Nove izmene postojećeg Zakona o bezbednosti u saobraćaju (ZOBS) usvojene su u Skupštini Srbije, njihova primena počinje 15.9.2023. godine. Usvojene izmene ZOBS-a su privukle pažnju javnosti, pogotovo odredbe koje se odnose na oduzimanje vozila određenoj grupi nesavesnih vozača i dobijanje kategorija C i D sa probnom vozačkom dozvolom B kategorije.

poligon za vozace kamiona

Usvojene su sledeće izmene i dopune aktuelnog ZOBS-a (detaljnije o tome vidite u nastavku teksta):

 1. starosna granica za dobijanje dozvole za vozače kamiona i autobusa, kategorije: C, CE, D1, D1E, D i DE; pomera se naniže, za novu grupu vozača (detaljnije o tome u nastavku teksta). Dozvola kategorija: C, C1, D i D1 moći će da se dobije i sa probnom vozačkom dozvolom;
 2. oduzimanje vozila određenoj grupi nesavesnih vozača; npr. onima koji naprave neki od težih prekršaja dva puta za dve godine; spisak teških prekršaja u saobraćaju, zbog kojih vozači mogu da ostanu bez automobila, ima 18 stavki;
 3. ukidaju se skoro sva ograničenja iz probne vozačke dozvole zа pripadnike MUP-a, Vojske Srbije i službe bezbednosti;
 4. policajac koji vrši kontrolu saobraćaja može "oprostiti" kaznu prekršiocu za prekršaj koji predviđa novčanu kaznu u fiksnom iznosu, ukoliko lice koje je učinilo prekršaj nije u predhodne dve godine evidentirano kao učinilac prekršaja iz oblasti bezbednosti saobraćaja na putevima;
 5. pooštrava se kazna za vozače kamiona u tranzitu koji ne poštuju znak "obavezan smer";
 6. električni trotineti se prvi put definišu kao "lako električno vozilo"; definisani su i uslovi pod kojima oni mogu da učestvuju u saobraćaju;
 7. predlog je da se izbaci kontrola tehničke ispravnosti za neke vrste prepravki na vozilima kao i da se omogući uvoz, prepravka i registracija vozila koja nisu proizvedena za evropsko tržište (npr. iz USA, Kine);
 8. Menja se saobraćajna signalizacija za znak "prelaz puta preko pruge", uvode se dvobojni semafori;
 9. pojašnjava se i pojednostavljuje postupak utvrđivanja vozila od istorijskog značaja (oldtajmeri) kao i ispitivanje vozila za sportska takmičenja;
 10. definišu se i autonomna vozila ("samovozeći aumobili"; vozila sa delimičnim upravljanjem od strane vozača, odnosno bez upravljanja od strane vozača ) i način hjihove upotrebe;
 11. menja se i finansiranje sistema bezbednosti saobraćaja; do sada je deo novca od naplaćenih kazni u saobraćaju išao lokalnim samoupravama, za unapređenje bezbednosti saobraćaja; od sada će ići u budžet republike Srbije, pa će država, odnosno mup, odlučivati o raspodeli.

Starosna granica za dobijanje dozvole kategorija: C, CE, D1, D1E, D i DE; pomera se naniže za novu grupu vozača. Dobijanje dozvola kategorija: C, C1, D i D1; biće moguće čak i sa probnom vozačkom dozvolom!

Prihvaćenim izmenama zakona, za vozačku dozvolu kategorija: C, C1, D i D1; moći će da polažu i oni vozači koji poseduju probnu vozačku dozvolu kategorije B. Pre usvojenih izmena zakona, vozači koji su imali probnu vozačku dozvolu nisu mogli da polažu za kategorije C, C1, D i D1.

Takođe, uslov za dobijanje kategorije D bio je da vozač mora da poseduje kategoriju C najmanje dve godine; za dobijanje D1, uslov je bio da poseduje C1 najmanje dve godine. Sadašnjim izmenama zakona, ti uslovi se brišu.

Desila se još jedna značajna promena jer se uvodi još jedna grupa vozača koji mogu da koriste sniženu starosnu granicu za dobijanje vozačke dozvole kategorija: C, CE, D1, D1E, D i DE. Važeća starosna granica za sticanje kategorije C, CE, D1 ili D1E je navršena 21 g, a za D i DE je 24 g, OSIM za sledeće kategorije vozača:

 1. učenike obrazovnog profila "vozač motornog vozila" ( C, CE, D1, D1E sa 18 g; D i DE sa 21 g. );
 2. za vozače uniformisanih službi, vojnih i civilnih: vojska, policija, vatrogasci; ( C, CE, D1, D1E sa 18 g; D i DE sa 21 g; A sa 19 g. ).

Novina je uvođenje još jedne grupe vozača koji mogu da dobiju vozačke kategorije: C, CE, D1, D1E sa 18 g; D i DE sa 21 g, odnosno, sa sniženom starosnom granicom. To su:

 1. vozači koji su dobili sertifikat Agencije za bezbednost saobraćaja ("ABS") o stručnoj kompetentnosti ("ABS Sertifikat") za profesionalne (skr. pro) vozače.

Kao razlog usvojenih izmena zakona o saobraćaju naveden je nedostatak profesionalnih vozača, čime je ugrožena i bezbednost saobraćaja. Prosečna starost pro vozača u Srbiji je 55 godina.


Detaljnije:

ABS Sertifikat, posle završene obuke i položenog testa, izdaje ABS. Međutim, uslov za sticanje ABS Sertifikata je da vozač već poseduje vozačku dozvolu ili potvrdu o položenom vozačkom ispitu, za neku od navedenih kategorija: C1, C, D1, D. Od navedenih kategorija, sa 18 godina se može dobiti samo kategorija C1.

Sledi da, sa navršenih 18 god, ako niste učili školu za pro vozača i ako niste pripadnik neke od uniformisanih službi (vojska, policija, vatrogasci), vozačku dozvolu C kategorije možete dobiti samo ako posedujete ABS sertifikat, a njega ne možete dobiti ako ne posedujete dozvolu ili potvrdu o položenom vozačkom ispitu kategorije C1.

ABS sertifikat, svakako, moraju posedovati svi pro vozači, da bi obavljali svoj posao. Izuzetak su vozači uniformisanih službi, oni ne moraju imati ABS Sertifikat.

Diplomci saobraćajne škole, smer za pro vozače, ABS Sertifikat dobijaju, tj. "početna kvalifikacija" im se priznaje i bez ABS obuke i testa. Oni mogu steći C kategoriju tokom školovanja sa navršenih 18 god, dok kategoriju CE, ovim izmenama zakona, mogu dobiti posle završetka škole.

Izmenama zakona, vozači uniformisanih službi mogu dobiti kategorije: C, CE, D1, D1E sa 18; D, DE sa 21 i A sa 19 godina.

18 prekršaja zbog kojih možete ostati bez automobila u Srbiji

Vozači u Srbiji mogli bi da ostanu bez vozila, ako dva puta učine neki od 18 težih prekršaja, u prediodu od dve godine. Zakonodavac smatra da, kada je u pitanju tako nesavestan vozač, prava protivmera treba da bude kazna kao što je oduzimanje vozila.

Pogledajte listu od 18 težih prekršaja koji, kada se naprave dva puta u periodu od dve godine, mogu dovesti do oduzimanja vozila prekršiocu.

Ukidaju se skoro sva ograničenja iz probne vozačke dozvole zа pripadnike službi: MUP, vojska i služba bezbednosti

Usvojenim izmenama zakona, u članu 182. ZOBS-a, koji se odnosi na probnu vozačku dozvolu, dodaju se dva nova stava:

U prvom stavu se kaže da će se licu koje položi vozački ispit za neku od kategorija: A1, A2 ili A, a koje već poseduje vozačku dozvolu za upravljanje vozilima kategorija AM i B, umesto PROBNE, izdati regularna vozačka dozvola.

Drugi stav kaže da se na vozača sa probnom vozačkom dozvolom, dok upravlja vozilom koje koristi MUP, vojska ili služba bezbednosti, ne primenjuju ograničenja koja inače važe za vlasnike probne dozvole, osim onog koje se odnosi na zabranu konzumiranja alkohola i psihoaktivnih supstanci.

Uvodi se upozorenje umesto novčane kazne, za određene kategorije prekršaja

Policajac koji vrši kontrolu saobraćaja može "oprostiti" kaznu prekršiocu, odnosno, može izdati samo upozorenje vozaču za učinjeni prekršaj, za koji se kazna plaća u fiksnom iznosu. Uslov je da lice koje je učinilo prekršaj nije u predhodne dve godine evidentirano kao počinilac prekršaja iz oblasti bezbednosti saobraćaja na putevima. To se pre svega odnosi na lakše prekršaje i upozorenje se može izdati samo jednom.

Opomena umesto kazne moći će da se dobije samo za deo prekršaja iz članova 333. i 334. Zakona o saobraćaju, za koje je propisana kazna u fiksnom iznosu od 3000 i 5000 dinara. Npr. istekla vozačka dozvola, vožnja danju bez upaljenih kratkih svetala, vožnja žutom trakom.

Pooštrava se kazna za vozače kamiona u tranzitu, koji ne poštuju znak "obavezan smer"

Pooštrava se kazna za nepoštovanje znaka "obavezan smer" za vozače teretnih vozila koji su u tranzitu i koji izbegavaju korišćenje autoputa, zbog naplate putarine. Odredba se odnosi na teretna vozila ukupne mase veće od mase navedene na pripadajućoj dopunskoj tabli znaka "obavezan smer".

Postavljanjem navedenog znaka teretna vozila u tranzitu kroz Srbiju usmeravaju se na autoput, sa ciljem zaštite puteva nižeg ranga i povećanja bezbednosti saobraćaja na tim putevima.

Trenutno, teretna vozila u tranzitu u manjoj meri koriste autoput, jer izbegavaju plaćanje putarine, koja za celu deonicu autoputa Subotica - Beograd - Preševo iznosi 14.470 dinara. Zato je predložena najviša kazna za nepoštovanje znaka "obavezan smer", u iznosu od 50.000 din, koja, ako se plati u roku od 8 dana od prijema, iznosi polovinu navedenog iznosa.

U toku je projekat koji obuhvata i postavljanje odgovarajuće saobraćajne signalizacije, kojom će se vozila ukupne mase preko 7,5 T, koja su u tranzitu kroz Srbiju, usmeravati na autoputeve, Koridor 10 i Miloš Veliki.

Lako električno vozilo (npr. električni trotinet)

Električni trotineti se prvi put definišu kao "lako električno vozilo". Lako električno vozilo (skr. "LELV") je vozilo sa najmanje dva točka, sa mehaničkim upravljačem, bez mesta za sedenje, čija trajna nominalna snaga elektromotora nije veća od 0,6kW, čija najveća konstruktivna brzina ne prelazi 25 km/h i čija masa praznog vozila ne prelazi 35 kg.

električni skuter

Predloženim izmenama zakona definisani su i uslovi pod kojima LELV može da učestvuje u saobraćaju:

 1. za vreme dok upravlja LELV-om, vozač mora na glavi da ima zakopčanu zaštitnu biciklistčku kacigu;
 2. lice mlađe od 14 godina ne sme da upravlja LELV-om na javnim putevima;
 3. vozači trotineta biće obavezni da koriste biciklističku stazu, pešačko-biciklističku stazu ili biciklističku traku, odnosno, električnim trotinetima biće zabranjeno kretanje trotoarima i ostalim pešačkim površinama;
 4. ukoliko ne postoji mogućnost kretanja biciklističkom stazom, pešačko-biciklističkom stazom ili biciklističkom trakom, mogu se kretati kolovozom samo na putu na kom je brzina kretanja ograničena na 30 kilometara na sat. Izuzetno od predhodnog ograničenja, vozač LELV, koji je navršio 18 godina života, može se voziti na putu na kome je brzina kretanja ograničena na najviše 50 km/h;
 5. prilikom prelaženja kolovoza, vozač ne sme da vozi LELV, osim na prelazu biciklističke staze, odnosno pešačko-biciklističke staze preko kolovoza;
 6. vozač trotineta imaće obavezu da nosi svetloodbojni prsluk kade se kreće kolovozom; izuzetno od predhodnog, vozač LELV mora nositi svetloodbojni prsluk ili biti osvetljen ili označen reflektujućom materijom noću i u uslovima smanjene vidljivosti kada se kreće biciklističkom stazom, odnosno pešačko-biciklističkom stazom;
 7. uvodi se i obaveza da se na LELV, ako učestvuje u saobraćaju na putu, postavi nalepnica, koju izdaje Agencija za bezbednost saobraćaja, iz koje se može utvrditi snaga motora, konstruktivna brzina i masa praznog vozila; način izdavanja, izgled i način postavljanja nalepnice propisuje MUP.

Gospodin Igor Velić, inženjer saobraćaja iz Udruženja "Sigurne staze", kaže da, praktično, kada god ljudi sednu na trotinet biće u prekršaju, a ako dođe do nesreće oni će biti krivi, što destimuliše mlade učesnike u saobraćaju. On ističe da je više udruženja tražilo da se pravila za trotinete definišu identično kao i za bicikle, jer je to "poznato ponašanje svima u saobraćaju", a takođe bi se stimulisao takav način kretanja.

Predlog je da se izbaci kontrola tehničke ispravnosti za neke vrste prepravki na vozilima kao i da se omogući uvoz, prepravka i registracija vozila koja nisu proizvedena za evropsko tržište.

Direktor Agencije za bezbednost saobraćaja, gospodin Branko Stamatović, kaže da je predloženim izmenama propisa predviđeno da se izbaci kontrola tehničke ispravnosti vozila kada je u pitanju ugradnja vučne kuke, zatamnjivanje stakala na vozilu i ugradnja ramova na traktore. To se tretira kao "laka prepravka". On smatra da će se time značajno smanjiti troškovi građanima koji planiraju da vrše takve prepravke. Samo zatamnjivanje stakala može da košta i preko 10.000 dinara, u zavisnosti od toga ko je proizvođač vozila.

Izmene zakona će regulisati registraciju vozila od istorijskog značaja - oldtajmere, ali i vozila koja nisu za evropsko tržište - tzv. amerikanci (vozila uvezena iz Amerike).

Time se otvara mogućnost za uvoz i registraciju vozila iz Amerike, Kine i drugih zemalja, koja do sada nisu mogla biti registrovana u Srbiji. Ta vozila ne ispunjavaju važeće standarde u Evropi i moraće da prođu određene prepravke pre nego što mogu da se registruju u Srbiji. Tehnički pregled, kontrola i registracija ovih vozila je zahtevniji proces. Gospodin Milan Vujanić, profesor Saobraćajnog fakulteta, kaže da su tehnički uslovi do sada bili takvi da američko vozilo ne bi prošlo tehnički pregled kod nas.

Prepravke koje se mogu izvršiti biće precizno regulisane Pravilnikom o ispitivanju vozila. Ova pravila neće se primenjivati na vozila od istorijskog značaja (oldtajmeri) i vozila za sportska takmičenja.

Ispitivanja takvih vozila sprovodiće Agencija za bezbednost saobraćaja, koja može da ovlasti i firme da urade to u njeno ime. Prvi uslov za registraciju takvih vozila biće pribavljanje uverenja o ispitivanju vozila, koje izdaje Agencija za bezbednost saobraćaja.

Prelaz puta preko pruge - menja se signalizacija, uvode se dvobojni semafori

pruzni prelaz

Usvojenim izmenama ZOBS-a obuhvaćene su i odredbe zakona koje se odnose na prelaz puta preko pruge. Planirano je uvođenje dvobojnih semafora (umesto dva crevena svetla, biće crveno i žuto), kao u pojedinim zemljama EU, jer su se pokazali kao efikasniji. Novi semafor uvodi i novi signal, kojim se učesnik u saobraćaju obaveštava da je uređaj (rampa na pružnom prelazu) na putno-pružnom prelazu u kvaru i da je potrebna povećana opreznost.

Semafor će imati crveno i žuto svetlo, koja su postavljena vertikalno ili horizontalno. Svetla imaju sledeće značenje:

 1. Crveno svetlo - zabranjen prolaz;
 2. Žuto svetlo - zabranjen prolaz, osim u slučaju kada se vozilo ne može bezbedno zaustaviti ispred znaka;
 3. Trepćuće žuto svetlo - obavezna povećana opreznost zbog mogućeg nailaska voza jer je semafor, odnosno, semafor i rampa su neispravni ili se ne koriste.
semafor na prelazu puta preko pruge

Aktuelna signalizacija na prelazu puta preko železničke pruge

Oldtajmeri - pojašnjava se i pojednostavljuje postupak utvrđivanja vozila od istorijskog značaja kao i ispitivanje vozila za sportska takmičenja

vozilo od istorijskog znacaja - oldtajmer

Reguliše se utvrđivanje i registracija vozila od istorijskog značaja, tzv. oldtajmera.

Ovim izmenama zakona, predviđeno je da Ministarstvo saobraćaja, umesto Vlade, a na predlog Agencije za bezbednost saobraćaja (skr. ABS), propisuje procedure utvrđivanja i oduzimanja statusa i razvrstavanje vozila od istorijskog značaja - oldtajmera, kao i druge poslove: vođenje evidencije, izdavanje potvrde za oldtajmere kao i uslove za tehnički pregled takvih vozila. ABS će sprovoditi gore navedene procedure.

Regulišu se uslovi za ispitivanje vozila za sportska takmičenja, kako bi se omogućilo njihovo učešće na njima, u skladu sa FIA standardima.

Prvi put se definišu autonomna vozila i omogućava se testiranje ovih vozila na putevima, čime se uspostavlja osnova za razvijanje tehnologije autonomnih vozila

autonomni automobil

Autonomno vozilo je proizvedeno ili prepravljeno motorno vozilo, sa automatizovanim sistemom vožnje, koje ispunjava tehničke i druge propisane uslove i koje omogućava kretanje tog vozila u saobraćaju na putu, uz delimično upravljanje od strane vozača, odnosno uz potpuno odsustvo upravljanja od strane vozača.

Testiranje autonomnog vozila je skup aktivnosti koje se sprovode u cilju tehničke i funkcionalne provere automatizovanog sitema vožnje autonomnog vozila.

Predložena je izmena sistema finansiranja bezbednosti saobraćaja

Izmenama zakona, sredstva od novčanih kazni za prekršaje i privredne prestupe predviđene propisima o bezbednosti saobraćaja na putevima, ubuduće će u potpunosti ići u budžet Republike Srbije. Sadašnjim propisima ona se raspodeljuju tako da budžetu ide 70%, a lokalnoj samoupravi 30%. Lokalna samouprava je od dodeljenih 30%, polovinu opredeljivala za održavanje lokalne saobraćajne infrstrukture.

Za finansiranje unapređenja bezbednosti saobraćaja na putevima opredeljuju se sredstva u budžetu, u skladu sa aktom koji će donositi Vlada, na predlog MUP-a. Aktuelnim zakonom to čini Vlada i jedinice lokalne samouprave. Nacionalnim godišnjim programom unapređenja bezbednosti saobraćaja obuhvaćeno je više oblasti od značaja za bezbednost, između ostalog, tu je i unapređenje saobraćajne infrastrukture sa stanovišta unapređenja bezbednosti na putevima. Članovi Zakona koji se odnose na finansiranje bezbednosti saobraćaja počeće da se primenjuju od 1.1.2024. godine