U slučaju sudara, pri brzini kretanja automobila od 50 kilometara na sat, usled inercije, ljudsko telo postaje teže i do 20 puta. Posledica toga je da roditelj koji drži u rukama dete, recimo težine 5 kg, sigurno u takvoj situaciji neće moći i da ga zadrži u naručju, jer će dete u deliću sekunde postati teško 100 kg. Posledice su tragične.

Majka smesta dete u automobil u decije auto sediste 123RF Stock Photo

Zakon o bezbednosti saobraćaja nalaže:

  1. da se u vozilu na prednjem sedištu ne sme prevoziti dete mlađe od 12 godina.
  2. Dete do tri godine starosti prevozi se u bezbednosnom sedištu, odnosno korpi, osim u vozilima za javni prevoz putnika.
  3. Izuzetno od ovoga, dete do tri godine se može prevoziti na prednjem sedištu ukoliko se prevozi u bezbednosnom sedištu – korpi, koja je okrenuta suprotno pravcu kretanja vozila, kada vozilo nema ili je isključen bezbednosni vazdušni jastuk.

Deca od 3 do 12 godina se ne moraju smeštati u bezbednosno sedište, ali se ne smeju prevoziti na prednjem sedištu ili u krilu roditelja, vozača ili suvozača. Novčana kazna za prevoz dece u krilu ili na prednjim sedištima je od 15.000 do 30.000 dinara ili 30 dana zatvora, uz 6 kaznenih poena i oduzimanje vozačke dozvole na najmanje tri meseca. Kazne mogu biti i veće ako je izazvana saobraćajna nezgoda.

Uprkos odredbama zakona, istraživanja pokazuju da mali broj ljudi, tek nešto više od 10%, poštuje ovo. Razlozi su najverovatnije smanjen strah od kazni, visoka cena sedišta za decu ali i nedostatak svesti o mogućim posledicama po decu.

Pri sudaru dva automobila, čak i pri malim brzinama povrede deteta mogu biti i smrtonosne ukoliko se dete ne nalazi u dečijem auto sedištu. Pogrešno je verovanje roditelja da su deca sigurna u njihovim rukama, čak i pri malim brzinama. Ukoliko dođe do sudara, težina tela, kako deteta tako i roditelja, višestruko se uvećava i nerealno je da će roditelj moći da zadrži dete u naručju. Takođe, postoji opasnost da roditelj težinom svog tela povredi dete.

decije auto sediste

Zabluda je roditelja da spora gradska vožnja(blizina odredišta, mala brzina) ne predstavlja veliki rizik po dete, iako nije smešteno u bezbednosnom dečijem auto sedištu. Neki od izgovora su : Vožnja je ... tu iza ugla..., Nema vajde od sedišta..., Nemam pare još i za to .... Svako od dečijh auto sedišta nudi mnogo veću zaštitu nego alternativa, da se dete veže samo sigurnosnim pojasem. Rizik da se dete povredi, ukoliko ne sedi u dečijem sedištu, raste i do 7 puta.

Najčešće povrede koje nastaju tom prilikom su povrede glave, jer je ona teža kod mališana u odnosu na ostale delove tela. Tu spadaju prelomi kostiju lobanje, nagnječenje mozga i ostale povrede opasne po život. Česte su i povrede grudnog koša i prelomi kostiju.

U Srbiji u saobraćajnim nesrećama strada veliki broj dece, od toga najveći broj stradalih su upravo deca koja su bili putnici u kolima, 44 odsto. Razlog je nedovoljna pažnja koju roditelji posvećuju svom potomstvu.

Specijalna, bezbednosna dečija auto sedišta, su dobar način prevencije jer mogu da smanje rizik od povreda i do 70 procenata.

Na osnovu novog Pravilnika o podeli motornih i priključnih vozila i tehničkim uslovima za vozila u saobraćaju na putevima, koji je stupio na snagu 4.05.2012. godine, bezbednosna sedišta za decu koja se postavljaju u vozila moraju biti homologovana u skladu s jednoobraznim tehničkim uslovima(moraju ispunjavati standarde ECE R44.03 i ECE R44.04) i moraju da budu postavljena na način kako to preporučuju proizvođač dečjeg sedišta i proizvođač vozila.

Sedišta koja se kupuju i postavljaju u vozila moraju ispunjavati standard za dečija auto sedišta - bezbednosni standardi: ECE R44.03 i ECE R44.04. Sedišta moraju imati i nalepnicu koja je dokaz da je sedište homologovano odnosno da ispunjava zahtevane bezbednosne standarde. Isključivo ovakva sedišta su dozvoljena.

Pošto se dečija sedišta i nasleđuju o ovome treba voditi računa da ne biste pre svega ugrozili bezbednost svog deteta, a i da ne biste platili kaznu.

Ona sedišta koja ispunjavaju navedene standarde, ECE R44.03 i ECE R44.04, mogu da izdrže čeoni udar u prepreku pri brzini od 50 km/h i udar od pozadi, pri brzini od 30 km/h.

Dečija auto sedišta se biraju zavisno od uzrasta, visine i težine deteta. U zavisnosti od toga postoji nekoliko grupa bezbednosnih sedišta, do uzrasta od 12 godina. Uvek se uverite da je sedište odgovarajuće vašem detetu obzirom da isključivo takvo sedište pruža pravi nivo sigurnosti.

Tabela kategorija dečijih sedišta prema težini i uzrastu deteta.

Naziv Težina Starost
grupa 0 do 10 kg do 9 meseci
grupa 0+ do 13 kg do 15 meseci
grupa 1 od 9 do 18 kg od 9 meseci do 4,5 godina
grupa 2 od 15 do 25 kg od 3 do 7 godina
grupa 3 od 22 do 36 kg od 6 do 12 godina

Uobičajeno je da se dečije auto sedište montira na sredini zadnje klupe ili iza suvozača. Da bi ostvarilo pun potencijal zaštite sedište mora biti ispravno montirano. Preporuka je da sedišta grupe 0 i 0+, namenjena mlađoj deci, budu okrenuta u smeru suprotnom od smera kretanja vozila. Razlog je što dete u uzrastu do 15 meseci još uvek nema dovoljno razvijene kosti, a glava mu je nesrazmerno teška i velika u odnosu na ostatak tela.

Korisni linkovi za kupovinu dečijih auto sedišta :

www.chicco.rs, pegperego.rs

Odličan, ali šokantan video na YouTube-u o posledicama pri sudaru, kad dete nije u sedištu. Ko ima slabo srce neka ne gleda. Ko ima dete, a nema sedište neka obavezno pogleda, pa nek razmisli da li je pametno da tako nastavi.

Link na YouTube-u: Posledice sudara kad dete nije u dečijem auto sedištu.

Još nekoliko korisnih linkova:
childcarseats.org.uk
nhtsa.gov