Da li će potpuna primena novog pravilnika za obuku vozača i pravilnika o uslovima za rad auto škola staviti katanac na vrata većini auto-škola u Srbiji? Naime, mnogo auto-škola nije čak ni podnelo zahtev za dobijanje odobrenja za rad - po novim pravilima, a staro rešenje za rad prestaje da im važi 24.10.2013, nakon čega ne mogu više da drže obuku i organizuju polaganje vozačkih ispita. Deo novih pravila se odnosi i na kandidate za vozače - pooštravaju se uslovi za polaganje teorijskog i praktičnog dela vozačkog ispita.

Auto skola - Voznja na poligonu

Pogledajte linkove na dnu strane za najnovije informacije.

Informacija od 4.12.2013.

U petak, 6.12.2013. godine, prekid blokade rada auto-škola

Posle štrajka auto-škola održanog u utorak, 3.12.2013. godine, predstavnici MUP-a i Zajednice auto-škola Srbije postigli su dogovor da se svim auto-školama, koje su podnele zahtev za izdavanje dozvola za rad po novim pravilima, do petka, 6. decembra 2013. godine, izdaju privremena rešenja za rad, s tim da škole moraju ispuniti sve propisane uslove za rad do 25. januara 2014. godine.

Na ovaj način biće prekinuta blokada rada auto-škola koja traje od 26. oktobra ove godine, kada je oko 900 auto-škola prekinulo sa radom zbog neispunjavanja uslova za rad nametnutih novim pravilnicima za rad auto-škola. Time je bila prekinuta i obuka i polaganje ispita za oko 50.000 kandidata za vozače.

Informacija od 13.11.2013.

Očekuje se da većina auto škola u Srbiji ponovo počne sa radom za 10 – 15 dana. 60.000 kandidata čeka, a trenutno radi samo 5 auto škola. Štrajk auto škola je odgođen.

Stupanjem na snagu novih pravilnika za rad auto škola, rad većine auto škola je bio potpuno obustavljen, prekinuta je obuka kandidata i polaganje vozačkih ispita. Do sada je dozvolu za rad po novim pravilnicima dobilo svega pet auto škola od otprilike 900 koliko ih radi u Srbiji.

Te nove pravilnike većina auto škola nije mogla da ispuni i zato je došlo do zastoja u radu škola, što je dovelo to toga da kandidati koji su trenutno na obuci ili koji treba da polažu vozački ispit to ne mogu da urade. Procenjuje se da oko 60.000 kandidata za vozače čeka na obuku ili polaganje vozačkog ispita.

Nastala situacija je dovela i do pretnje štrajkom od strane auto škola. U međuvremenu, štrajk je odgođen do daljeg, na osnovu postignutog dogovora predstavnika Protestnog odbora auto škola i MUP-a Srbije, koji je postignut 12.11.2013.

Dogovoreno da sve auto škole, koje podnesu zahtev za dobijanje dozvole za rad, dobiju privremenu dozvolu za rad - za osposobljavanje i ispitivanje kandidata za vozače. Ta privremena dozvola podrazumeva da auto škole mogu da nastave da rade po starim pravilnicima, pod uslovima koji su važili pre stupanja na snagu novih pravilnika za zad auto škola.

Verovatno će u nekom prelaznom periodu biti postignut dogovor kako da se neki od uslova, nametnuti novim pravilnicima za rad auto škola, izmene kako bi većina škola u budućnosti te uslove mogla da ispuni i da nastavi sa radom.

Primena "novih" propisa vezanih za auto-škole i polaganje vozačkih ispita, koja počinje od 25.10.2013. uglavnom se odnosi na uslove koje auto škole moraju da ispune da bi nastavile sa radom posle tog datuma, ali jedan deo se odnosi i na obuku kandidata za vozače i način polaganja vozačkog ispita. Većina propisa čija primena upravo počinje doneti su još 24.5.2012, ali je njihova potpuna primena odložena do 25.10.2013.

Deo propisa koji se odnosi na kandidate za vozače i polaganje ispita – teže do dozvole.

Na testovima za polaganje vozačkog ispita do sada se prolazilo sa osvojenih 80% od ukupnog broja poena. Po novom je ta granica pomerena na 90%, kao što je nekada bilo.

U nedozvoljene greške, zbog kojih se automatski pada na praktičnom delu ispita sada se ubraja i vožnja van kolovoza, nekorišćenje sigurnosnog pojasa i nekorišćenje zaštitne kacige.

Prilikom ocenjivanja izvođenja radnji vozilom, svaki put kada kandidat načini grešku prilikom izvođenja neke određene radnje, dobija po jedan negativan bod i to svaki put kad se ta ista greška ponovi.

Pet negativnih bodova dobiće onaj kandidat za vozača koji propusti da se uveri da neku radnju može izvesti na bezbedan način.

Kandidat za vozača će moći da dobije po jedan primerak zapisnika o teorijskom i praktičnom ispitu, samo na lični zahtev.

Polaganje testova u pisanoj formi produžava se do 25.4.2014, nakon čega bi trebalo da se polaže na računarima i pred kamerama. Teorijska predavanja će se takođe snimati.

Pristojno odevanje biće obavezan uslov za učešće na vozačkom ispitu, kako za kandidate tako i za ispitivače. Pristojno oblačenje podrazumeva odeću koja nije providna i koja ne sadrži slike, natpise i simbole koji vređaju javni moral ili mogu biti uvredljivog sadržaja u odnosu na pojedince ili grupe. Nisu dozvoljene majice na bretele, majice i košulje koje ne pokrivaju ramena, stomak i leđa, duboki dekoltei i papuče. Žene ne mogu dolaziti na ispit u suknjama, šorcevima i bermudama koji su kraći od kolena. Muškarci ne mogu polagati vozački ispit u šorcevima i bermudama. Na teorijskom delu ispita nije dozvoljeno nošenje naočara za sunce, kapa, kačketa i sl.

Komunikaciona oprema koristiće se tokom praktičnog dela ispita u saobraćaju na javnom putu, za kategorije: AM, A1, A2, A, B1, F i M, ali tek od 25.10.2014.

Teorijski i praktični deo vozačkog ispita započinju tek kada se oba člana ispitne komisije uvere da su ispunjeni opšti uslovi za polaganje vozačkog ispita koji se odnose na učionicu, poligon, vozila i ulice.

Ako se teorijski, odnosno praktični ispit ne održi zbog neispunjavanja opštih uslova za sprovođenje ispita koje je dužna da obezbedi auto-škola, osim ako na to nije mogla uticati, ta auto-škola je dužna da kandidatima nadoknadi troškove za polaganje ispita.

Svi koji rade sa kandidatima za vozače, do 3.1.2014 bi trebalo da imaju licence za posao koji obavljaju. Instruktori su ih dobili po automatizmu bez ikakvih polaganja, a predavači tako što su položili ispit koji je organizovala Agencija za bezbednost saobraćaja. Ispitivači će licencu za rad dobijati tek kad polože sedam stručnih ispita.

Deo pravilnika koji se odnosi na auto škole – teže za rad.

Većina auto škola nije spremno dočekala potpunu primenu Pravilnika o načinu obuke i polaganja vozačkih ispita, koji je objavljen još 24. maja 2012. u Sl.glasniku br. 53. Po tom pravilniku, rad auto-škola po starim propisima moguć je samo do 24.10.2013.

Od 960 auto škola samo je desetak podnelo zahtev za dobijanje odobrenja, bez koga ne mogu da nastave rad posle 25.10.2013. Stara rešenja po kojima su radile auto škole, prema Zakonu o bezbednosti u saobraćaju - član 351, ističu im 24.10.2013.

To praktično znači da škole koje nisu dobile nova rešenja za rad do 25.10.2013. neko vreme neće moći da vrše obuku kandidata niti da organizuju polaganje vozačkog ispita, sve dok ne dobiju nova odobrenja za rad. Ipak, da ne bi došlo do takve situacije, koja bi pre svega bila štetna za same kandidate za vozače, sam MUP je predložio da se svim auto školama, koje podnesu zahtev za odobrenje daljeg rada, dozvoli da nastave sa radom, sve dok ne dobiju dozvolu za rad.

Treba reći da mnoge škole, koje su čak i mogle da ispune nove uslove, nisu podnele zahtev za preregistraciju jer nisu bile sigurne da će se propisi koji su doneti, zaista i primenjivati ili će u poslednji čas biti izmenjeni ili odloženi.

Izgleda da je za većinu auto škola najveću prepreku za ispunjenje uslova iz pravilnika predstavljao poligon za obuku. Pre svega, posedovanje sopstvenog poligona za obuku ili iznajmljivanje istog je prevelika investicija, uslov koji mnogi neće biti u stanju da ispune. Poligon za obuku sada mora da zadovoljava sledeće uslove:

 1. Poligon mora biti izmešten van javnih parkirališta,
 2. Dužina poligona mora biti 51 metar umesto sadašnjih 30 metara,
 3. Širina jedne trake poligona mora biti 3,5 metra umesto sadašnjih 3 metra,
 4. Poligon mora imati uzbrdicu,
 5. Prostor za poligonske radnje vozilima kategorije: AM, A1, A2 i A; mora biti odvojen od prostora za ostale kategorije, tako da se linije za navedene kategorije ne preklapaju sa linijama koje se odnose na druge kategorije.

Ipak, primena pojedinih uslova iz pravilnika koji se odnose na auto škole ponovo je odložena - do 25.10.2014, između ostalih i neki od uslova koji se odnose na sam poligon za obuku:

 1. Kao poligon će i dalje moći da se koriste javna parkirališta i širina trake ostaje po starom – tri metra. Međutim, dužina poligona mora biti 51 metar i auto škole su dužne da postave pregrade koje će onemogućiti da se kandidati za vozače mešaju sa ostalim učesnicima u saobraćaju.
 2. Sve poligonske radnje moraju se izvoditi po novim pravilima s tim što će kretanje na uzbrdici i dalje moći da se radi van poligona.
 3. Odlaže se odredba koja nalaže da se prostor za izvođenje poligonskih radnji vozilima kategorije AM, A1, A2 i A ne može preklapati sa drugim kategorijama.
 4. Odlaže se primena tahografa u vozilima za obuku.
 5. Ugradnja senzora u vozila, koji daju zvučne i optičke signale i koji se aktiviraju pri upotrebi duplih nožnih komandi tokom ispita, takođe se odlaže.
 6. Obuka za C kategoriju će se još godinu dana obavljati na vozilima težine do 7,5 tona.

Povezani članci: