Novi pravilnici: o teorijskoj i praktičnoj obuci kandidata za vozače i o organizovanju, sprovođenju i načinu polaganja vozačkog ispita; objavljeni su u Službenom glasniku Republike Srbije 24.5.2012. godine.

Ovi pravilnici stupaju na snagu istekom pet meseci od dana objavljivanja u Službenom glasniku, preciznije 25.10.2012.

Kandidat koji je započeo, a nije završio obuku za upravljanje vozilima određene kategorije pre stupanja na snagu ovog pravilnika, obuku može završiti u roku od tri meseca.

Ukoliko kandidat za vozača obuku ne završi do 25. januara 2013. godine, prema saopštenju Uprave Saobraćajne Policije, moraće da ide na ponovnu obuku, ali u skladu sa novim propisima. To znači da će morati da izdvoji dodatno vreme i novac za ponovljenu obuku.

Polaganje ispita sa novim testovima počeće istog dana kada počinje primena novih pravilnika za obuku tj. 25.10.2012.

Kandidati koji su započeli, a nisu završili obuku do dana stupanja na snagu ovog pravilnika, teorijski ispit polažu nakon završene praktične obuke, koja se mora završiti najkasnije u roku od tri meseca od dana stupanja na snagu ovog pravilnika i nakon što obave dodatnu teorijsku u praktičnu obuku u trajanju od po najmanje tri časa. Ovi kandidati praktični ispit polažu nakon položenog teorijskog ispita i položenog ispita iz prve pomoći.

Kandidati koji su završili obuku do dana stupanja na snagu ovog pravilnika, teorijski ispit polažu nakon što obave dodatnu teorijsku i praktičnu obuku u trajanju od po najmanje tri časa, a praktični ispit polažu nakon položenog teorijskog ispita i položenog ispita iz prve pomoći.

Kandidati koji su položili teorijski deo ispita do dana stupanja na snagu ovog pravilnika, polažu praktični ispit nakon što obave dodatnu teorijsku i praktičnu obuku u trajanju od po najmanje tri časa. Nemaju prvu pomoć.

Auto-škola će započeti dodatnu teorijsku i praktičnu obuku kandidata kada utvrdi sadržaj dodatnih časova teorijske i praktične obuke, koji mora obuhvatiti promene u propisima o bezbednosti saobraćaja i njihov uticaj na bezbedno upravljanje vozilom u saobraćaju na putu.

Dodatni časovi teorijske i praktične obuke stvoriće i dodatne troškove za kandidate.

Uprava saobraćajne policije apeluje na kandidate za vozače da imaju u vidu sve elemente kod donošenja odluke kada će i pod kojim uslovima započeti i obavljati osposobljavanje.

Mnogi kandidati neće uspeti da završe obuku u periodu do 25.1.2013 što im može doneti frustraciju i nove troškove.

Takođe, treba imati u vidu da će novi sistem osposobljavanja kandidata za vozače, uređen novim pravilnicima za obuku, omogućiti kandidatima sticanje znatno većeg nivoa teoretskog i praktičnog znanja i veština za samostalno i bezbedno učešće u saobraćaju na putu u odnosu na postojeći sistem obuke.

Zakonom o bezbednosti u saobraćaju propisan je visok nivo kvaliteta u pogledu vozila, kadrova i odgovarajuće tehničke opreme, koju poseduju auto škole, što će sigurno uticati na povećanje cena obuke.

Sadašnja cena obuke za B kategoriju iznosi od 20.000 do 35.000 dinara, a očekuje se da, između ostalog i zbog uvođenja teorijske nastave(policija je poslala predlog Vladi da cena jednog časa vožnje bude 1.000 dinara sa PDV-om, dok bi cena teorijskog časa iznosila 250 dinara), ona poraste na minimum 50.000 dinara.

Svoje znanje o saobraćaju možete proveriti ili utvrditi vežbanjem na Testovima, koji se nalaze na ovom sajtu, Testovi za vožnju B Kategorije.

Kako izgleda nova vozačka dozvola možete pogledati ovde Nova Vozačka Dozvola.

Kako izgleda probna vozačka dozvola možete pogledati ovde Probna vozačka dozvola.