Uslovi za tehničku ispravnost vozila i posle 5. jula 2023. ostaju nepromenjeni – ponovo je odložena primena jednog dela propisa koji se odnose na kontrolu izduvnih gasova (katalizator, DPF) i kočnice, do 5. jula 2025.

tehnicki pregled vozila

Pravilnik o podeli motornih vozila i tehničkim uslovima za vozila* ( "Pravilnik" ) iz 2012, izmenama od 5. jula 2018, uveo je strože uslove za utvrđivanje tehničke ispravnosti vozila, naročito u pogledu kontrole emisije izduvnih gasova. Međutim, tada su propisi, koji se odnose na obaveznu primenu katalizatora, stopirani na period od tri godine, do 5. 7. 2021. Godine 2021. ponovo im je odložena primena za dve godine, do 5. 07. 2023, da bi sada, 2023, ponovo bili odloženi.

Ukratko, uslovi pod kojima će se vršiti tehnički pregled vozila posle 5. jula 2023. biće isti kao što su bili i pre tog datuma. To se, pre svega, odnosi na kontrolu izduvnih gasova automobila – posedovanje katalizatora (i DPF filtera kod dizelaša) i na kočioni sistem.

Gorepomenuti Pravilnik kaže, u odredbama čija se primena odlaže, da neujednačenost sile kočenja po obrtu točka ne sme biti veća od 20% ("ovalnost diskova") i da automobili koji su proizvedeni sa katalizatorom ne mogu da se registruju i voze bez istog (član 81. Pravilnika).

Katalizator ima ulogu da smanji zagađenje vazduha uzrokovano izduvnim gasovima vozila. Zato je njegova uloga u obezbeđenju zdrave životne sredine velika. Katalizator izaziva hemijsku reakciju kojom se iz izduvnih gasova uklanjaju: ugljen-monoksid, azotni oksidi i ugljovodonici. Dizelaši poseduju i DPF filtere koji zadržavaju čestice čađi, koje su izuzetno opasne po zdravlje.

Ako se pitate da li vaš auto poseduje fabrički ugrađen katalizator, odgovor bi mogao biti: katalizatori se ugrađuju u vozila poslednjih 30 godina; većina benzinaca, koji se sada voze, trebalo bi da ih poseduje, odnosno, proizvedeni su s katalizatorom; to se odnosi i na dizelaše, koji imaju tzv. oksidacione katalizatore. Sva vozila proizvedena u skladu sa minimum Euro 3 standardom, uvedenim 2000. godine, moraju imati katalizatore.

Pitanje je kako utvrditi da li je katalizator zaista i fizički prisutan na vozilu, odnosno, da nije skinut. Nekad i vizuelnim pregledom izduvnog sistema to nije lako utvrditi. Rešenje je odlazak u servis (auspuh-servis) gde će pomoću alata i dijagnostičkog uređaja utvrditi prisutnost i ispravnost katalizatora, što garantuje prolaz na tehničkom pregledu.

Druga bitna stvar, koja se odnosi na gorepomenute odredbe Pravilnika: ako je auto konstruisan i proizveden bez katalizatora i DPF filtera, ne mora ni da ih poseduje da bi prošao tehnički pregled. Propisano je da auto mora da ispunjava ekološke uslove kao i onda kada je bio proizveden.

Sva vozila sa neispravnim katalizatorima (benzinci i dizel) i/ili sa neispravnim DPF filterima (dizel), neće moći da budu registrovana kada počne primena strožih propisa.

Mnogi vlasnici vozila su zbog visoke cene zamene ili reparacije katalizatora, neispravnost tog dela izduvnog sistema rešavali tako što su ga uklanjali. Katalizatori sadrže skupe, plemenite metale: platina, paladijum, rodijum; mogu dostići solidnu vrednost na tržištu sekundarnih sirovina.


*Pravilnik o podeli motornih i priključnih vozila i tehničkim uslovima za vozila u saobraćaju na putevima; 2022. god.

Pravilnik je usvojen 2012. godine, narednih godina su donete njegove izmene i dopune. Poslednja izmena je bila 9. Juna 2023.

Iz Pravilnika (poslednja izmena 9. Jun 2023; odložena primena katalizatora i merenja neujednačenosti sile kočenja):

Član 41. stav 11.
Neujednačenost sile kočenja po obrtu točka, nakon 5. Jula 2025. godine, ne sme biti veća od 20% za vozila vrste M1 i N1, odnosno 30% za vozila vrste N2, N3, M2, M3, O3 i O4.

7. Uređaji za odvođenje i regulisanje izduvnih gasova
Član 81.
Vozila koja su homologovana i proizvedena sa katalizatorom ne smeju se koristiti bez katalizatora.
Izuzetno, vozila koja su homologovana i proizvedena sa katalizatorom a koja su prvi put registrovana u Republici Srbiji do 5. jula 2021. godine ne smeju se koristiti bez katalizatora nakon 5. jula 2025. godine. Naknadno ugrađeni katalizatori moraju biti homologovani u skladu sa jednoobraznim tehničkim uslovima.

Član 82.
Izduvna emisija motornih vozila sa motorima koji rade sa unutrašnjim sagorevanjem, pri prvoj registraciji, mora odgovarati zahtevima jednoobraznih tehničkih uslova.
Na motornim vozilima, koja ispunjavaju uslove propisane normom najmanje "EURO 3", mora postojati ispravan sistem za upozoravanje na neispravnost opreme za regulisanje aero zagađenja (OBD).
Sastav izduvnih gasova kod motornih vozila, osim vrste T, Tm, TR, L i C, mora odgovarati sledećim normativima, i to: ...


** Pravilnik o tehničkom pregledu vozila se odnosi pre svega na firme koje vrše uslugu tehničkog pregleda vozila – na propise koje moraju da poštuju u toku rada, a Pravilnik o podeli motornih vozila i tehničkim uslovima odnosi se na uslove za ocenu tehničke ispravnosti vozila, bilo da su u posedu građana ili u posedu pravnog lica, tj. preduzeća.