Stari zakon Novi zakon
40 časova prakse 40 časova prakse
Nije bila obavezna teorijska nastava 40 časova teorije
Časovi prakse ne zavise od teorijskog dela ispita Pre praktičnog dela, obavezno polaganje teorijskog dela ispita
Cena obuke oko 30.000 dinara Cena obuke oko 50.000 dinara
Vremenski neograničeno trajanje praktičnog dela ispita Ispit mora da traje najmanje 30 minuta
Na ispitu vozač vozi relacijom koju odredi komisija Vozač sam bira jednu od ponuđenih relacija
Lekarsko uverenje važi 6 meseci Lekarsko uverenje važi 12 meseci
Dobijanje dozvole moguće tek po punoletstvu Moguće dobijanje dozvole B kategorije sa 17 godina

Položeni testovi za vožnju važe godinu dana.

Lekarsko uverenje za vađenje vozačke dozvole u MUP-u ne sme biti starije od šest meseci.

Svoje znanje o saobraćaju možete proveriti ili utvrditi vežbanjem na Testovima, koji se nalaze na ovom sajtu, Testovi za vožnju B Kategorije.

Kako izgleda probna vozačka dozvola možete pogledati ovde Probna vozačka dozvola.