Država je propisala najnižu cenu teorijske i praktične obuke kandidata za vozače kao i najnižu cenu za polaganje vozačkog ispita, koje važe od 2.11.2012 godine. Ovim minimalnim cenama obuke rukovodiće se auto-škole kada budu sastavljale cenovnike svojih usluga.

Tako propisana najniža cena obuke (teorijske i praktične) za vozače B kategorije iznosi 65.000 dinara sa pdv-om. U cenu je uračunat jedan izlazak na polaganje.

Najniza cena obuke po kategorijama

Struktura troškova u ceni obuke za B kategoriju (u dinarima sa pdv-om) :

  1. Teorijska obuka : 13.296
  2. Praktična obuka : 47.280
  3. Polaganje teorije : 1.101
  4. Naknada MUP-u za polaganje teorije : 950
  5. Polaganje vožnje : 1.182
  6. Naknada MUP-u za polaganje vožnje : 1.182

Tabela propisanih najnižih cena obuke za polaganje vozačkog ispita po kategorijama (u dinarima sa PDV-om).

Kat Teorijska
obuka
Praktična
obuka
Ukupno
obuka
Polaganje
teorije
Polaganje
voznje
Ukupno
obuka i
1 polaganje
AM 13.296 6.174 19.470 2.052 2.622 24.144
A1 13.296 17.640 30.936 2.052 2.622 35.610
A2 13.296 26.460 39.756 2.052 2.622 44.430
A 13.296 35.280 48.576 2.052 2.622 53.250
B 13.296 47.280 60.576 2.052 2.364 64.992
C1 2.327 17.580 19.907 2.369 2.940 25.216
C 2.327 26.370 28.697 2.369 2.940 34.006
D1 2.327 19.080 21.407 2.369 3.090 26.866
D 2.327 19.080 21.407 2.369 3.090 26.866
C1E 12.306 12.306 2.369 2.940 15.246
CE 12.306 12.306 2.369 2.940 15.246
D1E 13.356 13.356 2.369 3.090 16.446
DE 13.356 13.356 2.369 3.090 16.446
F 11.634 23.640 35.274 2.052 2.622 39.948


Najniža cena jednog časa teorijske obuke(sa PDV-om) za vozače motornih vozila kategorije : AM, A1, A2, A, B, C 1, C , D1, D i F; iznosi 333 dinara.

Najniža cena jednog časa praktične obuke(sa PDV-om) za vozače motornih vozila kategorije :

  1. AM, A1, A2 i A - iznosi 882 dinara.
  2. B i F - iznosi 1182 dinara.
  3. C1, C, C1E i CE – iznosi 1758 dinara.
  4. D1, D, D1E i DE – iznosi 1908 dinara.

NAPOMENA : Auto-škole koje se ne nalaze u sistemu PDV-a imaće niže cene u odnosu na one koje su u tom sistemu, jer ne obračunavaju pdv na svoje usluge. Predlog je da cena obuke i polaganja vožnje bude ista za kandidate, bez obzira da li je auto-škola u sistemu pdv-a ili ne.

Svoje znanje o saobraćaju možete proveriti ili utvrditi vežbanjem na Testovima, koji se nalaze na ovom sajtu, Testovi za vožnju B Kategorije.

Učite saobraćajne znakove ovde Saobraćajni znaci.

Učite saobraćajna pravila ovde Saobraćajna pravila.