Učesnik u saobraćaju

je lice koje na bilo koji način učestvuje u saobraćaju (vozač, pešak, biciklista, putnik u vozilu, radnik na putu, ...).

Vozač

je lice koje na putu upravlja vozilom.

Pešak

je lice koje se kreće po putu, odnosno po putu sopstvenom snagom vuče ili gura vozilo, ručna kolica, dečje prevozno sredstvo, kolica za nemoćna lica ili lice u dečjem prevoznom sredstvu ili lice u kolicima za nemoćna lica koje pokreće sopstvenom snagom ili snagom motora ili lice koje klizi klizaljkama, skijama, sankama ili se vozi na koturaljkama, skejtbordu i sl.

Kolovoz

je deo puta namenjen prvenstveno za kretanje vozila.

Kolovozna traka

je uzdužni deo kolovoza namenjen za saobraćaj vozila u jednom smeru.

Saobraćajna traka

kolovoz-kolovozna traka-saobracajna traka
je obeleženi uzdužni deo kolovozne trake namenjen za saobraćaj jedne kolone vozila.

Vozilo

je sredstvo koje je po konstrukciji, uređajima, sklopovima i opremi namenjeno i osposobljeno za kretanje po putu.

Motorno vozilo

motorno vozilo
je vozilo koje se pokreće snagom sopstvenog motora, koje je po konstrukciji, uređajima, sklopovima i opremi namenjeno i osposobljeno za prevoz lica, odnosno stvari, za obavljanje radova, odnosno za vuču priključnog vozila, osim šinskih vozila.

Ukupna masa vozila

je masa vozila i masa kojom je vozilo opterećeno (lica i teret).

Osovinsko opterećenje

znak osovinsko opterecenje
je deo ukupne mase vozila u horizontalnom položaju kojim njegova osovina opterećuje kolovoz u stanju mirovanja vozila.
Zaustavljanje vozila

zaustavljanje vozila
je svaki prekid kretanja vozila na putu u trajanju do 3 minuta, pri čemu vozač ne napušta vozilo, osim prekida radi postupanja po znaku ili pravilu kojim se reguliše saobraćaj (stari zakon : 15 minuta).

Parkiranje vozila

je svaki prekid kretanja vozila, osim prekida radi postupanja po znaku ili pravilu kojim se reguliše saobraćaj, koje se ne smatra zaustavljanjem (prekid kretanja duži od 3 min).

Mimoilaženje

mimoilazenje vozila
je prolaženje učesnika u saobraćaju pored drugog učesnika u saobraćaju koji dolazi iz suprotnog smera.

Preticanje

preticanje vozila
je prolaženje učesnika u saobraćaju pored drugog učesnika u saobraćaju koji se kreće kolovozom u istom smeru.

Obilaženje

obilaženje vozila
je prolaženje učesnika u saobraćaju pored drugog učesnika u saobraćaju koji se ne pomera, objekta ili prepreke na kolovozu.

Propuštanje

propustanje
je radnja koju učesnik u saobraćaju preduzima kako bi omogućio kretanje drugog učesnika u saobraćaju koji ima prvenstvo prolaza, tako da ne dođe do promene dotadašnjeg načina kretanja učesnika u saobraćaju koji ima prvenstvo prolaza, odnosno do njihovog kontakta.

Kolona vozila

kolona vozila
je niz od najmanje tri vozila koja su zaustavljena ili se kreću jedno iza drugog istom saobraćajnom trakom u istom smeru, čiji je način kretanja međusobno uslovljen i između kojih ne može bez ometanja ući drugo vozilo.