Saobraćajna signalizacija

saobracajna signalizacija
je sistem sredstava, uređaja i oznaka za regulisanje i vođenje saobraćaja.Saobraćajni znak

je znak kojim se upotrebom grafičkih ili svetlosnih ili brojčanih ili slovnih oznaka ili drugih simbola, učesnici u saobraćaju upozoravaju na opasnosti na putu, stavljaju im se do znanja ograničenja, zabrane i obaveze, odnosno daju obaveštenja potrebna za bezbedno kretanje po putu.

Saobraćajna dozvola

saobracajna dozvola
je javna isprava (rešenje) koja sa registracionom nalepnicom daje pravo na korišćenje vozila u saobraćaju za vreme važenja registracione nalepnice.

Registarska tablica

registarska tablica
je oznaka na vozilu kojom se označava da je vozilo upisano u jedinstveni registar vozila.


Registraciona nalepnica

registraciona nalepnica
je oznaka kojom se određuje da vozilo može da učestvuje u saobraćaju u određenom vremenskom roku.

Vozačka dozvola

vozacka dozvola
je javna isprava (rešenje) nadležnog organa kojom se nekom licu daje pravo da u saobraćaju na putu upravlja vozilom određene kategorije na određeno vreme.

Psihoaktivna supstanca

je vrsta droge, leka na kome je naznačeno da se ne sme upotrebljavati pre i za vreme vožnje, kao i druga hemijska materija koja može uticati na psihofizičku sposobnost učesnika u saobraćaju (osim alkohola).

Saobraćajna nezgoda

je nezgoda koja se dogodila na putu ili je započeta na putu, u kojoj je učestvovalo najmanje jedno vozilo u pokretu i u kojoj je najmanje jedno lice poginulo ili je povređeno ili je nastala materijalna šteta.

Evropski izveštaj o saobraćajnoj nezgodi

je propisani obrazac koji učesnici u saobraćajnoj nezgodi popunjavaju nakon saobraćajne nezgode sa manjom materijalnom štetom.

Svetloodbojni prsluk

svetloodbojni prsluk
je prsluk koji reflektuje svetlost.


Instruktor vožnje

je vozač motornog vozila koji je ovlašćen da obavlja praktičnu obuku kandidata za vozača.

Ispitivač

je lice koje u ispitnoj komisiji za vozački ispit utvrđuje da li je kandidat stekao potrebna znanja i veštine za samostalno i bezbedno upravljanje vozilom u saobraćaju na putu.

Odbačeno vozilo

je vozilo na putu koje je vidno zapušteno i koje nije registrovano.

Prepravka vozila

je promena konstruktivnih osobina vozila kojim se menja namena ili vrsta vozila ili deklarisane tehničke karakteristike vozila ili deklarisane karakteristike uređaja i sklopova vozila.

Popravka vozila

je dovođenje vozila, odnosno uređaja i sklopova vozila u ispravno stanje.

Vozilo od istorijskog značaja (oldtajmer)

je motorno ili priključno vozilo koje predstavlja materijalni spomenik tehničke kulture, tradicije i društvenog nasleđa.

Mesto za sedenje

je sedište ili prostor bez sedišta sa dostupnim elementima za montažu sedišta ili prostor bez sedišta sa dostupnim priključcima sigurnosnih pojaseva, pri čemu se dostupnim elementima za montažu sedišta i priključcima sigurnosnih pojaseva smatraju oni elementi i priključci koji nisu mehanički onesposobljeni.

Dozvola (licenca) za instruktora ili predavača ili ispitivača

je javna isprava (rešenje) koja licima daje pravo da vrše praktičnu obuku ili obavljaju teoretsku nastavu ili poslove ispitivača na određeno vreme.

Dozvola (licenca) za kontrolora tehničkog pregleda

je javna isprava (rešenje) koja licima daje pravo da obavljaju tehnički pregled vozila na određeno vreme.