Ukoliko još uvek niste zamenili "staru" - papirnu vozačku dozvolu, za "novu" – biometrijsku dozvolu, učinite to pre krajnjeg roka, pre 10. juna 2014. 2017.godine, kako biste izbegli čekanje u redovima.

Zamena papirne vozacke dozvole za biometrijsku

Najnovija vest: Rok za zamenu starih – papirnih vozačkih dozvola produžen je do 10. juna 2017. godine. Zamena stare papirne vozačke dozvole elektronskim putem – putem interneta – NOVO! Pročitajte više u nastavku teksta.

Za izdavanje nove vozačke dozvole treba pripremiti:

1. Vozačku dozvolu izdatu na starom obrascu.

2. Lekarsko uverenje o zdravstvenoj sposobnosti za upravljanje motornim vozilima i skupovima vozila one kategorije za koje se zahteva izdavanje vozačke dozvole, koje ne može biti starije od šest meseci.

Napomena:
Lekarsko uverenje je neophodno priložiti samo ako je postojeća dozvola izdata na period kraći od 10 godina iz zdravstvenih razloga, odnosno ako zahtev podnosi lice koje je starije od 65 godina.

3. Važeću ličnu kartu na uvid.

4. Dokaz o plaćenoj naknadi troškova izdavanja vozačke dozvole.

Cena izdavanja nove biometrijske dozvole je oko 1.600 dinara.

Vozačka dozvola se izdaje na rok od 10 godina, a licima starijim od 65 godina života – na rok važenja do najviše pet godina, prema nalazu i mišljenju iz lekarskog uverenja.

Za krajnji rok za zamenu stare vozačke dozvole određen je 10. jun 2014. 2017. Razlog za to nalazi se u članu 351. Zakona o bezbednosti saobraćaja (ZOBS), stav 4, gde se kaže: "postojeće vozačke dozvole važe do isteka roka važenja naznačenog u vozačkoj dozvoli, a najkasnije do pet godina od stupanja na snagu ovog zakona."

Novi ZOBS je stupio na snagu 10. juna 2009, pa navedeni period od pet godina ističe tačno 10. juna 2014. koji je i poslednji rok da se stare - papirne dozvole zamene za nove - biometrijske, bez obzira na rok važenja postojeće papirne dozvole.

Ukoliko ne ispoštujete ovu odluku o zameni vozačkih dozvola i nastavite da vozite sa starim dokumentima i posle 10. juna 2014. 2017. može vam biti naplaćena kazna i do 30.000 dinara, uz zabranu upravljanja vozilom tri meseca.

Kad policija zaustavi vozača kome je istekao rok važenja vozačke dozvole ne više od šest meseci, platiće kaznu od 6.000 do 20.000, i dobija dva kaznena poena. Vozač kome je istekao rok važenja dozvole više od šest meseci rizikuje kaznu od 15.000 do 30.000 dinara, pet kaznenih poena i zabranu upravljanja vozilom od najmanje tri meseca.

Prilikom zamene dozvole olakšavajuća okolnost može biti to što službenici MUP-a ne zahtevaju novo fotografisanje i potpisivanje, s obzirom na to da se mogu iskoristiti postojeći podaci sa biometrijske lične karte, što olakšava i skraćuje proceduru.

Najnovija vest

Po rečima državnog sekretara u MUP-u Srbije trenutno važeći zakonski rok za zamenu starih – papirnih vozačkih dozvola biometrijskim (10. jun 2014) verovatno će biti produžen (produžen je do 10. juna 2017), možda čak i do isteka važnosti postojećih papirnih dozvola. On je naglasio da neće biti povećavane cene za izdavanje novih vozačkih dozvola, pošto je cena izrade tih dokumenata ostala nepromenjena.

Da bi se produženje roka za zamenu dozvola i ostvarilo MUP Srbije je pripremio izmene i dopune Zakona o bezbednosti saobraćaja, koje treba da se usvoje u novom sazivu Skupštine Srbije, posle republičkih izbora.

Početkom meseca maja 2014. godine u skupštinsku proceduru su stigle izmene Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima. Između ostalog, njima se predviđa da se rok za zamenu starih - papirnih vozačkih dozvola novim produži za još tri godine, do 10. juna 2017. godine (ovo je sada važeći rok za zamenu), kako bi se svim građanima omogućila blagovremena zamena dozvola.

Izmene Zakona o bezbednosti saobraćaja predložila je Vlada Srbije, po hitnom postupku, kako bi zakon što pre stupio na snagu, imajući u vidu da je više od milion građana bilo u obavezi da u veoma kratkom roku zameni vozačke dozvole izdate na starom obrascu.

Državni sekretar je najavio i da će MUP Srbije uskoro, najverovatnije već u ovom mesecu, omogućiti građanima da produže važenje vozačke dozvole i putem interneta. Rezultat toga je da građani neće morati da dolaze u policijsku stanicu radi produženja važnosti dozvole.

Zamena stare - papirne vozačke dozvole elektronskim putem – putem interneta – NOVO!

Od 25.2.2014. godine zamena starih vozačkih dozvola za nove može da se obavi i elektronskim putem – putem interneta. Na internet sajtu www.euprava.gov.rs nalazi se meni "eUsluge", a u okviru te strane link: Zamena stare vozačke dozvole za novu (kartičnu) – Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije. Klikom na ovaj link otvara se novi prozor kojim se registrujete na sajt. Osim imena, prezimena i JMBG, obavezan je unos adrese elektronske pošte i lozinka po izboru.

Registracijom na portal eUprava otvarate vaš korisnički nalog, preko koga pratite sve promene u vezi izdavanja nove dozvole.

Međutim, pored naloga na sajtu eUprava, neophodni dodatni uslovi koji morate ispuniti da biste koristili uslugu "izdavanje nove vozačke dozvole" su:

  1. Da imate elektronski čitač kartica (oko 1.500 dinara), koji priključujete na vaš računar, kao i svaki drugi periferni uređaj.
  2. Da imate novu biometrijsku ličnu kartu sa čipom, da biste mogli na bezbedan način da se predstavite informacionom sistemu MUP-a Srbije. U toku postupka identifikacije možda će od vas biti zatražen i PIN kod, koji se dobija prilikom preuzimanja lične karte sa čipom. Fotografija vlasnika lične karte se u toku postupka preuzima iz lične karte.
  3. Dozvolu na ovaj način – elektronskim putem – ne mogu zameniti stariji od 65 godina i vozači sa zdravstvenim ograničenjima.

Između ostalog, u opisu ove usluge navedeno je sledeće:

Elektronska usluga "Zamena stare vozačke dozvole za novu (kartičnu)" namenjena je građanima koji nisu zamenili staru vozačku dozvolu. Ova usluga treba da omogući građanima da ne dolaze dva puta u policijsku stanicu da bi izvršili zamenu dozvole, već da elektronskim putem – putem Interneta - podnesu zahtev za zamenu dozvole.

Kada nova vozačka dozvola bude izrađena, građanin će putem portala eUprava, na svom nalogu koji je otvorio prilikom podnošenja zahteva, dobiti informaciju o tome da mu je dozvola urađena i da je može podići u Policijskoj stanici, u mestu prebivališta.

Prilikom preuzimanja svoje nove vozačke dozvole građanin je dužan da dođe lično u policijsku stanicu i da sa sobom ponese ličnu kartu i staru vozačku dozvolu.

U postupku predaje zahteva za izdavanje nove vozačke dozvole biće generisana uplatnica za objedinjeno plaćanje određenih taksi, naknada i troškova (oko 1.546 dinara). Plaćanje može da se izvrši na šalterima banaka i pošta ili korišćenjem elektronskog bankarstva.

Kada se uplata potvrdi kao validna zahtev za izradu dozvole prosleđuje se MUP-u na obradu, a vi ćete na svom nalogu, otvorenom na portalu eUprava, dobiti obaveštenje o tome.