Svetlosnim saobraćajnim znakovima na prelazu puta preko železničke pruge u istom nivou najavljuje se približavanje voza, spuštanje branika ili polubranika ili označava da je branik, polubranik u spuštenom položaju.

semafor na prelazu puta preko pruge

Svetlosni saobraćajni znakovi daju se naizmeničnim paljenjem dva okrugla crvena svetla i mogu im biti pridodati i zvučni uređaji. Svetla koja se naizmenično pale i gase nalaze se u horizontalnom položaju na tabli, koja ima oblik ravnostranog trougla sa vrhom okrenutim naviše, čije boje i mere odgovaraju onima na znakovima opasnosti.

Ovaj znak se postavlja na mestu neposredno ispred prelaza puta preko železničke pruge u nivou, sa ili bez branika, odnosno polubranika.