U situaciji na slici prikazano je polukruzno okretanje na T raskrsnici.

pravila saobracaja - polukruzno okretanje na T raskrsnici

Vozač koji namerava da izvrši polukružno okretanje, bilo na putu bilo na raskrsnici, sme da otpočne takvu radnju samo ako se predhodno uverio da to može učiniti bez opasnosti za druge učesnike u saobraćaju i ako mu to nije zabranjeno pravilima saobraćaja, oznakama na kolovozu ili saobraćajnim znakom.

pravila saobracaja - polukruzno okretanje 2

Pre vršenja ove radnje, vozač je dužan da na vreme obavesti druge učesnike u saobraćaju o svojoj nameri dajući znak pokazivačem pravca – migavcem.

U situaciji prikazanoj na slici vozač može da izvrši polukruzno okretanje jer je na njegovoj strani kolovoza isprekidana linija.

pravila saobracaja - polukruzno okretanje preko isprekidane linije

Vozač ne sme da vrši polukružno okretanje vozila u tunelu, na mostu, vijaduktu, podvožnjaku, nadvožnjaku, kao i u uslovima smanjene vidljivosti, odnosno na mestu gde je nedovoljna preglednost, kao i na delu puta koji nema dovoljnu širinu za polukružno okretanje tog vozila.

Mesta na kojima je zabranjeno polukružno okretanje.

pravila saobracaja - mesta na kojima je zabranjeno polukružno okretanje

U situaciji prikazanoj na slici saobracajnim znakom je izričito zabranjeno polukružno okretanje.

pravila saobracaja - polukruzno okretanje zabranjeno znakom

U situaciji prikazanoj na slici nije dozvoljeno polukruzno okretanje, jer vozač svojim vozilom seče punu liniju.

pravila saobracaja - polukruzno okretanje preko pune linije

U jednosmernoj ulici nije dozvoljeno polukružno okretanje.

pravila saobracaja - polukruzno okretanje u jednosmernoj ulici

Na motoputu nije dozvoljeno polukružno okretanje.

pravila saobracaja - polukruzno okretanje je zabranjeno na motoputu

Na auto-putu nije dozvoljeno polukružno okretanje.

pravila saobracaja - polukruzno okretanje je zabranjeno na auto-putu