Teoretski deo vozačkog ispita se u auto-školama u Srbiji, počevši od 4.1.16, polaže elektronski, uz pomoć računara. Papirnim testovima je odzvonilo. Sada kandidat, uz pomoć dobijenog korisničkog imena i lozinke, pristupa programu za rešavanje testova na računaru.

Teorijski ispit se u auto-školama može polagati samo na računarima predviđenim za tu svrhu, koji imaju instaliran odgovarajući program. Isključena je mogućnost zloupotrebe prilikom polaganja, aplikaciji za polaganje testova nije moguće pristupiti sa drugih lokacija.

Elektronsko polaganje teoretskog dela vozackog ispita

Svaki kandidat dobija jedinstven, unikatan test, sastavljen od pitanja iz baze MUP-a od preko 5000 ispitnih pitanja, metodom slučajnog uzorka. To znači da je gotovo nemoguće da dva kandidata dobiju identičan test.

Pored ostalih, prednosti elektronskog polaganja vozačkog ispita za kandidate su:

  • moguće je ispravljanje već datog odgovora, nomalno, u okviru vremena određenog za polaganje ispita;
  • pitanja se ne moraju rešavati po redu, jer postoji opcija da se kandidat, ako nije siguran, na to pitanje vrati kasnije;
  • kandidati imaju mogućnost onlajn uvežbavanja testova - od kuće;
  • kandidat odmah nakon završenog testa zna da li je položio ili nije.

Sam test traje sat vremena. Da bi kandidat položio ispit, potrebno je da ima 85 odsto tačnih odgovora(od 01.01.2016).

Novim, elektronskim načinom polaganja testova smanjena je i mogućnost prevare. Neophodno je da se kandidat uloguje uz pomoć korisničkog imena i šifre, koje dobije u auto-školi, ili uz pomoć čipovane lične karte i elektronskog potpisa, ako ih poseduje. Kandidati su sve vreme pod video-nadzorom, čime se eliminiše mogućnost da test polaže neko drugi umesto njih.

Praktični deo vozačkog ispita, odnosno vožnja i dalje će se polagati kao i do sada. Obuka i polaganje testova i vožnje za B kategoriju košta oko 60.000 dinara.

Ministar unutrašnjih poslova g-din N.Stefanović kaže da će u budućnosti sistem za polaganja ispita biti umrežen sa drugim državnim institucijama, tako da neće biti moguće da kandidat polaže ispit ako nije prošao propisani broj teorijskih časova ili ako postoji zabrana koju je izrekao neki drugi državni organ.

Sistem će onemogućiti i registraciju vozila ako postoje zakonske prepreke.

Povezani članci: