Zakon o bezbednosti u saobraćaju sadrži novu kategorizaciju dozvola u zavisnosti od vrste vozila. Dosadašnje kategorije imaće i posebne nove potkategorije koje će, uz dosadašnju oznaku, imati broj jedan, a uvodi se i dodatna oznaka sa slovom E.

Tabela sa kategorijama vozačkih dozvola

Kategorija Opis Starost /godine
AM mopedi, laki tricikli i laki četvorocikli 16
A1

Motocikli zapremine do 125 cm3 i snage motora do 11kW, čiji odnos snage motora i mase vozila nije veći od 0,1 kW/kg i teški tricikli snage motora do 15kW

16
A2

Motocikli čija snaga motora nije veća od 35kW i čiji odnos snage motora i mase vozila nije veći od 0,2 kW/kg

18
A Motocikli i teški tricikli čija snaga motora prelazi 35kW
20-24
B1 Teški četvorocikli
18
B Motorna vozila, osim vozila kategorije A, A1, A2, AM, F i M, čija dozvoljena masa nije veća od 3500kg i koja nemaju više od osam sedišta ne računajući sedište za vozača 18
BE Skup vozila čije vučno vozilo pripada kategoriji B, najveća dozvoljena masa priključnog vozila je veća od 750 kg, a nije veća od 3500 kg 18
C1

Motorna vozila, osim vozila kategorije A, A1, A2, AM, F, M, B, D i D1, čija je najveća dozvoljena masa veća od 3500 kg, a nije veća od 7500 kg

18
C1E

Skup vozila čije vučno vozilo spada u kategoriju C1, a najveća dozvoljena masa priključnog vozila prelazi 750 kg i naveća dozvoljena masa skupa ne prelazi 12.000 kg, kao i skup vozila čije vučno vozilo spada u kategoriju B, a najveća dozvoljena masa priključnog vozila prelazi 3.500 kg i najveća dozvoljena masa skupa vozila ne prelazi 12.000 kg

18
C

Motorna vozila, osim kategorije A, A1, A2, AM, F, M, B, D i D1, čija je najveća dozvoljena masa veća od 3.500 kg

21
CE

Skup vozila čije vučno vozilo pripada kategoriji C, a najveća dozvoljena masa priključnog vozila je veća od 750 kg

21
D1

Motorna vozila za prevoz lica, koja osim sedišta za vozača imaju više od osam, a najviše 16 sedišta i čija maksimalna dužina ne prelazi osam metara

21
D1E

Skup vozila čije vučno vozilo pripada kategoriji D1, a najveća dozvoljena masa priključnog vozila je veća od 750 kg

21
D

Motorna vozila za prevoz lica, koja osim sedišta za vozača imaju više od osam sedišta

24
DE

Skup vozila čije vučno vozilo pripada kategoriji D, a najveća dozvoljena masa priključnog vozila je veća od 750 kg

24
F

Traktori sa ili bez priključnih vozila i radne mašine

16
M Motokultivator 15

Vozačku dozvolu za kategoriju BE mogu dobiti samo oni vozači koji već imaju vozačku dozvolu za kategoriju B.

Vozačku dozvolu za kategoriju C1E mogu dobiti samo oni vozači koji već imaju vozačku dozvolu za kategoriju C1.

Vozačku dozvolu za kategoriju CE mogu dobiti samo oni vozači koji već imaju vozačku dozvolu za kategoriju C.

Vozačku dozvolu za kategoriju D1E mogu dobiti samo oni vozači koji već imaju vozačku dozvolu za kategoriju D1.

Vozačku dozvolu za kategoriju DE mogu dobiti samo oni vozači koji već imaju vozačku dozvolu za kategoriju D.

Vozačku dozvolu za kategorije C i C1 mogu dobiti samo oni vozači koji već imaju vozačku dozvolu za kategoriju B.

Vozačku dozvolu za kategoriju D mogu dobiti samo oni vozači koji već imaju vozačku dozvolu za kategoriju C najmanje 2 godine.

Vozačku dozvolu za kategoriju D1 mogu dobiti samo oni vozači koji već imaju vozačku dozvolu za kategoriju C1 najmanje 2 godine.

Svoje znanje o saobraćaju možete proveriti ili utvrditi vežbanjem na Testovima, koji se nalaze na ovom sajtu, Testovi za vožnju B Kategorije.

Kako izgleda nova vozačka dozvola možete pogledati ovde Nova Vozačka Dozvola.

Kako izgleda probna vozačka dozvola možete pogledati ovde Probna vozačka dozvola.