MUP Srbije je 9.11.2012. objavio ispitna pitanja za nove testove za voznju, koja su u skladu sa novim Zakonom o bezbednosti u saobraćaju. Ispitna pitanja su podeljena u nekoliko grupa :

 1. Pravila saobraćaja (778 pitanja),
 2. Saobraćajna signalizacija (524 pitanja),
 3. Vozači (215 pitanja),
 4. Vozila (365 pitanja),
 5. Osnove bezbednosti saobraćaja i pojmovi i izrazi (182 pitanja),
 6. Posebne mere i ovlašćenja (61 pitanje),
 7. Posledice nepoštovanja propisa (181 pitanje);

i od njih će biti sastavljeni testovi, koje će kandidati za vozače dobijati prilikom polaganja teorijskog dela vozačkog ispita. Pitanja su javna i dozvoljeno ih je distribuirati i umnožavati ukoliko se ne koriste u komercijalne svrhe.

Na dnu teksta nalaze se linkovi za preuzimanje ispitnih pitanja i zakona i propisa.

Primeri pitanja u novim testovima za polaganje vozačkog ispita.

Nova ispitna pitanja za kandidate za vozace

Postoje dve osnovne forme ispitnih pitanja – pitanja sa crtežom ili fotografijom i ispitna pitanja koja iste ne sadrže.

Sa stanovišta broja tačnih odgovora koje ima ispitno pitanje, postoje pitanja sa jednim ili više tačnih odgovora(dva ili tri tačna odgovora – što je novina u odnosu na predhodne testove). Kod svih pitanja sa više tačnih odgovora ispod teksta pitanja, postoji napomena(u zagradi) o broju tačnih odgovora, iskazana tekstom, npr. Zaokruži dva tačna odgovora.

MUP Srbije preporučuje i kandidatima za vozače koji su se obučavali po starim propisima, za koje teorijska obuka nije bila obavezna, da se sa auto-školama dogovore oko održavanja dodatnih časova teorijske obuke, pored već propisana tri časa koja su obavezna, u cilju usvajanja neophodnog teorijskog znanja.

Ukoliko se odlučite za samostalno učenje, odgovori na sva pitanja se mogu naći u postojećim propisima o bezbednosti saobraćaja :

 1. Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima,
 2. Pravilnik o saobraćajnoj signalizaciji,
 3. Pravilnik o znacima koje učesnicima u saobraćaju na putevima daju policijski službenici,
 4. Pravilnik o izgledu i načinu postavljanja znaka za obeležavanje vozila kojim se vrši organizovan prevoz dece,
 5. Pravilnik o podeli motornih i priključnih vozila i tehničkim uslovima za vozila u saobraćaju na putevima,
 6. Pravilnik o načinu korišćenja tahografa,
 7. Pravilnik o načinu vršenja kontrole i neposrednog regulisanja saobraćaja na putevima i
 8. Uredba o vremenu odmora i upravljanja vozača motornih vozila kada obavljaju međunarodni prevoz, kao i o primeni sistema digitalnih tahografa.

Napomena: sve gore navedene zakone, pravilnike i uredbe možete naći na linkovima koji su objavljeni na dnu ove strane.

U slučaju onih ispitnih pitanja(misli se na pitanja koja su objavljena na sajtu MUP-a Srbije) za koja nije moguće naći odgovor u navedenim propisima, a koja su postavljena zbog njihovog značaja za bezbedno učešće u saobraćaju na putu (radi se o 5 pitanja), tačni odgovori su označeni njihovim podvlačenjem.

Ukupan broj pitanja za sve kategorije je 2.306. Novine su : neće biti zadataka s raskrsnicama(primedba: ima zadataka sa raskrsnicama, ali ovde se misli na zadatke u starim testovima gde se u kućice unosio redni broj vozila, onim redosledom kojim vozila prolaze kroz raskrsnicu), od kojih su kandidati za vozače najviše strahovali, sva pitanja biće na zaokruživanje i vrednovaće se od jednog do tri boda, ispit će trajati 60 umesto dosadašnjih 45 minuta i kriterijum za prolaznost biće blaži u odnosu na stari sistem (bio je 90%, a sada je 80% tačnih odgovora).

Od 25.10.2013. kriterijum za polaganje testova ponovo je pooštren i sada je osvojenih 90% od ukupnog broja poena na testu. Ako svi zadaci na testu nose ukupno 100 poena, za prolaz je potrebno osvojiti najmanje 90 poena.

Od 01.01.2016. prolaznost na testu je spuštena na 85%, odnosno, za prolaz na testu potrebno je osvojiti 85 bodova od mogućih 100(sl. glasnik od 17.12.2015).

Od 22.09.2016. vreme za polaganje teorijskog dela vozačkog ispita smanjeno je sa 60 na 45 minuta. Za više informacija o tome pogledajte linkove na dnu strane.

Test za A kategoriju sadržaće 40 pitanja, za B kategoriju 42, a za C i D kategoriju 50 ispitnih pitanja.

Test za vozački ispit za kandidate B kategorije, koji se dobija na ispitu, sadrži pet strana. Na prvoj strani kandidat unosi podatke o sebi, a ostale strane sadrže ispitna pitanja. Kombinacija pitanja koja se dobija na testu je tajna i ne zna se do samog početka testa. Test za B kategoriju ima 42 pitanja.

Pitanja koja sačinjavaju test B kategorije mogu se grupisati u tri oblasti :

 1. Pravila saobraćaja - 18 pitanja
 2. Saobraćajna signalizacija - 13 pitanja
 3. Ostalo - 11 pitanja

Iz MUP-a Srbije kažu da bi se test položio, dovoljno je uraditi tačno sva pitanja iz oblasti Pravila saobraćaja i Saobraćajna signalizacija i samo još jedno pitanje iz svih ostalih oblasti.

Smatra se da kandidat koji je pohađao predavanja i vežbe i koji je provežbao ispitna pitanja, koja su svima dostupna na sajtu MUP-a Srbije, nema potrebe da strepi zbog teorijskog ispita. Neposredno pre samog ispita pravi se test koji će kandidati dobiti na polaganju, kombinacijom odgovarajućih ispitnih pitanja.

Saobraćajni propisi iz oblasti : Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima, Pravilnika o saobraćajnoj signalizaciji i znacima, Pravilnika o znacima koje daju policijski službenici; obrađeni su i na prigodan način, sa ilustracijama, objavljeni na sajtu Ltablice.com u sekciji : Obuka vozača.

Povezani članci:

Linkovi

Link za preuzimanje (daunlod) ispitnih pitanja na sajtu MUP-a je : mup.gov.rs - ispitna pitanja za vozački ispit.

Link za preuzimanje Zakona i Pravilnika je:
mup.gov.rs - Zakoni i uredbe