Prilikom mimoilaženja vozač je dužan da sa svoje leve strane ostavi dovoljno rastojanja između svog vozila i vozila sa kojim se mimoilazi, po potrebi i da vozilo pomeri ka desnoj ivici kolovoza.

mimoilazenje - odstojanje izmedju vozila

Pri mimoilaženju sa pešakom, vozač je dužan da drži bezbedno rastojanje između vozila i pešaka.

mimoilazenje - odstojanje izmedju vozila i pesaka

Ukoliko zbog prepreke na putu ili drugih učesnika u saobraćaju vozač ne može da izvrši bezbedno mimoilaženje, dužan je da uspori kretanje svog vozila i da ga, po potrebi, zaustavi da bi propustio vozilo iz suprotnog smera.

mimoilazenje vozila - prepreka na putu

Ukoliko je zbog nedovoljne širine puta ili prepreke mimoilaženje onemogućeno, vozač kojem je to, s obzirom na karakteristike i stanje puta i okolnosti saobraćaja, lakše da izvede, dužan je da se prvi zaustavi i po potrebi, kretanjem unazad ili na drugi način, pomeri svoje vozilo i zauzme na putu položaj koji omogućava mimoilaženje.

U situaciji prikazanoj na slici sa jedne strane je kolona vozila i beli automobil ne može unazad, zato žuti automobil u konkretnoj situaciji, mora unazad.

mimoilazenje vozila - kolona

Kada na raskrsnici vozila dolaze iz suprotnih smerova i skreću u levo, vozač mimoilazi vozilo iz suprotnog smera tako što ga propušta sa svoje desne strane.

mimoilazenje vozila na raskrsnici

Mimoilaženje vozila na usponu odnosno nizbrdici – pravila o prvenstvu prolaza

Važi pravilo da na delu puta koji je saobraćajnim znakom označen kao opasan uspon, odnosno kao opasna nizbrdica, na kome je mimoilaženje vozila nemoguće ili je veoma otežano, vozač vozila koje se kreće niz nagib dužan je da zaustavi svoje vozilo na pogodnom mestu (bez obzira na kategoriju vozila !) ako primeti da mu drugo vozilo ide u susret uz nagib. mimoilazenje vozila na usponu

Izuzetno od gornjeg pravila saobraćaja, vozač koji se kreće uz nagib dužan je da zaustavi svoje vozilo ako ispred sebe ima pogodno mesto za zaustavljanje, koje omogućava bezbedno mimoilaženje i ako bi, u slučaju da tako ne postupi, mimoilaženje zahtevalo kretanje unazad jednog od vozila.

U situaciji prikazanoj na slici oba vozila su preblizu prepreci na putu i takvo stanje zahteva kretanje jednog vozila unazad da bi se bezbedno mimoišli. U ovom slučaju, pošto postoji ispust na putu, vozač autobusa je dužan da svoje vozilo pomeri na ispust tako da vozilo iz suprotnog smera može bezbedno da prođe.

mimoilazenje vozila na usponu  kad postoji ispust

Pravila saobraćaja koja važe kad jedno od vozila na usponu odnosno nizbrdici mora da se kreće unazad

Na delu puta koji je saobraćajnim znakom označen kao opasan uspon, odnosno kao opasna nizbrdica kada jedno od vozila koja se mimoilaze mora da se kreće unazad (suviše su blizu prepreci), kretaće se unazad:

  • 1) svako vozilo koje se susrelo sa vozilom koje vuče priključno vozilo,
  • 2) teretno vozilo koje se susrelo sa autobusom,
  • 3) vozilo koje se susrelo sa vozilom više vrste,
  • 4) ako se mimoilaze vozila iste vrste - vozilo koje se kreće niz nagib, osim ako je, s obzirom na uslove i položaj vozila na putu, lakše da to učini vozač vozila koje se kreće uz nagib. (ima ispust)

Dole niže su slike gde je predstavljena svaka od gore navedenih situacija.

U smislu tačaka 3) i 4) , vozila se klasifikuju od niže ka višoj vrsti na sledeći način: motocikli kao i mopedi, tricikli i četvorocikli, putničko vozilo, traktor, radna mašina, teretno vozilo, autobus i skup vozila.

Klasifikacija vozila od više ka nižoj vrsti, u smislu prvenstva prolaza na usponu odnosno nizbrdici, kad jedno od vozila mora da se kreće unazad.

mimoilazenje vozila na usponu - Klasifikacija vozila od vise ka nizoj vrsti

Na delu puta koji je saobraćajnim znakom označen kao opasan uspon, odnosno kao opasna nizbrdica kada jedno od vozila koja se mimoilaze mora da se kreće unazad (suviše su blizu prepreci), kretace se unazad svako vozilo koje se susrelo sa vozilom koje vuče priključno vozilo (skup vozila).

mimoilazenje vozila na usponu - sa skupom vozila

Na delu puta koji je saobraćajnim znakom označen kao opasan uspon, odnosno kao opasna nizbrdica kada jedno od vozila koja se mimoilaze mora da se kreće unazad (suviše su blizu prepreci), kretaće se unazad teretno vozilo koje se susrelo sa autobusom.

mimoilazenje vozila na usponu - sa autobusom

Na delu puta koji je saobraćajnim znakom označen kao opasan uspon, odnosno kao opasna nizbrdica kada jedno od vozila koja se mimoilaze mora da se kreće unazad (suviše su blizu prepreci), kretace se unazad vozilo koje se susrelo sa vozilom više vrste.

mimoilazenje vozila na usponu - sa vozilom vise vrste

Ako se mimoilaze vozila iste vrste na delu puta koji je saobraćajnim znakom označen kao opasan uspon, odnosno kao opasna nizbrdica kada jedno od vozila koja se mimoilaze mora da se kreće unazad (suviše su blizu prepreci), kretaće se unazad vozilo koje se kreće niz nagib, osim ako je, s obzirom na uslove i položaj vozila na putu, lakše da to učini vozač vozila koje se kreće uz nagib. (ima ispust)

mimoilazenje vozila na usponu - sa vozilom vise vrste mimoilazenje vozila na usponu - sa vozilom vise vrste

Mimoilaženje regulisano saobraćajnim znacima

Ako se na nekom delu puta prvenstvo prolaza reguliše saobraćajnim znacima onda se postavljaju dva znaka :

  1. saobraćajni znak zabrane i ograničenja, prvenstvo prolaza za vozila iz suprotnog smera, koji označava zabranu stupanja vozila na uski deo puta pre nego što tim delom pređu vozila iz suprotnog smera.
  2. saobraćajni znak obaveštenja, prvenstvo prolaza u odnosu na vozila iz suprotnog smera, koji obaveštava vozača da na uskom prolazu ima pravo prvenstva prolaza u odnosu na vozila koja dolaze iz suprotnog smera.

mimoilazenje vozila regulisano saobracajnim znacima

Regulisanje saobraćaja na delu puta na kome se izvode radovi ili gde je nastala prepreka koja se ne može odmah otkloniti vrši se zastavicama zelene i crvene boje, dimenzija najmanje 40cm x 40cm. Kada radnik određen od strane izvođača radova, drži podignutu zelenu zastavicu, prolaz je slobodan, a kada je podignuta crvena zastavica, prolaz je zabranjen.

mimoilazenje vozila regulisano zastavicama