24. Maj, 2012.

Novi pravilnici vezani za obuku vozača: Pravilnik o organizovanju, sprovođenju i načinu polaganja vozačkog ispita i Pravilnik o teorijskoj i praktičnoj obuci kandidata za vozače; objavljeni su u Službenom glasniku Republike Srbije 24.05.2012. godine.

Od momenta objavljivanja u Službenom glasniku proći će još pet meseci dok zvanično ne stupe na snagu. Od momenta stupanja na snagu novih pravilnika(25.10.2012) dat je dodatni rok od tri meseca(do 25.1.2013) u kome će kandidati za vozače, koji su započeli obuku po starom, imati vremena i da je dovrše.

Oni kandidati koji ne završe obuku do 25.1.2013. moraće da idu na obuku ispočetka, u skladu sa novim pravilnicima za obuku, što povlači i nove troškove za obuku.

Kandidati za vozače koji upisuju obuku za vožnju posle 25.10.2012 isključivo će se obučavati u skladu sa novim pravilnicima za obuku.

autoskola gold signal obuka vozaca - poligon

Vozači koji su započeli obuku po postojećem sistemu, a nisu je završili do stupanja na snagu novih pravilnika moraće da odslušaju dodatna tri časa teorijske nastave i da izvoze tri dodatna praktična časa (što povlači dodatne troškove). Tek posle toga i položenog teorijskog dela ispita mogu da pristupe polaganju praktičnog dela vozačkog ispita.

Oni koji su položili teorijski ispit do stupanja na snagu novih pravilnika takođe će morati da pohađaju dodatne časove pre polaganja praktičnog dela ispita.

Oni koji na dan stupanja na snagu novih pravilnika nemaju položen teorijski deo ispita moraće posebno da polažu ispit iz prve pomoći.

Danom stupanja na snagu novih pravilnika (25.10.2012), ispit se, kako teorijski deo tako i praktični, polaže po novom pravilniku, a samo obuka se može vršiti po starom još 3 meseca.

Pravilnicima, na čije se usvajanje čekalo već duže vreme, predviđene su brojne promene u načinu obuke vozača. Broj praktičnih časova vožnje ostaje isti, 40, a uvodi se i obavezna teorijska nastava u trajanju od 40 časova, od kojih će 10 biti odvojeno za vežbe.

Vežbe obuhvataju razmatranje konkretnih saobraćajnih situacija, rešavanje ispitnih pitanja i bliža objašnjena pitanja iz programa teorijske obuke.

Program teorijske obuke kandidata podeljen je po temama predavanja: bezbednost saobraćaja, vozač, put, itd. a za svaku temu je propisan minimalni fond časova.

Čas teorijske obuke kandidata traje 45 minuta, a odmor između časova najmanje 10, a najviše 30 minuta. U toku jednog dana kandidat može imati najviše 3 pojedinačna časa teorijske obuke.

Praktična obuka kandidata može otpočeti tek nakon što kandidat položi teorijski ispit i dobije potvrdu o položenom teorijskom ispitu.

Praktična obuka kandidata se obavlja na časovima koji traju 45 minuta ili na dva spojena časa u ukupnom trajanju od 90 minuta. U toku jednog dana kandidat može imati najviše 2 časa praktične obuke u upravljanju vozilom.

Praktična obuka kandidata za vozača motornih vozila kategorije B traje najmanje 40 časova, mada postoje izuzeci u pogledu broja neophodnih časova, za vozača koji već poseduje vozačku dozvolu neke niže kategorije.

Praktični ispit se polaže iz upravljanja vozilom na uređenom poligonu za praktičnu obuku i u saobraćaju na javnom putu, kao jedinstveni ispit. Pre početka praktičnog ispita, kandidat metodom slučajnog izbora bira jedan ispitni zadatak iz fonda svih ispitnih zadataka auto škole koja sprovodi ispit(iz centralne baze podataka ili kovertiran). Ispitna komisija daje kandidatu izabrani ispitni zadatak u pisanom obliku, radi upoznavanja sa istim i pruža potrebna objašnjenja o načinu i uslovima polaganja praktičnog ispita.

U tom zadatku je redosled sprovođenja poligonskih radnji, trasa kretanja na delu ispita koji se sprovodi u saobraćaju na javnom putu i radnje koje se izvode na pojedinim delovima trase.

Deo praktičnog ispita koji se sprovodi u saobraćaju na javnom putu, za kategorije vozila AM, A1, A2, A, B1, B i BE, po pravilu traje najmanje 25 minuta.
Deo praktičnog ispita koji se sprovodi u saobraćaju na javnom putu, za kategorije vozila C1, C, C1E, CE, D, D1, D1E i DE, po pravilu traje najmanje 40 minuta.
Deo praktičnog ispita koji se sprovodi u saobraćaju na javnom putu, za kategorije vozila F i M, po pravilu traje najmanje 20 minuta.

Pravilnicima se definišu i uslovi koje će auto-škole morati da ispune. Predviđen je visok nivo kvaliteta kadrova, licenciranje predavača i ispitivača u roku od jedne godine, kao i savremena tehnička oprema u smislu video nadzora prilikom polaganja testova i tokom odvijanja nastave. Međutim, zbog oštrijih uslova poslovanja auto-škola neminovno će doći do povećanja cena obuke koja prema predviđanjima neće iznositi manje od 50.000 dinara.

Autor teksta : D.I. Ltablice.com


Svoje znanje o saobraćaju možete proveriti ili utvrditi vežbanjem na Testovima, koji se nalaze na ovom sajtu, Testovi za vožnju B Kategorije.

Kako izgleda probna vozačka dozvola možete pogledati ovde Probna vozačka dozvola.