grupe(suženja kolovoza) označavaju približavanje delu puta na kome suženje kolovoza može da predstavlja opasnost.

znak suzenje puta sa leve strane Suženje puta s leve strane.
znak suzenje puta sa obe strane Suženje puta.
znak neravan kolovoz

Neravan kolovoz - Opasne izbočine i ulegnuća - blizina dela puta na kome je kolovoz neravan zbog postojanja opasnih izbočina i ulegnuća.

znak opasno ulegnuće na kolovozu

Neravan kolovoz - Opasno ulegnuće na kolovozu.

znak opasna izbočina na kolovozu

Neravan kolovoz - Opasna izbočina na kolovozu.


Blizina posebne opasnosti.

Znak Opis
znak kamenje prsti Kamenje pršti - označava blizinu dela puta na kome se nalazi nevaljani tucanik ili koji je posut sitnim kamenjem na tvrdoj podlozi i na kome za druge učesnike u saobraćaju postoji opasnost od prskanja kamena.
znak klizav kolovoz

Klizav kolovoz - označava blizinu dela puta na kome kolovoz pod određenim atmosferskim uslovima ili sličnim okolnostima ima klizavu površinu.

znak pokretni most

Pokretni most - blizina mesta na kome se na putu nalazi pokretni most.

znak blizina obale

Blizina obale - blizina mesta na kome put nailazi na obalu.

znak odronjavanje kamenja

Odronjavanje kamenja sa desne strane puta - označava blizinu dela puta na kome postoji opasnost od odronjavanja kamenja sa desne strane.

znak odronjavanje kamenja

Odronjavanje kamenja sa leve strane puta - označava blizinu dela puta na kome postoji opasnost od odronjavanja kamenja sa leve strane.

znak bocni vetar

Bočni vetar - označava blizinu dela puta na kome često duva jak bočni vetar.

znak bocni vetar

Opasnost od požara - označava deo puta koji prolazi kroz područje u kome postoji povećana opasnost od nastanka požara.

znak neucvrscena bankina

Neučvršćena bankina - blizina dela puta na kome je uz kolovoz neučvršćena bankina.

znak opasnost na putu

Opasnost na putu - blizina dela puta ili mesta na putu na kome učesnicima u saobraćaju preti opasnost za koju zakonom nije predviđen poseban znak opasnosti.


Promene u načinu saobraćaja.

Znak Opis
raskrsnica sa kruznim tokom saobracaja

Raskrsnica sa kružnim tokom saobraćaja - označava blizinu raskrsnice na kojoj se saobraćaj odvija u kružnom toku.

saobracaj u oba smera

Saobraćaj u oba smera - označava mesto na kome se prelazi sa dela puta na kome se saobraćaj odvija samo u jednom smeru na deo tog puta na kome se saobraćaj odvija u oba smera.

nailazenje na semafore

Nailaženje na semafore - označava blizinu raskrsnice ili obeleženog pešačkog prelaza na kome je saobraćaj regulisan pomoću semafora.

nailazenje na semafore

Nailaženje na semafore.

kolona zaustavljenih vozila

Kolona zaustavljenih vozila - označava blizinu dela puta na kome postoji opasnost od stvaranja kolone zaustavljenih vozila.


Blizina raskrsnice gde se ukrštaju-spajaju putevi.

Znak Opis
ukrstanje puteva iste vaznosti

Ukrštanje puteva iste važnosti - označava blizinu ukrštanja puteva od kojih nijedan put nije put sa prvenstvom prolaza.

ukrstanje sa sporednim putem pod pravim uglom

Ukrštanje sa sporednim putem pod pravim uglom - označava blizinu raskrsnice na kojoj se put sa prvenstvom prolaza ukršta odnosno spaja sa sporednim putem.
Simboli na znacima ovog tipa mogu i drugačije da izgledaju, što zavisi od konkretne situacije na putu.

spajanje sporednog puta pod pravim uglom sa leve strane

Spajanje sporednog puta pod pravim uglom sa leve strane - označava blizinu raskrsnice na kojoj se put sa prvenstvom prolaza spaja sa sporednim putem pod pravim uglom sa leve strane.

spajanje sporednog puta pod pravim uglom sa desne strane

Spajanje sporednog puta pod pravim uglom sa desne strane - označava blizinu raskrsnice na kojoj se put sa prvenstvom prolaza spaja sa sporednim putem pod pravim uglom sa desne strane.

spajanje sporednog puta pod ostrim uglom sa leve strane

Spajanje sporednog puta pod ostrim uglom sa leve strane - označava blizinu raskrsnice na kojoj se put sa prvenstvom prolaza spaja sa sporednim putem pod ostrim uglom sa leve strane.

spajanje sporednog puta pod ostrim uglom sa desne strane

Spajanje sporednog puta pod ostrim uglom sa desne strane - označava blizinu raskrsnice na kojoj se put sa prvenstvom prolaza spaja sa sporednim putem pod ostrim uglom sa desne strane.

spajanje sporednog puta pod tupim uglom sa leve strane

Spajanje sporednog puta pod tupim uglom sa leve strane - označava blizinu raskrsnice na kojoj se put sa prvenstvom prolaza spaja sa sporednim putem pod tupim uglom sa leve strane.

spajanje sporednog puta pod tupim uglom sa desne strane

Spajanje sporednog puta pod tupim uglom sa desne strane - označava blizinu raskrsnice na kojoj se put sa prvenstvom prolaza spaja sa sporednim putem pod tupim uglom sa desne strane.


Ljudi i životinje na putu.

Znak Opis
Pešaci na putu

Pešaci na putu - označava blizinu mesta na kome se pešaci često kreću po putu ili ga prelaze.

Blizina pesackog prelaza

Označeni pešački prelaz Blizina pešačkog prelaza - označava blizinu mesta na putu na kome se nalazi obeleženi pešački prelaz.

deca na putu

Deca na putu - označava blizinu dela puta na kome se deca kreću češće i u većem broju(blizina škole, obdaništa, igrališta i sl).

biciklisti na putu

Biciklisti na putu - označava blizinu mesta na kome se biciklisti često kreću po putu ili ga prelaze.

radovi na putu

Radovi na putu - označava mesto na kome se izvode radovi na putu.

zivotinje na putu

Životinje na putu - označava blizinu dela puta na kome domaće životinje pod nadzorom prelaze preko puta ili se kreću duž puta.

divljac na putu

Divljač na putu - označava blizinu dela puta opasnog zbog prelaska divljači preko puta.


Objekti na i u blizini puta.

Znak Opis
blizina avionske piste

Blizina avionske piste - označava deo puta preko koga avioni preleću u niskom letu prilikom sletanja odnosno poletanja.

tunel

Tunel - označava blizinu tunela na putu.

tramvajska pruga

Tramvajska pruga - označava blizinu mesta na kome put prelazi preko tramvajske pruge u nivou.

prelaz puta preko zeleznicke pruge sa branicima ili polubranicima

Prelaz puta preko železničke pruge sa branicima ili polubranicima - označava blizinu prelaza puta preko železničke pruge u nivou, koji je obezbeđen branicima ili polubranicima.

prelaz puta preko zeleznicke pruge bez branika ili polubranika

Prelaz puta preko železničke pruge bez branika ili polubranika - označava blizinu prelaza puta preko železničke pruge u nivou, koji nije obezbeđen branicima ili polubranicima.

andrejin krst - jedan kolosek

Andrejin krst - označava mesto na kome put prelazi preko železničke pruge u nivou bez branika ili polubranika sa jednim kolosekom.

andrejin krst - dva koloseka

Andrejin krst - označava mesto na kome put prelazi preko železničke pruge u nivou bez branika ili polubranika sa dva ili više koloseka.

priblizavanje prelazu puta preko zeleznicke pruge

Približavanje prelazu puta preko železničke pruge - označava udaljenost do prelaza puta preko železničke pruge u nivou.
Dopunske table ispod znaka označavaju udaljenost pružnog prelaza - 1 crta označava da udaljenost od prelaza iznosi 80 metara, 2 crte 160 metara, 3 crte 240 metara.

saobracajni znaci opasnosti - grupisani