Pravilnikom o posebnoj oznaci na vozilu kojim upravlja lice sa probnom vozačkom dozvolom propisan je izgled i način postavljanja posebne oznake „P“ na vozilu.
Pravilnik je stupio na snagu 8.4.2011. godine.

Oznaka „P“ tj. nalepnica “P vozač-početnik” može biti zalepljena na vozilu samo kada vozilom upravlja vozač početnik tj. vozač B kategorije koji je prvi put položio vozacki ispit i poseduje Probnu vozačku dozvolu.

Kazna za nepostavljanje ove oznake na vozilu je 3000 dinara.

Karakteristike posebne oznake P

Posebna oznaka P je kvadratnog oblika dimenzija 10 x 10 cm.
Osnovna boja je bela sa crnom ivicom na kojoj su dva preklopljena petougaonika crvene i plave boje preko kojih je ispisano slovo P (ćirilicom), koje je bele boje.

posebna oznaka P na vozilu

Postavljanje posebne oznake P

Potrebne su dve oznake jer se oznaka postavlja tj. lepi se u gornji ugao prednjeg i zadnjeg vetrobranskog stakla, sa unutrašnje strane vozila, na suvozačevoj strani.

oznaka P na vozilu na prednjem vetrobranskom staklu oznaka P na vozilu na zadnjem vetrobranskom staklu
Da ne biste papir sa oznakom stalno lepili i skidali, moguće je postaviti fiksiranu providnu fasciklu u koju ćete po potrebi ubacivati oznaku P. Kao omotač oznake P može da posluži providna plastična fascikla koja se koristi za čuvanje CD-a. omotac za oznaku p

Oznaku P možete preuzeti sa download strane sajta : ltablice.com/download-strana u više formata : PDF (300dpi, CMYK boje), TIF (300dpi, CMYK boje) i JPG.

Ako imate štampač u boji PDF format možete sami odštampati na formatu papira A4, a zatim iskrojiti makazama oznaku. Možete odneti pdf dokument na usb-u u neki kopir centar da Vam odštampaju i plastificiraju.

TIF format možete odneti kod fotografa da Vam uradi štampu na foto papiru.

JPG format možete takođe sami štampati ali podesite brozer (za Firefox) prilikom Print Preview-a : opcija Scale > Custom , na 58 % , da Vam dimenzija odštampane oznake bude 10x10 cm. Ovde treba malo eksperimentisanja, zato je jednostavnije da odštampate PDF dokument.

Oznaka P odštampana na foto papiru u FOTO radnji, iz formata fajla TIF ili JPG.

oznaka P odstampana na foto papiru

Iskrojite oznaku P makazama.

oznaka P na foto papiru

P oznaku ubacite u providnu plastičnu fasciklu namenjenu čuvanju CD-a.

oznaka P u CD fascikli

P oznaka u providnoj plastičnoj fascikli. Kraj.

P oznaka u providnoj CD fascikli

Providnu fasciklu možete fiksirati(zalepiti) na šoferšajbnu i kad zatreba ubaciti oznaku P.