Novosti iz obuke za vozače

Ovde možete pročitati vesti koje se odnose na obuku vozača.

Nove izmene pravilnika o auto-školama važe od 22. septembra 2016. godine. Pored ostalog, novo je da teorijski deo vozačkog ispita od sada traje 45, umesto 60 minuta. Za prolaz na ispitu dovoljno je osvojenih 85% od ukupnog broja poena na testu.

Izmenjen je Pravilnik o organizovanju, sprovođenju i načinu polaganja vozačkog ispita, stupio je na snagu 22. септембра 2016. године.

Zakon o saobracaju

Teoretski deo vozačkog ispita se u auto-školama u Srbiji, počevši od 4.1.16, polaže elektronski, uz pomoć računara. Papirnim testovima je odzvonilo. Sada kandidat, uz pomoć dobijenog korisničkog imena i lozinke, pristupa programu za rešavanje testova na računaru.

Teorijski ispit se u auto-školama može polagati samo na računarima predviđenim za tu svrhu, koji imaju instaliran odgovarajući program. Isključena je mogućnost zloupotrebe prilikom polaganja, aplikaciji za polaganje testova nije moguće pristupiti sa drugih lokacija.

Elektronsko polaganje teoretskog dela vozackog ispita

Svaki kandidat dobija jedinstven, unikatan test, sastavljen od pitanja iz baze MUP-a od preko 5000 ispitnih pitanja, metodom slučajnog uzorka. To znači da je gotovo nemoguće da dva kandidata dobiju identičan test.

Pored ostalih, prednosti elektronskog polaganja vozačkog ispita za kandidate su:

Polaganje testova za vožnju na računaru trebalo bi da počne od jula 2015. godine. Ovom izmenom kandidati za vozače će ubuduće polagati teorijski deo ispita za vožnju u auto školama u elektronskoj formi, na kompjuteru. Ovim bi trebalo da se završi doba polaganja testova u pisanoj formi.

Testovi za voznju polagace se na racunaru od jula 2015

Da li će potpuna primena novog pravilnika za obuku vozača i pravilnika o uslovima za rad auto škola staviti katanac na vrata većini auto-škola u Srbiji? Naime, mnogo auto-škola nije čak ni podnelo zahtev za dobijanje odobrenja za rad - po novim pravilima, a staro rešenje za rad prestaje da im važi 24.10.2013, nakon čega ne mogu više da drže obuku i organizuju polaganje vozačkih ispita. Deo novih pravila se odnosi i na kandidate za vozače - pooštravaju se uslovi za polaganje teorijskog i praktičnog dela vozačkog ispita.

Auto skola - Voznja na poligonu

Pogledajte linkove na dnu strane za najnovije informacije.

Informacija od 4.12.2013.

MUP Srbije je 9.11.2012. objavio ispitna pitanja za nove testove za voznju, koja su u skladu sa novim Zakonom o bezbednosti u saobraćaju. Ispitna pitanja su podeljena u nekoliko grupa :

  1. Pravila saobraćaja (778 pitanja),
  2. Saobraćajna signalizacija (524 pitanja),
  3. Vozači (215 pitanja),
  4. Vozila (365 pitanja),
  5. Osnove bezbednosti saobraćaja i pojmovi i izrazi (182 pitanja),
  6. Posebne mere i ovlašćenja (61 pitanje),
  7. Posledice nepoštovanja propisa (181 pitanje);

i od njih će biti sastavljeni testovi, koje će kandidati za vozače dobijati prilikom polaganja teorijskog dela vozačkog ispita. Pitanja su javna i dozvoljeno ih je distribuirati i umnožavati ukoliko se ne koriste u komercijalne svrhe.

Na dnu teksta nalaze se linkovi za preuzimanje ispitnih pitanja i zakona i propisa.

Primeri pitanja u novim testovima za polaganje vozačkog ispita.

Nova ispitna pitanja za kandidate za vozace