Znakovi izričitih naredbi stavljaju do znanja učesnicima u saobraćaju na putu zabrane, ograničenja i obaveze.

Mogu se podeliti u dve grupe :

  1. znakovi zabrane i ograničenja
  2. znakovi obaveze

Ovi znakovi imaju oblik kruga, osim znakova "ukrštanje sa putem sa prvenstvom prolaza" "ustupanje prvenstva prolaza" i "obavezno zaustavljanje".

Osnovna boja znakova ograničenja i zabrane je bela sa crvenim obodom, a simboli i natpisi su crne boje.

znaci zabrane i ogranicenja

Osnovna boja znakova obaveze je plava, a simboli i natpisi su bele boje.

znaci obaveze

Poštovani korisnici, na dnu ove strane imate sliku na kojoj se nalaze grupisani svi znaci izričitih naredbi.

Znaci zabrane i ograničenja - nameću vozačima određene zabrane i ograničenja


Znaci koji određuju prvenstvo prolaza u raskrsnici.

Znak Opis
znak Ustupanje prvenstva prolaza Ukrštanje sa putem sa prvenstvom prolaza Ustupanje prvenstva prolaza - na raskrsnici na kojoj je postavljen, označava naredbu vozaču da mora da ustupi prvenstvo prolaza vozilima koja se kreću putem na koji on nailazi.
znak obavezno zaustavljanje Obavezno zaustavljanje - na raskrsnici na kojoj je postavljen, označava naredbu vozaču da mora da zaustavi vozilo i ustupi prvenstvo prolaza vozilima koja se kreću putem na koji on nailazi.

Znaci zabrane kretanja u određenim smerovima.

Znak Opis
znak zabrana saobracaja u oba smera Zabrana saobraćaja u oba smera - označava put odnosno deo puta na kome je zabranjen saobraćaj svim vozilima u oba smera.
znak zabrana saobracaja u jednom smeru Zabrana saobraćaja u jednom smeru - označava put odnosno deo puta na kome je zabranjen saobraćaj vozila iz smera prema kome je okrenut znak.
znak zabrana skretanja ulevo Zabrana skretanja ulevo - označava mesto na putu na kome je skretanje ulevo zabranjeno.
znak zabrana skretanja udesno Zabrana skretanja udesno - označava mesto na putu na kome je skretanje udesno zabranjeno.
znak zabrana polukruznog okretanja Zabrana polukružnog okretanja - označava mesto na putu na kome je zabranjeno polukružno okretanje.

Znaci zabrane kretanja za pojedine kategorije učesnika u saobraćaju.

Znak Opis
znak zabrana saobracaja za motorna vozila Zabrana saobraćaja za sva motorna vozila, osim za motocikle bez prikolice Zabrana saobraćaja za motorna vozila - označava put odnosno deo puta na kome je zabranjen saobraćaj za sva motorna vozila, osim za motocikle bez prikolice i mopede.
znak zabrana saobracaja za autobuse Zabrana saobraćaja za autobuse - označava put odnosno deo puta na kome je zabranjen saobraćaj za autobuse.
znak zabrana saobracaja za teretna vozila Zabrana saobraćaja za teretna vozila - označava put odnosno deo puta na kome je zabranjen saobraćaj za teretna vozila.
Ako je znaku pridodata dopunska tabla na kojoj je označena masa vozila, zabrana važi samo za ona teretna vozila čija najveća dozvoljena masa prelazi označenu masu.
znak Zabrana saobracaja za vozila koja prevoze materije koje mogu da izazovu zagadjivanje vode Zabrana saobraćaja za cisterne Zabrana saobraćaja za vozila koja prevoze materije koje mogu da izazovu zagadjivanje vode - označava put odnosno deo puta na kome je zabranjen saobraćaj vozilima koja prevoze određenu količinu materije koja može da izazove zagađivanje vode.
znak zabrana saobracaja vozilima koja prevoze eksploziv ili lako zapaljive materije Zabrana saobraćaja vozilima koja prevoze eksploziv ili lako zapaljive materije - označava put odnosno deo puta na kome je zabranjen saobraćaj vozilima koja prevoze eksploziv ili lako zapaljive materije.
znak zabrana saobracaja vozilima koja prevoze opasne terete Zabrana saobraćaja vozilima koja prevoze opasne terete - označava put odnosno deo puta na kome je zabranjen saobraćaj vozilima koja prevoze opasne terete.
znak zabrana saobracaja za motorna vozila koja vuku priključno vozilo osim poluprikolice Zabrana saobraćaja za motorna vozila koja vuku priključno vozilo osim poluprikolice - označava put odnosno deo puta na kome je zabranjen saobraćaj za motorna vozila koja vuku priključno vozilo osim polurikolice.
znak zabrana saobracaja za motorna vozila koja vuku priključno vozilo Zabrana saobraćaja za motorna vozila koja vuku priključno vozilo - označava put odnosno deo puta na kome je zabranjen saobraćaj za motorna vozila koja vuku priključno vozilo.
znak zabrana saobracaja za traktore Zabrana saobraćaja za traktore - označava put odnosno deo puta na kome je zabranjen saobraćaj za traktore.
znak zabrana saobracaja za motocikle Zabrana saobraćaja za motocikle - označava put odnosno deo puta na kome je zabranjen saobraćaj za motocikle, teške tricikle i teške četvorocikle.
znak zabrana saobracaja za mopede Zabrana saobraćaja za mopede - označava put odnosno deo puta na kome je zabranjen saobraćaj za mopede, lake tricikle i lake četvorocikle.
znak zabrana saobracaja za bicikle Zabrana saobraćaja za bicikle - označava put odnosno deo puta na kome je zabranjen saobraćaj za bicikle.
znak zabrana saobracaja za zaprezna vozila Zabrana saobraćaja za zaprežna vozila - označava put odnosno deo puta na kome je zabranjen saobraćaj za zaprežna vozila.
znak zabrana saobracaja za ručna kolica Zabrana saobraćaja za ručna kolica - označava put odnosno deo puta na kome je zabranjen saobraćaj za ručna kolica.
znak zabrana saobracaja za pešake Zabrana saobraćaja za pešake - označava put odnosno deo puta na kome je zabranjen saobraćaj za pešake.
znak zabrana saobracaja za sva motorna vozila Zabrana saobraćaja za sva motorna vozila - označava put odnosno deo puta na kome je zabranjen saobraćaj za sva motorna vozila.
znak zabrana saobracaja za sva motorna vozila i zaprezna vozila Zabrana saobraćaja za sva motorna vozila i zaprežna vozila - označava put odnosno deo puta na kome je zabranjen saobraćaj za sva motorna i zaprežna vozila.
znak zabrana saobracaja za vozila oznacena simbolom Zabrana saobraćaja za vozila označena simbolom - označava put odnosno deo puta na kome je zabranjen saobraćaj za vrstu vozila prikazanih na znaku. Na znaku se mogu kombinovati simboli vozila. Ovaj znak može sadržati najviše tri simbola.

Znakovi zabrane kretanja za vozila sa određenim karakteristikama.

Znak Opis
znak zabrana saobracaja za vozila cija sirina prelazi odredjenu sirinu Zabrana saobraćaja za vozila čija širina prelazi određenu širinu - označava put odnosno deo puta na kome je zabranjen saobraćaj za vozila čija širina prelazi širinu označenu na znaku.
znak zabrana saobracaja za vozila cija ukupna visina prelazi odredjenu visinu Zabrana saobraćaja za vozila čija ukupna visina prelazi određenu visinu - označava put odnosno deo puta na kome je zabranjen saobraćaj za vozila čija ukupna visina prelazi visinu označenu na znaku.
znak zabrana saobracaja za vozila cija ukupna masa prelazi odredjenu masu Zabrana saobraćaja za vozila čija ukupna masa prelazi određenu masu - označava put odnosno deo puta na kome je zabranjen saobraćaj za vozila odnosno skupove vozila, čija ukupna masa prelazi masu označenu na znaku.
znak zabrana saobracaja za vozila koja prekoracuju odredjeno osovinsko opterecenje Zabrana saobraćaja za vozila koja prekoračuju određeno osovinsko opterećenje - označava put odnosno deo puta na kome je zabranjen saobraćaj za vozila sa osovinskim opterećenjem većim od opterećenja označenog na znaku.
znak zabrana saobracaja za vozila koja prekoracuju odredjenu duzinu Zabrana saobraćaja za vozila koja prekoračuju određenu dužinu - označava put odnosno deo puta na kome je zabranjen saobraćaj za vozila, odnosno skupove vozila, čija ukupna dužina prelazi dužinu označenu na znaku.

Znakovi koji nameću određena pravila ponašanja u toku vožnje.

Znak Opis
znak najmanje odstojanje izmedju vozila Najmanje odstojanje između vozila - označava najmanje odstojanje između vozila u kretanju kojeg se vozači moraju pridržavati.
znak Zabrana preticanja za motorna vozila Zabrana preticanja svih motornih vozila, osim motocikla bez prikolice Zabrana preticanja za motorna vozila - označava put odnosno deo puta na kome je zabranjeno da motorna vozila pretiču druga motorna vozila osim motocikala bez prikolice i mopeda.
znak zabrana preticanja za teretna vozila Zabrana preticanja za teretna vozila - označava put odnosno deo puta na kome je zabranjeno da teretna vozila čija najveća dozvoljena masa prelazi 3,5 tona pretiču druga motorna vozila, osim motocikla bez prikolice i mopeda.
znak ogranicenje brzine Ograničenje brzine - označava put odnosno deo puta na kome se vozila ne smeju kretati brzinom(km/h) većom od brzine koja je označena na znaku.
Brzina na ovom znaku je data samo kao primer, a stvarne vrednosti se upisuju prema okolnostima na putu i potrebama bezbednosti saobraćaja.
znak zabrana davanja zvucnih znakova Zabrana davanja zvučnih znakova - označava put odnosno deo puta na kome se uređajem na vozilu(sirena) ne smeju davati zvučni znakovi, osim u slučaju neposredne opasnosti.
znak prvenstvo prolaza za vozila iz suprotnog smera Prvenstvo prolaza za vozila iz suprotnog smera - označava zabranu stupanja vozila na uski deo puta pre nego što tim delom prođu vozila iz suprotnog smera.

Znaci zabrane prolaza bez zaustavljanja.

Znak Opis
znak zabrana prolaza bez zaustavljanja - carina Zabrana prolaza bez zaustavljanja - carina - označava mesto blizu carinarnice gde se vozilo mora zaustaviti.
znak zabrana prolaza bez zaustavljanja - policija Zabrana prolaza bez zaustavljanja - policija - označava mesto blizu kontrolnog punkta policije gde se vozilo mora zaustaviti.
znak zabrana prolaza bez zaustavljanja - putarina Zabrana prolaza bez zaustavljanja - putarina - označava mesto blizu naplatne rampe za putarinu gde se vozilo mora zaustaviti.

Znakovi zabrane zaustavljanja i parkiranja.

Znak Opis
znak zabrana zaustavljanja i parkiranja Zabrana zaustavljanja i parkiranja - označava stranu puta na kojoj je zabranjeno zaustavljanje i parkiranje vozila.
znak zabrana parkiranja Zabrana parkiranja - označava stranu puta na kojoj je zabranjeno parkiranje vozila.
znak naizmenicno parkiranje - neparni dani Naizmenično parkiranje - neparni dani - označava stranu puta na kojem je zabranjeno parkiranje neparnim danima.
znak naizmenicno parkiranje - parni dani Naizmenično parkiranje - parni dani - označava stranu puta na kojem je zabranjeno parkiranje parnim danima.Znaci obaveze - propisuju obaveze za vozače


Znaci koji propisuju obaveze vozačima motornih vozila u toku vožnje.

Znak Opis
znak najmanje dozvoljena brzina Najmanje dozvoljena brzina - označava put odnosno deo puta na kome se vozila u normalnim uslovima moraju kretati najmanje onom brzinom(km/h) koja je označena na znaku.
Brzina na ovom znaku je data samo kao primer, a stvarne vrednosti se upisuju prema okolnostima na putu i potrebama bezbednosti saobraćaja.
znak lanci za sneg Lanci za sneg - označava deo puta na kome motorna vozila, osim motocikala, mopeda, lakih tricikla, teških tricikla, lakih četvorocikla, teških četvorocikla, radnih mašina, traktora i motokultivatora, moraju na pogonskim točkovima imati lance za sneg, kada je na kolovozu sneg.

Znaci koji označavaju staze kojima je obavezno kretanje za pojedine učesnike u saobraćaju.

Znak Opis
znak biciklisticka staza Biciklistička staza - označava posebno izgrađenu stazu, kojom se moraju kretati bicikli, a po kojoj je zabranjeno kretanje drugim učesnicima u saobraćaju.
znak pesacka staza Pešačka staza - označava posebno izgrađenu stazu kojom se pešaci moraju kretati, a po kojoj je zabranjeno kretanje drugim učesnicima u saobraćaju.
znak spojene staze za bicikliste i pesake Spojene staze za bicikliste i pešake - označava put po kome se odvojeno kreću samo biciklisti i pešaci, svako u svojoj stazi.
Raspored simbola na znaku mora da odgovara situaciji na terenu.
znak staza za jahace Staza za jahače - označava stazu kojom se moraju kretati jahači, a po kojoj je zabranjeno kretanje drugim učesnicima u saobraćaju.

Znaci koji propisuju obavezan smer kretanja za vozila u saobraćaju.

Znak Opis
znak obavezan smer - pravo Obavezan smer - pravo - označava smer kojim se vozila moraju kretati.
znak obavezan smer - desno Obavezan smer - desno - označava smer kojim se vozila moraju kretati.
znak obavezan smer - levo Obavezan smer - levo - označava smer kojim se vozila moraju kretati.
znak obavezan smer - polulevo Obavezan smer - polulevo - označava smer kojim se vozila moraju kretati.
znak obavezan smer - poludesno Obavezan smer - poludesno - označava smer kojim se vozila moraju kretati.
znak Obavezno polukruzno okretanje Obavezno polukružno okretanje - označava mesto na putu ili delu puta na kome se vozila moraju polukružno okrenuti.
znak Obavezan smer kretanja odredjenih vozila - opasan teret Obavezan smer kretanja određenih vozila - označava obavezan smer kretanja za vozila koja prevoze opasne terete.
znak Obavezan smer kretanja odredjenih vozila - teretna vozila Obavezan smer kretanja određenih vozila - označava obavezan smer kretanja za teretna vozila ili skupove teretnih vozila.

Znaci koji propisuju dozvoljene smerove kretanja za vozila u saobraćaju.

Znak Opis
znak dozvoljeni smerovi - pravo i levo Dozvoljeni smerovi - pravo i levo - označava smerove u kojima se vozila smeju kretati.
znak dozvoljeni smerovi - pravo i desno Dozvoljeni smerovi - pravo i desno - označava smerove u kojima se vozila smeju kretati.
znak dozvoljeni smerovi - levo i desno Dozvoljeni smerovi - levo i desno - označava smerove u kojima se vozila smeju kretati.

Znaci koji služe usmeravanju saobraćaja prilikom nailaska vozila na pešačko ostrvo, kružni tok ili neki drugi objekt na kolovozu.

Znak Opis
znak obavezno obilaženje s desne strane Obavezno obilaženje s desne strane - označava kolovoz odnosno deo kolovoza kojim se vozila moraju kretati prilikom obilaženja pešačkih ostrva, ostrva za usmeravanje saobraćaja i drugih objekata na kolovozu.
znak obavezno obilaženje s leve strane Obavezno obilaženje s leve strane - označava kolovoz odnosno deo kolovoza kojim se vozila moraju kretati prilikom obilaženja pešačkih ostrva, ostrva za usmeravanje saobraćaja i drugih objekata na kolovozu.
znak obilaženje sa obe strane Obilaženje sa obe strane - označava kolovoz odnosno deo kolovoza kojim se vozila mogu kretati prilikom obilaženja pešačkih ostrva, ostrva za usmeravanje saobraćaja i drugih objekata na kolovozu, zadržavajući isti smer kretanja.
znak kruzni tok saobracaja Kružni tok saobraćaja - označava kolovoz odnosno deo kolovoza kojim se vozila moraju kretati prilikom obilaženja pešačkih ostrva, ostrva za usmeravanje saobraćaja i drugih objekata na kolovozu.
saobracajni znaci zabrane i ogranicenja - grupisani saobracajni znaci obaveze - grupisani