Znakovi obaveštenja pružaju učesnicima u saobraćaju potrebna obaveštenja o putu kojim se kreću, nazivima mesta kroz koja prolaze i udaljenosti od tih mesta. Takođe, daju informacije o prestanku važenja znakova izričitih naredbi kao i druga korisna obaveštenja.

Ovi znakovi imaju oblik kvadrata, pravougaonika ili kruga. Izutetak je strelasti putokaz.

Osnovna boja znakova obaveštenja je žuta sa simbolima i natpisima crne boje, plava ili zelena sa simbolima i natpisima bele boje odnosno bela sa simbolima i natpisima crne boje.

vozacki ispit - znakovi obavestenja

Osnova znakova turističke signalizacije za turistička odredišta od izuzetnog značaja je braon boje sa natpisima bele boje i simbolima crne boje na beloj osnovi. Za ostala turistička odredišta osnova znaka je bele boje, okvir i natpisi su crne boje, a simboli sa odgovarajućim pktogramima. Izutetno, na znakovima obaveštenja može biti upotrebljena crvena boja, ali ne može preovlađivati na znaku

Ipak, postoje i izuzeci od gore navedenih pravila.

Poštovani korisnici, na dnu ove strane imate sliku na kojoj se nalaze grupisani svi znaci obaveštenja.

Obaveštenja i preporuke o načinu vožnje na određenom delu puta.

Znak Opis
znak Prvenstvo prolaza u odnosu na vozila iz suprotnog smera Prvenstvo prolaza u odnosu na vozila iz suprotnog smera - obaveštava vozača da na uskom prolazu ima pravo prvenstva prolaza u odnosu na vozila koja dolaze iz suprotnog smera.
znak Put sa jednosmernim saobracajem Put sa jednosmernim saobraćajem - obaveštava učesnike u saobraćaju o jednosmernom putu.
znak Put sa jednosmernim saobracajem Put sa jednosmernim saobraćajem - obaveštava učesnike u saobraćaju o jednosmernom putu.
znak Put sa prvenstvom prolaza Put sa prvenstvom prolaza - označava put ili deo puta na kome vozila imaju prvenstvo prolaza u odnosu na vozila koja se kreću putevima koji se ukrštaju s tim putem odnosno delom puta.
znak Zavrsetak puta sa prvenstvom prolaza Završetak puta sa prvenstvom prolaza - označava mesto na kome se završava put ili deo puta sa prvenstvom prolaza.
znak Brzina koja se preporucuje Brzina koja se preporučuje - označava brzinu koja se preporučuje na određenom delu puta.
znak Slepi put Slepi put - označava blizinu i položaj puta koji nema izlaz(slepi put).
Položaj simbola u znaku mora da odgovara položaju slepog puta u odnosu na put na kome se postavlja taj znak.
znak Prepreka za usporavanje saobracaja Prepreka za usporavanje saobraćaja - označava nailazak na mesto gde su postavljeni elementi za usporavanje saobraćaja.
znak Oznaceni pesacki prelaz Označeni pešački prelaz - označava mesto na kome se nalazi obeleženi pešački prelaz.
znak Deca na putu Deca na putu - označava mesto u čijoj se blizini nalazi škola i pešački prelaz koji deca često koriste.
znak Zona skole Zona škole - označava mesto od kojeg počinje zona škole.
znak Zavrsetak zone skole Završetak zone škole - označava mesto gde prestaje zona škole.
znak Pesacka zona Pešačka zona - označava početak zone namenjene isključivo za kretanje pešaka.
znak Kraj pesacke zone Kraj pešačke zone - označava kraj pešačke zone.
znak Zona 30 Zona 30 - označava zonu u kojoj je brzina kretanja vozila ograničena do 30 km/h.
znak Kraj zone 30 Kraj zone 30 - označava završetak zone u kojoj je brzina kretanja vozila ograničena do 30 km/h.
znak Zona usporenog saobracaja Zona usporenog saobraćaja - označava mesto od kojeg počinje zona usporenog saobraćaja.
znak Kraj podrucja usporenog saobracaja Kraj područja usporenog saobraćaja - označava mesto gde se završava zona usporenog saobraćaja.
znak Smer kretanja vozila koje namerava da skrene ulevo na raskrsnici na kojoj je skretanje ulevo zabranjeno Smer kretanja vozila koje namerava da skrene ulevo na raskrsnici na kojoj je skretanje ulevo zabranjeno - označava put kojim se vozilo mora kretati ako namerava da skrene ulevo na sledećoj raskrsnici na kojoj je skretanje ulevo zabranjeno.
znak Prestrojavanje vozila Prestrojavanje vozila - predhodno obaveštenje vozaču radi prestrojavanja na raskrsnici na putevima sa više saobraćajnih traka.
Simboli na znaku treba da odgovaraju stanju broja saobraćajnih traka i načinu prestrojavanja na njima.
znak Saobracajna traka za vozila javnog prevoza putnika Saobraćajna traka za vozila javnog prevoza putnika - označava saobraćajnu traku koja je namenjena samo za kretanje vozila javnog prevoza putnika.
Uz ovaj saobraćajni znak može biti postavljena dopunska tabla na kojoj je ispisano vreme odnosno period u toku dana kada je saobraćajna traka namenjena isključivo za vozila javnog prevoza putnika.
znak Zavrsetak saobracajne trake za vozila javnog prevoza putnika Završetak saobraćajne trake za vozila javnog prevoza putnika - označava mesto na kome se završava saobraćajna traka namenjena samo za kretanje vozila javnog prevoza putnika.
znak Saobracajna traka za spora vozila Saobraćajna traka za spora vozila - označava početak saobraćajne trake kojom se moraju kretati vozila koja se kreću brzinom manjom od brzine označene na znaku.
znak Zavrsetak saobracajne trake za spora vozila Zavrsetak saobraćajne trake za spora vozila - označava mesto na kome se završava traka kojom se moraju kretati vozila koja se kreću brzinom manjom od brzine označene na znaku.
znak Nacin koriscenja saobracajne trake Način korišćenja saobraćajne trake - označava da određena saobraćajna traka nije namenjena za kretanje pojedinih vrsta vozila čiji je simbol prikazan na znaku.
Broj saobraćajnih traka na znaku mora da odgovara situaciji na terenu.
znak Tabla za usmeravanje - ostra krivina ulevo Tabla za usmeravanje - krivina ulevo - označava mesto gde se nailazi na oštru krivinu ulevo.
znak Tabla za usmeravanje - ostra krivina udesno Tabla za usmeravanje - krivina udesno - označava mesto gde se nailazi na oštru krivinu udesno.
znak Tabla za usmeravanje - duga i ostra krivina ulevo Tabla za usmeravanje - duga krivina ulevo - označava mesto gde se nailazi na dugu i oštru krivinu ulevo.
znak Tabla za usmeravanje - duga i ostra krivina udesno Tabla za usmeravanje - duga krivina udesno - označava mesto gde se nailazi na dugu i oštru krivinu udesno.
znak Naizmenicno propustanje vozila Naizmenično propuštanje vozila - označava mesto gde se zbog završavanja saobraćajne trake, suženja kolovoza i smanjenja broja saobraćajnih traka, vozila naizmenično uključuju u jednu saobraćajnu traku.
znak Kontrola brzine kretanja Kontrola brzine kretanja - označava početak deonice puta na kojoj se vrši kontrola brzine kretanja vozila.
znak Opasna deonica puta Opasna deonica puta - označava nailazak na posebno opasnu deonicu puta i njenu dužinu.
Umesto prikazanog znaka Opasnost na putu može se upisati neki drugi znak opasnosti koji bliže objašnjava prirodu opasnosti. Na znaku mogu biti ucrtana najviše dva znaka opasnosti, koji definišu prirodu opasnosti.
Ovaj znak se uvek postavlja sa obe strane puta u smeru kretanja.

Prestanak zabrana i ograničenja - označavaju mesta na putu odakle prestaju da važe odgovarajuća ograničenja i zabrane, koje su pre tog mesta uspostavljene saobraćajnim znakovima Zabrane i Ograničenja, postavljenim na tom putu.

Znak Opis
znak Prestanak zabrane preticanja svih motornih vozila, osim motocikala bez prikolice Prestanak zabrane preticanja svih motornih vozila, osim motocikala bez prikolice - označava mesto odakle prestaje zabrana preticanja svih motornih vozila, osim motocikla bez prikolice, mopeda, lakih tricikala i lakih četvorocikala.
znak Prestanak zabrane preticanja za teretna vozila Prestanak zabrane preticanja za teretna vozila - označava mesto odakle prestaje zabrana preticanja za teretna vozila čija najveća dozvoljena masa prelazi 3,5 t da pretiču druga motorna vozila, osim motocikala bez prikolice, mopeda, lakih tricikala i lakih četvorocikala.
znak Prestanak ogranicenja brzine Prestanak ograničenja brzine - označava mesto odakle prestaje ograničenje brzine.
znak Prestanak zabrane davanja zvucnih znakova Prestanak zabrane davanja zvučnih znakova - označava mesto odakle prestaje zabrana davanja zvučnih znakova.
znak Prestanak svih zabrana Prestanak svih zabrana - označava mesto odakle prestaju sve predhodno uvedene zabrane.

Prestanak obaveza - označavaju mesta na putu odakle prestaju da važe odgovarajuće obaveze, koje su pre tog mesta uspostavljene saobraćajnim znakovima Obaveze.

Znak Opis
znak Prestanak najmanje dozvoljene brzine Prestanak najmanje dozvoljene brzine - označava mesto odakle prestaje obaveza kretanja najmanje propisanom brzinom.
znak Prestanak obaveze nosenja lanaca za sneg Prestanak obaveze nošenja lanaca za sneg - označava mesto odakle prestaje obaveza nošenja lanaca za sneg.
znak Zavrsetak biciklisticke staze Završetak biciklističke staze - označava mesto gde se završava biciklistička staza.
znak Zavrsetak pesacke staze Završetak pešačke staze - označava mesto gde se završava pešačka staza.
znak Zavrsetak staze za jahace Završetak staze za jahače - označava mesto gde se završava staza za jahače.
znak Zavrsetak spojene biciklisticke i pesacke staze Završetak spojene biciklističke i pešačke staze - označava mesto gde se završava kombinovana staza za pešake i bicikliste.

Znakovi obaveštenja za vođenje saobraćaja - obaveštavaju učesnike u saobraćaju o smerovima kretanja po saobraćajnim trakama do određenih mesta.

Znakovima obaveštenja za vođenje saobraćaja učesnicima u saobraćaju daju se:

 1. predhodna obaveštenja o smeru kretanja;
 2. obaveštenja o prestrojavanju;
 3. obaveštenja o skretanju, i
 4. obaveštenja o potvrdi smera kretanja.

Broj i način obaveštenja koji se daju učesnicima u saobraćaju zavisi od kategorije puta.

Na znakovima za vođenje saobraćaja koriste se odredišta i značajne raskrsnice koje se nalaze na teritoriji Republike Srbije, kao i mesta iz susednih zemalja do kojih put vodi.

Boja osnove znakova za vođenje saobraćaja je:

 1. zelene boje, za znakove na autoputu;
 2. plave boje, za znakove na motoputu;
 3. žute boje, za znakove na ostalim putevima, koji nisu autoput i motoput;
 4. braon boje, za znakove sa odredištima turističkog karaktera, i
 5. bele boje, za znakove čije je odredište određeni objekat.

Znak Opis
znak Raskrsnica Raskrsnica - označava međusobni položaj i pravce puteva i nazive mesta do kojih vode putevi koji se ukrštaju.
Na znaku se mogu upisati brojevi puteva i brojevi međunarodnih puteva. Takođe, može biti upisana udaljenost do raskrsnice na koju se znak odnosi, ispod dolazeće strelice.
znak Kruzna raskrsnica Kružna raskrsnica - označava međusobni položaj i pravce puteva i nazive mesta do kojih vode putevi koji se ukrštaju.
Na znaku se mogu upisati brojevi puteva i brojevi međunarodnih puteva. Takođe, može biti upisana udaljenost do raskrsnice na koju se znak odnosi, ispod dolazeće strelice.
znak Prestrojavanje vozila sa nazivima naseljenih mesta Prestrojavanje vozila sa nazivima naseljenih mesta - označava predhodno obaveštenje vozaču radi prestrojavanja na raskrsnici na putevima sa više saobraćajnih traka.
Simboli na znaku treba da odgovaraju stvarnom stanju broja saobraćajnih traka i načinu prestrojavanja na njima. Na znaku moraju biti ispisani nazivi odredišta.
znak Strelasti putokaz Strelasti putokaz - označava pravac puta do odredišta ili karakterističnog objekta.
Na strelasti putokaz mogu da se ispišu dva naziva odredišta ako se ispisuju jednim pismom ili jezikom, odnosno samo jedan ako se ispisuju na dva jezika ili pisma. Na znak mogu da se ispišu broj puta i udaljenost do odredišta, odnosno objekta.
znak Putokazna tabla Putokazna tabla - označava pravac puta za naseljeno mesto ispisano na znaku.
Znak može da ima najviše tri polja za označavanje smerova kretanja. Na svakom polju mogu da se ispišu nazivi dva odredišta ako se ispisuju jednim jezikom i pismom. Ako se nazivi odredišta ispisuju na dva pisma ili jezika svako polje može da ima samo naziv jednog odredišta.
Ovaj znak može da se postavi i iznad kolovoza, a tada se svako polje znaka postavlja kao poseban znak iznad saobraćajnih traka na koje se znak odnosi.
znak Potvrda pravca Potvrda pravca - označava potvrdu pravca kretanja posle prolaska raskrsnice.
Znak sadrži naziv mesta i udaljenost, izraženu u km, do mesta u koje vodi put na kome je znak postavljen.
Na znaku može da bude ispisano najviše šest naziva odredišta, ukoliko se nazivi odredišta ispisuju jednim pismom ili na jednom jeziku, odnosno četiri naziva odredišta ako se ispisuju na dva pisma ili na dva jezika, kao i udaljenost u kilometrima do tih mesta.
znak Pretputokaz za izlaz Pretputokaz za izlaz - na autoputu i putu sa raskrsnicama u više nivoa označava pravac kretanja do naseljenih mesta ispisanih na znaku.
znak Putokaz za izlaz Putokaz za izlaz - na autoputu i putu sa raskrsnicama u više nivoa označava pravac kretanja do naseljenog mesta ispisanog na znaku. Postavlja se iznad kolovoza.
znak Putokaz za izlaz Putokaz za izlaz - na autoputu i putu sa raskrsnicama u više nivoa označava pravac kretanja do naseljenog mesta ispisanog na znaku. Postavlja se iznad kolovoza.
znak Putokaz za izlaz Putokaz za izlaz - na autoputu i putu sa raskrsnicama u više nivoa označava pravac kretanja do naseljenog mesta ispisanog na znaku. Postavlja se na bankini.
znak Putokaz za prestrojavanje za kretanje do odredjenog mesta Putokaz za prestrojavanje za kretanje do određenog mesta - obaveštava vozače o korišćenju saobraćajne trake za kretanje do naseljenog mesta ispisanog na znaku.
znak Putokaz za prestrojavanje za kretanje do odredjenog mesta Putokaz za prestrojavanje za kretanje do određenog mesta - obaveštava vozače o korišćenju saobraćajne trake za kretanje do naseljenog mesta ispisanog na znaku.
znak Putokaz za prestrojavanje za kretanje do odredjenog mesta Putokaz za prestrojavanje za kretanje do određenog mesta - obaveštava vozače o korišćenju saobraćajne trake za kretanje do naseljenog mesta ispisanog na znaku.
znak Pretputokazna tabla za izlaz Pretputokazna tabla za izlaz - na autoputu i raskrsnicama u više nivoa označava položaj putnih pravaca do naseljenih mesta ispisanih na njemu.
znak Naziv petlje Naziv petlje - obaveštava vozača o nazivu petlje na koju nailazi. Ovaj znak se postavlja na ukrštanju autoputa sa drugim putem.
znak Naziv petlje Naziv petlje - obaveštava vozača o nazivu petlje na koju nailazi. Ovaj znak se postavlja na ukrštanju dva autoputa.

Označavanje puteva.

Znak Opis
znak Autoput Autoput - označava mesto odakle počinje autoput.
znak Zavrsetak autoputa Završetak autoputa - označava mesto na kome se završava autoput.
znak Tabla za oznacavanje izlaza Tabla za označavanje izlaza - označava mesto izlaska sa autoputa.
znak Motoput Motoput - označava mesto odakle počinje motoput.
znak Zavrsetak motoputa Završetak motoputa - označava mesto na kome se završava motoput.
znak Broj puta Broj puta - označava broj puta.
znak Kilometraza puta Kilometraža puta - označava kilometražu puta.
znak Broj puta, broj deonice puta i kilometraza Broj puta, broj deonice puta i kilometraža - označava broj puta, broj deonice puta i kilometražu puta.
znak Broj medjunarodnog puta Broj međunarodnog puta - označava broj međunarodnog puta.
znak Ogranicenje najvece dozvoljene brzine na putevima u Republici Srbiji Ograničenje najveće dozvoljene brzine na putevima u Republici Srbiji - označava opšte ograničenje najveće dozvoljene brzine u Republici Srbiji prema vrsti puta i obavezi upotrebe svetala.

Naselje.

Znak Opis
znak Naziv naseljenog mesta Naziv naseljenog mesta - označava teritoriju i naziv naseljenog mesta u koje ulazi put i granicu od koje počinje to naseljeno mesto.
znak Zavrsetak naseljenog mesta Završetak naseljenog mesta - označava mesto na kome se završava naseljeno mesto kroz koje prolazi put.
znak Naselje Naselje - označava mesto od koga počinje naselje i od koga se primenjuju propisi o saobraćaju u naselju.
znak Zavrsetak Naselja Zavrsetak naselja - označava mesto na kome se završava naselje i od koga prestaju da važe propisi o saobraćaju u naselju.
Tabla za oznacavanje naziva ulica Tabla za označavanje naziva ulica - označava naziv ulice.
Znak može imati i kućne brojeve bloka na koji se odnosi.

Parkiranje.

Znak Opis
znak Zona u kojoj je ograniceno trajanje parkiranja Zona u kojoj je ograničeno trajanje parkiranja - označava mesto u naselju odakle počinje zona u kojoj je sprovedeno opšte ograničenje trajanja parkiranja na određeno vreme, bez obzira da li se za parkiranje plaća naknada ili se ne plaća.
Ovom znaku može biti dodata dopunska tabla na kojoj su ispisani dani ili sati za koje ograničenje važi.
znak Izlaz iz zone u kojoj je ograniceno trajanje parkiranja Izlaz iz zone u kojoj je ograničeno trajanje parkiranja - označava mesto u naselju na kome se izlazi iz zone u kojoj je sprovedeno opšte ograničenje trajanja parkiranja na određeno vreme.
znak Parkiraliste Parkiralište - označava mesto predviđeno za parkiranje automobila. Na ovom znaku ili na dopunskoj tabli može se odgovarajućim simbolima ili natpisima označiti: način parkiranja, smer u kome se nalazi parkiralište, udaljenost parkirališta, kategorije vozila kojima je parkiralište namenjeno, kao i eventualno vremensko ograničenje parkiranja.
znak Parking garaza Parking garaža - označava garažu sa parking mestima.
znak Vremenski ograniceno parkiranje Vremenski ograničeno parkiranje - označava parkiralište na kome je parkiranje vozila vremenski ograničeno.
znak Parkiraj i vozi se Parkiraj i vozi se - označava parkiralište gde vozilo može da se parkira i da se putovanje nastavi nekim drugim transportnim sredstvom, koje može biti prikazano simbolom.

Objekti na putu i u blizini puta.

Znak Opis
znak Bolnica Bolnica - označava blizinu bolnice i upozorenje vozaču da svojim vozilom ne stvara suvišnu buku.
znak Stanica za prvu pomoc Stanica za prvu pomoć - označava blizinu mesta ili mesto na kome se nalazi stanica za prvu pomoć.
znak Radionica za opravku vozila Radionica za opravku vozila - označava blizinu mesta na kome se nalazi radionica za opravku vozila.
Na znaku ili dopunskoj tabli može se simbolima ili natpisima označiti smer u kome se nalazi mesto, prostor ili služba na koje se znak odnosi, kao i udaljenost u metrima.
znak Telefon Telefon - označava blizinu mesta ili mesto na kome se nalazi telefonska govornica.
Na znaku ili dopunskoj tabli može se simbolima ili natpisima označiti smer u kome se nalazi mesto, prostor ili služba na koje se znak odnosi, kao i udaljenost u metrima.
znak Benzinska stanica Benzinska stanica - označava blizinu mesta ili mesto na kome se nalazi benzinska stanica.
Na znaku ili dopunskoj tabli može se simbolima ili natpisima označiti smer u kome se nalazi mesto, prostor ili služba na koje se znak odnosi, kao i udaljenost u metrima i obaveštenje o vrsti goriva koje se može naći na stanici.
znak Hotel ili motel Hotel ili motel - označava blizinu mesta ili mesto na kome se nalazi hotel ili motel.
Na delu znaka ispod belog polja može se upisati reč hotel ili motel, zavisno od vrste ugostiteljskog objekta koji se označava.
Na znaku ili dopunskoj tabli može se simbolima ili natpisima označiti smer u kome se nalazi objekt na koji se znak odnosi, kao i udaljenost u metrima.
znak Restoran Restoran - označava blizinu mesta ili mesto na kome se nalazi restoran.
Na znaku ili dopunskoj tabli može se simbolima ili natpisima označiti smer u kome se nalazi mesto, prostor ili služba na koje se znak odnosi, kao i udaljenost u metrima.
znak Kafana Kafana - označava blizinu mesta ili mesto na kome se nalazi kafana.
Na znaku ili dopunskoj tabli može se simbolima ili natpisima označiti smer u kome se nalazi mesto, prostor ili služba na koje se znak odnosi, kao i udaljenost u metrima.
znak Teren uredjen za izletnike Teren uređen za izletnike - označava blizinu mesta ili mesto na kome se nalazi teren uređen za izletnike.
Na znaku ili dopunskoj tabli može se simbolima ili natpisima označiti smer u kome se nalazi mesto, prostor ili služba na koje se znak odnosi, kao i udaljenost u metrima.
znak Teren za kampovanje pod satorima Teren za kampovanje pod šatorima - označava blizinu terena ili teren uređen za kampovanje pod šatorima.
Na znaku ili dopunskoj tabli može se simbolima ili natpisima označiti smer u kome se nalazi mesto, prostor ili služba na koje se znak odnosi, kao i udaljenost u metrima.
znak Teren za kampovanje u prikolicama Teren za kampovanje u prikolicama - označava blizinu terena ili teren uređen za boravak u kamp prikolicama.
Na znaku ili dopunskoj tabli može se simbolima ili natpisima označiti smer u kome se nalazi mesto, prostor ili služba na koje se znak odnosi, kao i udaljenost u metrima.
znak Teren za kampovanje pod satorima i u prikolicama Teren za kampovanje pod šatorima i u prikolicama - označava blizinu terena ili teren uređen za kampovanje.
Na znaku ili dopunskoj tabli može se simbolima ili natpisima označiti smer u kome se nalazi mesto, prostor ili služba na koje se znak odnosi, kao i udaljenost u metrima.
znak Planinarski dom Planinarski dom - označava blizinu mesta ili mesto na kome se nalazi planinarski dom.
Na znaku ili dopunskoj tabli može se simbolima ili natpisima označiti smer u kome se nalazi mesto, prostor ili služba na koje se znak odnosi, kao i udaljenost u metrima.
znak Vozilo za pomoc na putu Vozilo za pomoć na putu - označava blizinu mesta ili mesto u kome se nalazi služba za pružanje pomoći u slučaju kvara na vozilu.
Na znaku ili dopunskoj tabli može se simbolima ili natpisima označiti smer u kome se nalazi mesto, prostor ili služba na koje se znak odnosi, kao i udaljenost u metrima.
znak Vatrogasna sluzba Vatrogasna služba - označava blizinu mesta ili mesto u kome se nalazi služba za gašenje požara.
Na znaku ili dopunskoj tabli može se simbolima ili natpisima označiti smer u kome se nalazi mesto, prostor ili služba na koje se znak odnosi, kao i udaljenost u metrima.
znak Autobusko stajaliste Autobusko stajalište - označava mesto na kome se nalazi autobusko stajalište.
znak Tramvajska stanica Tramvajska stanica - označava mesto na kome se nalazi tramvajska stanica.
znak Aerodrom Aerodrom - označava blizinu aerodroma ili mesto aerodroma.
Na znaku ili dopunskoj tabli može se simbolima ili natpisima označiti smer u kome se nalazi mesto, prostor ili služba na koje se znak odnosi, kao i udaljenost u metrima.
znak Luka - pristaniste Luka - pristanište - označava blizinu luke, pristaništa, odnosno trajekta ili mesto u kome se nalazi luka, pristanište, odnosno trajekt.
Na znaku ili dopunskoj tabli može se simbolima ili natpisima označiti smer u kome se nalazi mesto, prostor ili služba na koje se znak odnosi, kao i udaljenost u metrima.
znak Informacija Informacija - označava blizinu mesta ili mesto u kome se mogu dobiti turističke informacije.
Na znaku ili dopunskoj tabli može se simbolima ili natpisima označiti smer u kome se nalazi mesto, prostor ili služba na koje se znak odnosi, kao i udaljenost u metrima.
Znak Opis
znak Stanica policije Stanica policije - označava blizinu mesta ili mesto na kome se nalazi policijska stanica.
znak Putni objekat Putni objekat - označava naziv putnog objekta od posebnog značaja(vijadukt, tunel i sl.).
znak Reka Reka - označava naziv reke preko koje put prelazi.
znak Planinski prevoj Planinski prevoj - označava planinski prevoj sa nadmorskom visinom.
znak Broj serpentine Broj serpentine - označava broj serpentine sa nadmorskom visinom.
znak Prohodnost puta Prohodnost puta - označava da je planinski put, odnosno prelaz preko planinskog vrha otvoren ili zatvoren.
Ako je prolaz otvoren polje 1 je zelene boje i ima natpis otvoren, odnosno ako je prolaz zatvoren polje 1 je crvene boje i ima natpis zatvoren.
Ako je prolaz zatvoren, na polju 2 se ispisuje naziv mesta do kog je put otvoren.
Ako je prolaz otvoren, polje 3 sadrži simbol lanci za sneg ili simbol lanci ili gume za sneg u zavisnosti od stanja puta.
Polja 2 i 3 imaju osnovu bele boje. Natpisi u polju 1 su bele boje, a u polju 2 i 3 crne boje. Simboli u polju 3 su crne boje.
znak Odmoriste Odmorište - označava nailazak na višenamenski objekat na putu čiji se sadržaj označava piktogramima.
znak Izlazak na odmoriste Izlazak na odmorište - označava mesto izlaska sa puta do višenamenskog objekta. Na znaku, ukoliko je potrebno, može da se upiše udaljenost do sledećeg takvog objekta.

Znakovi obaveštenja koji se odnose na turističku signalizaciju.

Turistička signalizacija koristi se za obaveštavanje i upućivanje korisnika do turističkih odredišta.

Za vođenje saobraćaja do turističkih odredišta koriste se znakovi saobraćajne turističke signalizacije:

 1. turistički strelasti putokaz;
 2. turistička putokazna tabla, i
 3. turistička informaciona tabla.

Osnova znakova turističke signalizacije za turistička odredišta od izuzetnog značaja je braon boje sa natpisima bele boje i simbolima crne boje na beloj osnovi. Za ostala turistička odredišta osnova znaka je bele boje, okvir i natpisi su crne boje, a simboli sa odgovarajućim piktogramima.

Znakovi saobraćajne turističke signalizacije postavljaju se u blizini turističkog odredišta, na poslednjoj raskrsnici sa pristupnim putem koji direktno vodi do turističkog odredišta. Za odredišta izuzetnog i velikog značaja, ovi znakovi mogu da se postave i na predhodnoj važnoj raskrsnici.

Turistička saobraćajna signalizacija se ne postavlja na autoputu, osim ako to nije izuzetno značajan turistički objekat i znamenitost koja se nalazi u neposrednoj blizini autoputa, izvan naseljenog mesta ili je do nje izgrađen poseban pristupni put.

Znak Opis
znak Turisticka informaciona tabla Turistička informaciona tabla - označava odredište ili objekat turističkog značaja, sadrži naziv turističkog odredišta, simbol (grafički prikaz) i udaljenost do odredišta.
znak Turisticki strelasti putokaz - planinarski dom Turistički strelasti putokaz - planinarski dom.
znak Turisticki strelasti putokaz - aerodrom Turistički strelasti putokaz - aerodrom.

Znakovi obaveštenja za obeležavanje prepreka na putu i mesta na kome se izvode radovi na putu - označavaju režim kretanja i način preusmeravanja saobraćaja.

Znak Opis
znak Predznak za obilazak Predznak za obilazak - označava smer i tok preusmerenog saobraćaja kada je zbog radova na putu, privremenih prepreka ili oštećenja kolovoza, put zatvoren. Kod dužeg preusmeravanja na znaku mora da bude dopunska tabla sa natpisom Obilaznica... km.
znak Obilazak Obilazak - služi za usmeravanje vozila na obilazni put.
znak Skretanje iz jedne kolovozne trake u drugu Skretanje iz jedne kolovozne trake u drugu - Označava mesto gde se vrši skretanje saobraćajnih traka, pri čemu broj saobraćajnih traka ostaje isti.
Položaj strelica na znaku mora da odgovara stanju na terenu.
znak Skretanje iz jedne kolovozne trake u drugu - priblizavanje Skretanje iz jedne kolovozne trake u drugu - priblizavanje skretanju - Označava blizinu mesta gde se vrši skretanje saobraćajnih traka, pri čemu broj saobraćajnih traka ostaje isti.
Položaj strelica na znaku mora da odgovara stanju na terenu.
znak Zatvaranje saobracajne trake - leve Zatvaranje saobraćajne trake - leve - Označava mesto gde počinje zatvaranje jedne saobraćajne trake namenjene za kretanje u istom smeru, u ovom slučaju leve.
Broj i položaj strelica na znaku mora da odgovara broju saobraćajnih traka na terenu.
znak Zatvaranje saobracajne trake - desne Zatvaranje saobraćajne trake - desne - Označava mesto gde počinje zatvaranje jedne saobraćajne trake namenjene za kretanje u istom smeru, u ovom slučaju desne.
Broj i položaj strelica na znaku mora da odgovara broju saobraćajnih traka na terenu.
znak Predznak za zatvaranje saobracajne trake - leve Predznak za zatvaranje saobraćajne trake - leve - Označava udaljenost do mesta na kome se zatvara jedna saobraćajna traka, u ovom slučaju leva.
Broj i položaj strelica na znaku mora da odgovara broju saobraćajnih traka na terenu.
znak Predznak za zatvaranje saobracajne trake - desne Predznak za zatvaranje saobraćajne trake - desne - Označava udaljenost do mesta na kome se zatvara jedna saobraćajna traka, u ovom slučaju desna.
Broj i položaj strelica na znaku mora da odgovara broju saobraćajnih traka na terenu.
znak Predznak za preusmeravanje saobracaja na putu sa fizicki razdvojenim kolovozima - zatvaranje desne kolovozne trake Predznak za preusmeravanje saobraćaja na putu sa fizički razdvojenim kolovozima - zatvaranje desne kolovozne trake - Ovaj znak konkretno označava blizinu mesta gde se dvosmerni saobraćaj sa fizički razdvojenih kolovoznih traka preusmerava na deo puta na kome kolovozne trake nisu fizički razdvojene odnosno na kome su odvojene samo oznakama na kolovozu - zatvaranje desne kolovozne trake.
znak Predznak za preusmeravanje saobracaja na putu sa fizicki razdvojenim kolovozima - zatvaranje leve kolovozne trake Predznak za preusmeravanje saobraćaja na putu sa fizički razdvojenim kolovozima - zatvaranje leve kolovozne trake - Ovaj znak konkretno označava blizinu mesta gde se dvosmerni saobraćaj sa fizički razdvojenih kolovoznih traka preusmerava na deo puta na kome kolovozne trake nisu fizički razdvojene odnosno na kome su odvojene samo oznakama na kolovozu - zatvaranje leve kolovozne trake.
znak Predznak za preusmeravanje saobracaja na putu sa fizicki razdvojenim kolovozima - otvaranje desne kolovozne trake Predznak za preusmeravanje saobraćaja na putu sa fizički razdvojenim kolovozima - otvaranje desne kolovozne trake - Ovaj znak konkretno označava blizinu mesta gde se saobraćaj sa dela puta na kome kolovozne trake nisu fizički razdvojene odnosno na kome su odvojene samo oznakama na kolovozu, preusmerava na put sa fizički razdvojenim kolovoznim trakama - otvaranje desne kolovozne trake.
znak Predznak za preusmeravanje saobracaja na putu sa fizicki razdvojenim kolovozima - otvaranje leve kolovozne trake Predznak za preusmeravanje saobraćaja na putu sa fizički razdvojenim kolovozima - otvaranje leve kolovozne trake - Ovaj znak konkretno označava blizinu mesta gde se saobraćaj sa dela puta na kome kolovozne trake nisu fizički razdvojene odnosno na kome su odvojene samo oznakama na kolovozu, preusmerava na put sa fizički razdvojenim kolovoznim trakama - otvaranje leve kolovozne trake.
znak Predznak za neposredno regulisanje saobracaja na mestu na kome se izvode radovi Predznak za neposredno regulisanje saobraćaja na mestu na kome se izvode radovi - obaveštava vozače o blizini mesta na kome je, zbog radova na putu, privremenih prepreka ili oštećenja kolovoza, uvedeno naizmenično propuštanje vozila, koja neposredno regulišu ovlašćena lica.
znak Ogranicenje koriscenja saobracajne trake Ograničenje korišćenja saobraćajne trake - označava da određena saobraćajna traka nije namenjena za kretanje pojedinih vrsta vozila čiji je simbol prikazan na znaku.
Broj saobraćajnih traka na znaku mora da odgovara situaciji na terenu.

Ostali znakovi obaveštenja.

Znak Opis
znak Podzemni ili nadzemni pesacki prolaz Podzemni ili nadzemni pešački prolaz - označava mesto na kome se nalazi podzemni ili nadzemni pešački prolaz.
znak Izlaz u slucaju opasnosti - levo Izlaz u slučaju opasnosti - levo - označava izlaz za pešake u slučaju opasnosti.
znak Izlaz u slucaju opasnosti - desno Izlaz u slučaju opasnosti - desno - označava izlaz za pešake u slučaju opasnosti.
znak Udaljenost izlaza u slucaju opasnosti - levo Udaljenost izlaza u slučaju opasnosti - levo - označava smer u kome se nalazi izlaz za slučaj opasnosti i udaljenost do njega.
znak Udaljenost izlaza u slucaju opasnosti - desno Udaljenost izlaza u slučaju opasnosti - desno - označava smer u kome se nalazi izlaz za slučaj opasnosti i udaljenost do njega.
saobracajni znaci obavestenja - grupisani - prvi deo saobracajni znaci obavestenja - grupisani - drugi deo saobracajni znaci obavestenja - grupisani - treci deo saobracajni znaci obavestenja - grupisani - cetvrti deo