Sporazum o priznanju prekršaja iz Zakona o bezbednosti saobraćaja (ZOBS), koji stupa na snagu 20.8.14, daje mogućnost vozačima da dobiju minimalnu kaznu za učinjeni prekršaj. Sporazum je moguć samo za one kojima je to prvi prekršaj u određenom periodu i isključivo za prekršaje kojima nije direktno ugrožena bezbednost saobraćaja.

Sporazum o priznanju prekrsaja - ZOBS

Sporazum za minimalne kazne vozačima praktično znači da će od 20.08.14. vozači koji naprave saobraćajni prekršaj moći će da se "nagode", odnosno potpišu sporazum s policijom i tako dobiju minimalnu predviđenu kaznu za počinjen prekršaj.

U Saobraćajnoj policiji kažu da dogovaranja neće biti oko izricanja kaznenih poena, prekršiocu će biti evidentirani svi kazneni poeni za učinjeni prekršaj, u nameri da se vozači drže pod nekom vrstom pritiska, da budu savesniji i da ne ponavljaju prekršaje. Međutim, može se pregovarati o visini novčane kazne i o trajanju zabrane upravljanja vozilom.

O sporazumu o priznanju krivice konačnu odluku ipak donosi sud, koji sporazum može usvojiti ili odbaciti.

O sporazumu

Sporazum o priznanju prekršaja je novi pravni institut kod nas (kao i "prekršajni nalog" koji je počeo da se primenjuje 1.03.14 za blage prekršaje, sa fiksnim iznosom kazne), a preuzet je iz anglosaksonskog prava gde se pokazao kao efikasan.

Ovaj sporazum se odnosi na neke od prekršaja protiv bezbednosti u saobraćaju za koje se obavezno piše prekršajna prijava (nije moguće izdati Prekršajni nalog). Dakle, pokreće se prekršajni postupak i ide se na sud. To su prekršaji za koje je pored novčane kazne predviđeno dodeljivanje kaznenih poena i sprovođenje mere zabrane upravljanja vozilom.

Po zakonu sporazum mogu da potpišu čak i najteži prekršioci, ali to ne znači da će policija doneti takvu odluku.

Nagodba samo za blaže kazne

Sporazum o priznanju prekršaja će se u početku primenjivati samo na prekršaje iz člana 332. Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima, kojih ima najviše i za koje je predvidjena novčana kazna u iznosu od 6.000 do 20.000 dinara - izjavio je načelnik Uprave saobraćajne policije Vladimir Rebić.

Primarno će se ići na izricanje minimalne novčane kazne od 6.000 dinara. Za one prekršaje gde je predviđeno izricanje mere zabrane upravljanja vozilom od 30 dana, prekršiocima ćemo oprostiti oduzimanje dozvole - dodaje gospodin Rebić.

Vozači će sa policijom moći da pregovaraju i o visini sudskih troškova, što ne mora biti mala stavka.

Neki od prekršaja iz člana 332. ZOBS-a, na koje bi mogao da se primeni novi sporazum, su (pod uslovom da prekršajem nije izazvana saobraćajna nezgoda ili ugrožena bezbednost):

 1. Prekoračenje brzine u naselju za 21 do 50 km/h (4 kaznena poena, novčana kazna 6.000 - 20.000 i zabrana upravljanja najmanje 30 dana),
 2. Prekoračenje brzine van naselja za 41 do 60 km/h (3 kaznena poena, novčana kazna 6.000 - 20.000 i zabrana upravljanja najmanje 30 dana),
 3. Vožnja u stanju srednje alkoholisanosti (od 0,51 - 1,2 promila alkohola u krvi) gde je predviđena kazna: 6 kaznenih poena, novčana kazna 6.000 - 20.000 i zabrana upravljanja najmanje 3 meseca.

Još neki primeri kazni iz ove kategorije su: istekla registraciona nalepnica, istekla vozačka dozvola do šest meseci, polukružno okretanje u tunelu, vijaduktu, podvožnjaku ili nadvožnjaku, vožnja jednosmernom ulicom u kontra smeru.

Primenom sporazuma na neki od gore navedenih prekršaja vozač ne može očekivati ukidanje kaznenih poena, ali može eventualno da računa na blažu novčanu kaznu i minimalnu zabranu upravljanja, čak i ukidanje zabrane ako je do 30 dana. Takođe, izbegava odnosno umanjuje troškove sudskog postupka.

Pravo na zaključenje ovog sporazuma imaće samo oni vozači koji u predhodnih godinu dana nisu pravosnažno osuđeni za prekršaj iz oblasti bezbednosti saobraćaja.

U policiji dodaju da neće izlaziti u susret vozačima koji često prave prekršaje.

Takođe, ovo pravo moći će da iskoriste i vozači koji su napravili prekršaj od dana kada je počela primena novog Zakona o prekršajima, dakle od 1. marta 2014, a kojima još nije izrečena presuda.

Za najteže prekršaje u saobraćaju, kao što su: nasilnička vožnja, potpuno pijanstvo (više od 1,6 promila alkohola u krvi) i veća prekoračenja brzine; nema dogovora.

Sporazum neće moći da potpišu vozači sa probnom dozvolom i oni koji se u toku postupka ne odazivaju na pozive policije i suda.

Procedura za primenu Sporazuma o priznanju krivice

Vozač koji je počinio prekršaj:

 1. 1. Najpre od saobraćajnog policajca dobija zapisnik o učinjenom prekršaju i čeka pokretanje prekršajnog postupka u nadležnom prekršajnom sudu.
 2. 2. Kada prekršajni sud usvoji policijsku prijavu donosi rešenje o pokretanju postupka, a vozač dobija sudski poziv i saznaje da je protiv njega pokrenut prekršajni postupak.
 3. 3. Vozač može da ode u policijsku stanicu i da pokuša da zaključi sporazum o priznanju krivice - nagodbu. Nema dogovora oko kaznenih poena, samo oko dužine mere zabrane upravljanja i eventualno visine novčane kazne. Vozač pregovara sa starešinom policije koji je zadužen za pregovore.
 4. 4. Sklopljeni sporazumu o priznanju prekršaja policija šalje nadležnom prekršajnom sudu, koji o njemu dalje odlučuje, može ga usvojiti ili odbiti.
 5. 5. Sud zakazuje ročište za odlučivanje, na koje poziva okrivljenog, njegovog advokata, ako ga ima i policiju. Ako okrivljeni ne dođe, a uredno je pozvan i svoj nedolazak nije opravdao, smatra se da je odustao od sporazuma.

Vozač ne mora odmah po dobijanju sudskog poziva da potpiše sporazum, već to može uraditi i tokom postupka - sve do donošenja presude, ali vremenom gubi beneficije. MUP mu kasnije može dati mnogo nepovoljniju ponudu.

Vozačima se savetuje da sporazum potpišu odmah po pokretanju postupka i time izbegnu plaćanje troškova postupka.

O cilju ovog pravnog instituta - Sporazuma o priznanju krivice.

Ciljevi su:

 1. Efikasniji rad sudova, odnosno brže rešavanje prekršajnih postupaka,
 2. Manji troškovi za državu,
 3. Manji troškovi za učesnike u saobraćaju koji počine prekršaj,
 4. Što brže izbacivanje sa ulice najnesavesnijih vozača

, čime bi trebalo da se smanji i broj poginulih u saobraćajnim nezgodama.

Policija za godinu dana napiše od 170 do 190 hiljada prijava - zahteva za pokretanje prekršajnog postupka. Očekuje se da se sporazumom reši oko 80 odsto prekršaja.

Saznajte više o prekršajnom nalogu.