Od 1.marta 2014. godine počinje primena novog Zakona o prekršajima. On uvodi Prekršajni nalog koji omogućava da izvršilac prekršaja plati kaznu sa 50% popusta, ako uplatu izvrši u roku od osam dana.

Popust se odnosi samo na lakše prekršaje (npr. nevezivanje pojasa) i kazne sa fiksnim iznosom. Teži prekršaji (npr. prolazak kroz crveno svetlo) obavezno idu pred sud, po hitnom postupku.

devojka placa kaznu-prekrsajni nalog

Prekršajni Nalog

Sa stupanjem novog Zakona o prekršajima na snagu od 1. marta ove godine, uvodi se novi pravni institut u pravosudni sistem Srbije - prekršajni nalog. To je jedna od najvećih novina ovog zakona koja se već dobro pokazala u zemljama regiona i EU. Cilj je poboljšati naplatu od kazni za saobraćajne prekršaje i rasteretiti saobraćajnu policiju i prekršajne sudove.

Važno je znati da će prekršajni nalog biti korišćen samo za lakše saobraćajne prekršaje, dok će svi teži prekršaji (kao što su: vožnja u alkoholisanom stanju, preticanje preko pune linije, vožnja bez položenog vozačkog ispita ili upravljanje neregistrovanim vozilom) obavezno završavati pred prekršajnim sudom, jer su u tim slučajevima predviđene visoke novčane kazne, koje prate i kazneni poeni i mera zabrane upravljanja vozilom.

Prekršajni nalozi će se izdavati isključivo za saobraćajne prekršaje za koje je propisana novčana kazna u fiksnom iznosu, a ne i za one prekršaje za koje su propisane novčane kazne u rasponu - od minimalnog do maksimalnog iznosa.

Prekršajni nalog se neće izdavati samo na licu mesta, od strane saobraćajnog policajca, već će stizati i na kućnu adresu vlasnika vozila - onima koji su uhvaćeni putem video nadzora ili na neki drugi način.

Vozači koji prihvate odgovornost za učinjeni prekršaj platiće samo polovinu predviđenog iznosa kazne, ukoliko to učine u roku od osam dana.

Npr. Za nevezivanje sigurnosnog pojasa propisana je kazna od 5.000 dinara. Za taj prekršaj od 1. marta policajac će na mestu prekršaja izdati prekršajni nalog. Ukoliko vozač u roku od osam dana uplati polovinu iznosa pune kazne, što je u ovom slučaju 2.500 dinara, smatra se da je izmirio svoju obavezu i time se i on i sud rešavavaju vođenja prekršajnog postupka.

Uzimanje prekršajnog naloga ne znači i priznanje krivice. U slučaju kada vozač smatra da nije kriv, da nije počinio prekršaj za koji je previđena kazna putem prekršajnog naloga, ima rok od osam dana da potpisani prekršajni nalog preda u nadležni prekršajni sud i da podnese zahtev za sudsko odlučivanje. Time zahteva pokretanje prekršajnog sudskog postupka od strane suda. Izvode se dokazi, a ako se na kraju ispostavi da je vozač odgovoran za prekršaj, moraće da plati pun iznos kazne i sudske troškove.

Postoji mogućnost da građani budu pasivni sve vreme, odnosno da ne preduzimaju ništa po pitanju kazne. U tom slučaju postupak protiv prekršioca se automatski pokreće, ako u roku od osam dana nije uplaćena kazna. Tada se počinioci prekršaja smatraju krivim, plaćaju pun iznos kazne i troškove izvršnog postupka.

U slučaju pokretanja sudskog postupka, neodazivanje pozivu ne odlaže, već povlači izvršenje kazne. Pozivar može da zalepi sudski poziv na vrata ili bilo ko od porodice može da primi poziv, time se smatra da je poziv uručen.

Ako se desi da sud ne može da pronađe prekršioca (npr. ne živi na prijavljenoj adresi), takav ide u registar izrečenih sankcija i u registar neplaćenih novčanih kazni i ne može, recimo da, produži vozačku ili saobraćajnu dozvolu.

Zakonom je predviđeno da se kazna po prekršajnom nalogu plaća u pošti ili banci, tako da saobraćajni policajci neće imati direktan kontakt sa novcem. Međutim, postoje izuzeci. Tako je plaćanje na licu mesta omogućeno strancima, odnosno osobama koje imaju prebivalište u inostranstvu.

Plaćanje na licu mesta saobraćajnim policajcima omogućeno je i licima bez prebivališta, zatim, osobama čiji se identitet ne može utvrditi, kao i osobama koje ne žive na prijavljenoj adresi, a takvih u Srbiji nije malo.

Interesantna činjenica je da ukoliko neko plati greškom pun iznos kazne, iako ima pravo na popust od 50%, zakonom je predviđeno da se višak uplaćenog novca ne vraća. Zato, oprez.

Prekršaji za koje će se izdavati prekršajni nalog :

 1. Nevezivanje sigurnosnog pojasa.
 2. Vožnja danju bez upaljenih svetala.
 3. Nepropisno parkiranje.
 4. Korišćenje mobilnog telefona tokom vožnje.
 5. Istek roka važenja vozačke dozvole.
 6. Nepropisne registarske oznake.
 7. Istek roka važenja registracione nalepnice.

Odrađivanje kazne - Rad u javnom interesu

Ukoliko vozač odluči da ne plati kaznu, na sudu je da nađe način kako će doći do izvršenja kazne.

To može biti kazna zatvora, gde je jedan dan zatvora zamena za 1.000 dinara ili rad u javnom interesu gde je osam sati rada jednako jednom danu zatvora.

Novi zakon će afirmisati rad u javnom interesu, kao alternativnu kaznu. Rad u javnom interesu predviđen je i važećim zakonom, ali sudije ovu sankciju nisu ranije toliko izricale zato što ona nije dovoljno zaživela u praksi.

Dve trećine svih kazni u svetu izvršava se upravo radom u javnom interesu, a to je sada tendencija i kod nas kada je reč o prekršajima i lakšim krivičnim delima.

Važno je napomenuti da se samo novčane kazne mogu zameniti kaznom rada u javnom interesu. Dakle, ako neko napravi saobraćajni prekršaj za koji je propisano privremeno oduzimanje vozačke dozvole i novčana kazna, svakako će ostati bez dozvole, ali će novčani deo moći da odradi.

Jedinstvene kaznene evidencije

Novina je i uvođenje evidencije o kažnjavanju, koja će sadržati podatke o počiniocima prekršaja, za koji prekršaj su kažnjeni i kojom vrstom sankcije. U ovoj evidenciji naći će se i oni vozači koji su prihvatili odgovornost za počinjen prekršaj i koji su na osnovu prekršajnog naloga platili polovinu predviđene kazne, u roku od osam dana. Zapis u kaznenoj evidenciji ostaje četiri godine – pod uslovom da se ne načini nov prekršaj u tom periodu, čime se rok produžava.

Uvidom u ovu evidenciju sud može da proveri da li je osoba kojoj sudi već kažnjavana što može da bude otežavajuća okolnost novoj kazni.

Takođe se uvodi i registar neplaćenih novčanih kazni i drugih novčanih davanja koja nisu plaćena u roku, koji će voditi Ministarstvo pravde. Brisanje iz registra sledi posle plaćanja kazne.

Vozač koji ne plati kaznu neće moći da registruje svoje vozilo, da produži vozačku dozvolu ili na primer, da izvrši preregistraciju firme ili radnje, ukoliko je pravno lice ili preduzetnik.

Formiranjem jedinstvenog registra, prekršioci će moći da se informišu koliku kaznu moraju da plate i eventualno kad im stiže sledeća rata, ukoliko je odobreno plaćanje u ratama.

Ostale novine od 1. marta

Prekršajni nalog nije jedina novina u novom Zakonu o prekršajima koji počinje da se primenjuje od 1. marta 2014. godine.

Dobra vest je da će od 1.marta plaćanje kazni moći da se izvrši u šest rata, umesto dosadašnje tri rate.

Teret dokazivanja u postupku pred sudom biće na podnosiocima zahteva za pokretanje prekršajnog postupka: policija, inspekcija ili neki drugi državni organ. To znači da će, primera radi, policija ili inspekcijski i poreski organi, morati da obezbede dokaze da je prekršaj počinjen i da je učinilac odgovoran. Ako se ne pojave na sudu, prekršajni sudija će imati mogućnost da oslobodi okrivljene.

Na primer, ako se okrivljeni tereti da je prošao na crveno svetlo, a on to osporava pred sudom, policajci će biti zaista dužni da se pojave na saslušanju, na poziv sudije, kako bi odbranili dokaze koje su podneli ili da iznesu nove dokaze. Ako ne dođu – okrivljeni će biti oslobođen odgovornosti. Važno je napomenuti da i onaj ko smatra da nije kriv takođe mora za to obezbediti svedoke i dokaze.

Novi zakon o prekršajima donosi i neke novine koje će omogućiti da se neki predmeti procesuiraju po hitnom postupku.

Praksa je pokazala da je to posebno važno u slučajevima težih prekršaja u oblasti bezbednosti saobraćaja (prolazak kroz crveno svetlo, preticanje preko pune linije i sl). Takvi izvršioci biće odmah, po otkrivenom prekršaju, privođeni pred dežurnog prekršajnog sudiju koji će im odmah izricati kazne, a što bi trebalo da se pozitivno odrazi na generalnu prevenciju.

U zatvor se ide obavezno za nasilničku vožnju (nema novčane alternative): za preticanje kolone vozila preko pune linije, više prolazaka kroz crveno svetlo i sl. To je težak prekršaj protiv bezbednosti. Prekršilac ima pravo žalbe u roku od 8 dana, ali je u zatvoru. Žalba ne odlaže izvršenje.

Za one saobraćajne prekršaje gde je predviđeno oduzimanje vozačke dozvole, ovaj dokument se neće oduzimati za sve kategorije, već samo za onu kategoriju, u kojoj je vozač načinio prekršaj.

Konkretno, vozač kamiona ne mora nužno ostati bez dozvole za C kategoriju ukoliko je prekršaj napravio vozeći moped.

Da bi ova odredba Zakona o prekršajima bila primenljiva u praksi neophodno je izmeniti i Zakon o bezbednosti u saobraćaju (ZOBS), kako bi došlo do usaglašavanja ova dva zakona. Iz to razloga MUP Srbije je u proceduru prosledio izmene ZOBS-a.

Strani državljani odgovaraće pred našim sudovima i za prekršaje učinjene njihovim prevoznim sredstvom bez obzira da li imaju predstavništvo u našoj zemlji ili ne, što dosad nije bio slučaj.

Rok zastarelosti - prekršaji s kojima se sudije najčešće sreću u praksi i dalje će vrlo brzo zastarevati – apsolutni rok zastarelosti prekršajnog postupka i izvršenja odluke prekršajnog suda ostaje dve godine od dana kada je prekršaj učinjen.

Očekivane koristi od novog zakona o prekršajima

 1. Efikasnija naplata kazni.
 2. Manji broj predmeta.
 3. Manje zatvorskih kazni.
 4. Manji troškovi postupka.

Saznajte više o novom Sporazumu o priznanju prekršaja iz Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima, koji se primenjuje od 20.08.2014.