Nove izmene pravilnika o auto-školama važe od 22. septembra 2016. godine. Pored ostalog, novo je da teorijski deo vozačkog ispita od sada traje 45, umesto 60 minuta. Za prolaz na ispitu dovoljno je osvojenih 85% od ukupnog broja poena na testu.

Izmenjen je Pravilnik o organizovanju, sprovođenju i načinu polaganja vozačkog ispita, stupio je na snagu 22. септембра 2016. године.

Zakon o saobracaju

Pored ostalih izmena, novina iz ovog pravilnika je i da je vreme za polaganje teorijskog dela vozačkog ispita smanjeno, od sada je to 45, umesto 60 minuta. Početkom godine (od 1.1. 2016) je već ublažen kriterijum za prolazak na ispitu, dovoljno je da kandidat za vozača osvoji najmanje 85 odsto (umesto ranijih 90%) od ukupnog broja poena na testu, da bi položio ispit.

U smislu ubrzanja procesa polaganja praktičnog dela vozačkog ispita, novina je i to, što pre početka praktičnog ispita, ispitivač neće biti obavezan da se prijavljuje na informacioni sistem MUP-a, već će to raditi tek kada se kompletan ispit završi, kada se inače i upisuju podaci o sprovedenom ispitu. To bi trebalo da omogući većem broju kandidata da izađu na polaganje.

Napravljena je i izmena u procesu izbora ispitnog zadatka, prilikom polaganja praktičnog dela ispita. Sada kandidat sam vrši izbor kovertiranog ispitnog zadatka, slučajnim izborom, iz fonda koji ne sadrži ispitne zadatke, koje su ranije izabrali predhodni kandidati. Starom odredbom bilo je određeno da računar vrši slučajni izbor zadatka iz fonda svih ispitnih zadataka auto-škole.

Ukoliko je broj kandidata veći od broja ispitnih zadataka, nakon raspodele svakog pojedinačnog zadataka iz fonda, naredni slučajni izbor započinje ukupnim fondom zadataka.

Izmenjen je i Pravilnik o uslovima koje mora da ispunjava privredno društvo koje vrši osposobljavanje kandidata za vozače, stupio je na snagu 22. septembra 2016. године.

Pored ostalih izmena, izmenjena je odredba pravilnika da auto-škole moraju imati, u svom vlasništvu ili uzet pod zakup, poligon za sprovođenje početne praktične obuke kandidata. Primena te odrebe odložena je na 2 godine, do 25. oktobra 2018.

Do 25. oktobra 2018. odložena je odredba koja se odnosi na vozila za osposobljavanje kandidata kategorije B, koja predviđa da vozilo mora imati ugrađen tahograf, ABS sistem i uređaj za davanje zvučnih i optičkih signala, koji se aktivira pri upotrebi duplih nožnih komandi.

I pored nekih primedbi da se snimanjem polaganja teorijskog dela vozačkog ispita (gde se vrši snimanje svih kandidata i ispitivača celim tokom polaganja ispita) krši zakon o zaštiti podataka o ličnosti, ova odredba je ostala na snazi.

Povezani članci: