Dole niže je Mapa lokacija domova zdravlja, a ispod mape se nalazi tabela sa podacima za navedene domove zdravlja: adresa, web sajt, telefon, cene lekarskih uverenja, radno vreme.

U Zakonu o saobraćaju član 207. stav 1. piše: Auto škola ne sme otpočeti sa praktičnom obukom kandidata za vozača koji nema uverenje o zdravstvenoj sposobnosti za kategoriju vozila za koju se obučava, odnosno otpočeti ili obavljati praktičnu obuku ako je od izdavanja tog uverenja proteklo više od jedne godine.

Lekarsko uverenje za otpočinjanje obuke za vožnju može biti staro do godinu dana, dok za polaganje vozačkog ispita(dobijanje vozačke dozvole) lekarsko uverenje ne sme biti starije od 6 meseci.

Na jednom lekarskom uverenju može biti navedeno više vozačkih kategorija. Ako vam treba lekarsko za kategorije A i B, vadite samo jedno uverenje i plaćate jednu cenu za obe kategorije - za vozače amatere. Ako vam treba uverenje sa B i C kategoriju, nećete vaditi posebno uverenje za B, a posebno za C, već ćete dobiti jedno lekarsko uverenje koje će obuhvatiti obe kategorije, a cena će biti za C kategoriju - za vozače profesionalce.

Za dobijanje lekarskog uverenja za profesionalce(kat. C i D) neophodno je vađenje krvi. Najmanje dva sata pre vađenja krvi ne treba jesti i piti.

Pri dnu strane nalazi se mapa gde su ikonicama, u vidu čioda, obeleženi Domovi zdravlja, koji su navedeni u tabeli ispod mape. Klikom na neku od čioda na mapi dobijate uvećani prikaz lokacije na kojoj se nalazi Dom zdravlja sa info prozorom u kome je ispisana adresa Doma zdravlja i cene lekarskog uverenja za vozače amatere i za profesionalce.

U tabeli, koja se nalazi ispod mape imate i sledeće podatke: adrese domova zdravlja, telefone, web adrese sajtova Domova zdravlja (ako ih imaju) i cene lekarskih uverenja (Napomena: navedene cene su orjentacionog karaktera i podložne su promeni, uvek proverite cenu pre odlaska u Dom zdravlja). U poslednjoj koloni nalazi se dugme pronađi na mapi, koje vas, kada ga kliknete, vodi direktno na mapu, na lokaciju na kojoj se nalazi aktuelni Dom zdravlja.

Ako vi imate predlog da uvrstimo neki Dom zdravlja u tabelu i na mapu, pošaljite nam informacije na email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Mapa lokacija domova zdravlja.

Neke lokacije domova zdravlja na mapi nisu apsolutno precizne. Pre odlaska u Dom zdravlja proverite telefonom cenu i radno vreme.

Na mapi, klikom na dugmad + i - možete uvećavati i smanjivati prikaz na mapi; mapu možete pomerati tako što kliknete levi taster miša dok je "strelica" ili "šaka" na mapi i držeći pritisnutim taster miša, možete pomerati mapu povlačenjem miša na bilo koju stranu.