Od 25.10.2012 oni koji tek upisuju obuku za vozače kao i oni koji su upisali obuku po starim pravilnicima(pre 25.10.12 započeli obuku), a nisu položili teoretski deo ispita, pohađaće obuku iz prve pomoći i na kraju polagati ispit, koji se sastoji iz dva dela : praktičnog i pismenog. Obuka traje osam časova, radi se o interaktivnoj praktičnoj nastavi.

prva pomoc prirucnik za kandidate za vozace

Crveni krst Srbije, koji sprovodi obuku, objavio je priručnik Prva pomoć – priručnik za vozače po kome će se u auto-školama sprovoditi obuka kandidata za vozače.

Uz priručnik se dobija disk sa snimcima pružanja prve pomoći i kontrolni test u elektronskom ili štampanom obliku sa pitanjima koja će kandidati dobijati na pismenom delu ispita.

Cena obuke iz prve pomoći sa literaturom i polaganjem ispita koštaće kandidata ukupno 8.520 dinara. Obuka košta 750 dinara po času, ukupno 6.000 dinara za 8 časova, a polaganje ispita je 2.520 dinara. Obuka traje dva dana po 4 casa, a treci dan se polaže.

Polaganje ispita iz Prve pomoći je nezavisno od auto-škole. Već sada se možete prijavljivati za polaganje ispita u vašem najbližem ogranku Crvenog krsta. Položen ispit iz prve pomoći je uslov da izađete na polaganje praktičnog dela vozačkog ispita.