Novosti iz obuke za vozače

Ovde možete pročitati vesti koje se odnose na obuku vozača.

Država je propisala najnižu cenu teorijske i praktične obuke kandidata za vozače kao i najnižu cenu za polaganje vozačkog ispita, koje važe od 2.11.2012 godine. Ovim minimalnim cenama obuke rukovodiće se auto-škole kada budu sastavljale cenovnike svojih usluga.

Tako propisana najniža cena obuke (teorijske i praktične) za vozače B kategorije iznosi 65.000 dinara sa pdv-om. U cenu je uračunat jedan izlazak na polaganje.

Najniza cena obuke po kategorijama

Od 25.10.2012 oni koji tek upisuju obuku za vozače kao i oni koji su upisali obuku po starim pravilnicima(pre 25.10.12 započeli obuku), a nisu položili teoretski deo ispita, pohađaće obuku iz prve pomoći i na kraju polagati ispit, koji se sastoji iz dva dela : praktičnog i pismenog. Obuka traje osam časova, radi se o interaktivnoj praktičnoj nastavi.

prva pomoc prirucnik za kandidate za vozace

Stari zakon Novi zakon
40 časova prakse 40 časova prakse
Nije bila obavezna teorijska nastava 40 časova teorije
Časovi prakse ne zavise od teorijskog dela ispita Pre praktičnog dela, obavezno polaganje teorijskog dela ispita
Cena obuke oko 30.000 dinara Cena obuke oko 50.000 dinara
Vremenski neograničeno trajanje praktičnog dela ispita Ispit mora da traje najmanje 30 minuta
Na ispitu vozač vozi relacijom koju odredi komisija Vozač sam bira jednu od ponuđenih relacija
Lekarsko uverenje važi 6 meseci Lekarsko uverenje važi 12 meseci
Dobijanje dozvole moguće tek po punoletstvu Moguće dobijanje dozvole B kategorije sa 17 godina

Položeni testovi za vožnju važe godinu dana.

Lekarsko uverenje za vađenje vozačke dozvole u MUP-u ne sme biti starije od šest meseci.

Svoje znanje o saobraćaju možete proveriti ili utvrditi vežbanjem na Testovima, koji se nalaze na ovom sajtu, Testovi za vožnju B Kategorije.

Kako izgleda probna vozačka dozvola možete pogledati ovde Probna vozačka dozvola.

24. Maj, 2012.

Novi pravilnici vezani za obuku vozača: Pravilnik o organizovanju, sprovođenju i načinu polaganja vozačkog ispita i Pravilnik o teorijskoj i praktičnoj obuci kandidata za vozače; objavljeni su u Službenom glasniku Republike Srbije 24.05.2012. godine.

Od momenta objavljivanja u Službenom glasniku proći će još pet meseci dok zvanično ne stupe na snagu. Od momenta stupanja na snagu novih pravilnika(25.10.2012) dat je dodatni rok od tri meseca(do 25.1.2013) u kome će kandidati za vozače, koji su započeli obuku po starom, imati vremena i da je dovrše.

Oni kandidati koji ne završe obuku do 25.1.2013. moraće da idu na obuku ispočetka, u skladu sa novim pravilnicima za obuku, što povlači i nove troškove za obuku.

Kandidati za vozače koji upisuju obuku za vožnju posle 25.10.2012 isključivo će se obučavati u skladu sa novim pravilnicima za obuku.

autoskola gold signal obuka vozaca - poligon

Vozači koji su započeli obuku po postojećem sistemu, a nisu je završili do stupanja na snagu novih pravilnika moraće da odslušaju dodatna tri časa teorijske nastave i da izvoze tri dodatna praktična časa (što povlači dodatne troškove). Tek posle toga i položenog teorijskog dela ispita mogu da pristupe polaganju praktičnog dela vozačkog ispita.

Oni koji su položili teorijski ispit do stupanja na snagu novih pravilnika takođe će morati da pohađaju dodatne časove pre polaganja praktičnog dela ispita.

Oni koji na dan stupanja na snagu novih pravilnika nemaju položen teorijski deo ispita moraće posebno da polažu ispit iz prve pomoći.

Danom stupanja na snagu novih pravilnika (25.10.2012), ispit se, kako teorijski deo tako i praktični, polaže po novom pravilniku, a samo obuka se može vršiti po starom još 3 meseca.

Pravilnicima, na čije se usvajanje čekalo već duže vreme, predviđene su brojne promene u načinu obuke vozača. Broj praktičnih časova vožnje ostaje isti, 40, a uvodi se i obavezna teorijska nastava u trajanju od 40 časova, od kojih će 10 biti odvojeno za vežbe.

Vežbe obuhvataju razmatranje konkretnih saobraćajnih situacija, rešavanje ispitnih pitanja i bliža objašnjena pitanja iz programa teorijske obuke.

Program teorijske obuke kandidata podeljen je po temama predavanja: bezbednost saobraćaja, vozač, put, itd. a za svaku temu je propisan minimalni fond časova.

Čas teorijske obuke kandidata traje 45 minuta, a odmor između časova najmanje 10, a najviše 30 minuta. U toku jednog dana kandidat može imati najviše 3 pojedinačna časa teorijske obuke.

Praktična obuka kandidata može otpočeti tek nakon što kandidat položi teorijski ispit i dobije potvrdu o položenom teorijskom ispitu.

Praktična obuka kandidata se obavlja na časovima koji traju 45 minuta ili na dva spojena časa u ukupnom trajanju od 90 minuta. U toku jednog dana kandidat može imati najviše 2 časa praktične obuke u upravljanju vozilom.

Praktična obuka kandidata za vozača motornih vozila kategorije B traje najmanje 40 časova, mada postoje izuzeci u pogledu broja neophodnih časova, za vozača koji već poseduje vozačku dozvolu neke niže kategorije.

Praktični ispit se polaže iz upravljanja vozilom na uređenom poligonu za praktičnu obuku i u saobraćaju na javnom putu, kao jedinstveni ispit. Pre početka praktičnog ispita, kandidat metodom slučajnog izbora bira jedan ispitni zadatak iz fonda svih ispitnih zadataka auto škole koja sprovodi ispit(iz centralne baze podataka ili kovertiran). Ispitna komisija daje kandidatu izabrani ispitni zadatak u pisanom obliku, radi upoznavanja sa istim i pruža potrebna objašnjenja o načinu i uslovima polaganja praktičnog ispita.

U tom zadatku je redosled sprovođenja poligonskih radnji, trasa kretanja na delu ispita koji se sprovodi u saobraćaju na javnom putu i radnje koje se izvode na pojedinim delovima trase.

Deo praktičnog ispita koji se sprovodi u saobraćaju na javnom putu, za kategorije vozila AM, A1, A2, A, B1, B i BE, po pravilu traje najmanje 25 minuta.
Deo praktičnog ispita koji se sprovodi u saobraćaju na javnom putu, za kategorije vozila C1, C, C1E, CE, D, D1, D1E i DE, po pravilu traje najmanje 40 minuta.
Deo praktičnog ispita koji se sprovodi u saobraćaju na javnom putu, za kategorije vozila F i M, po pravilu traje najmanje 20 minuta.

Pravilnicima se definišu i uslovi koje će auto-škole morati da ispune. Predviđen je visok nivo kvaliteta kadrova, licenciranje predavača i ispitivača u roku od jedne godine, kao i savremena tehnička oprema u smislu video nadzora prilikom polaganja testova i tokom odvijanja nastave. Međutim, zbog oštrijih uslova poslovanja auto-škola neminovno će doći do povećanja cena obuke koja prema predviđanjima neće iznositi manje od 50.000 dinara.

Autor teksta : D.I. Ltablice.com


Svoje znanje o saobraćaju možete proveriti ili utvrditi vežbanjem na Testovima, koji se nalaze na ovom sajtu, Testovi za vožnju B Kategorije.

Kako izgleda probna vozačka dozvola možete pogledati ovde Probna vozačka dozvola.

Novi pravilnici: o teorijskoj i praktičnoj obuci kandidata za vozače i o organizovanju, sprovođenju i načinu polaganja vozačkog ispita; objavljeni su u Službenom glasniku Republike Srbije 24.5.2012. godine.

Ovi pravilnici stupaju na snagu istekom pet meseci od dana objavljivanja u Službenom glasniku, preciznije 25.10.2012.

Kandidat koji je započeo, a nije završio obuku za upravljanje vozilima određene kategorije pre stupanja na snagu ovog pravilnika, obuku može završiti u roku od tri meseca.

Ukoliko kandidat za vozača obuku ne završi do 25. januara 2013. godine, prema saopštenju Uprave Saobraćajne Policije, moraće da ide na ponovnu obuku, ali u skladu sa novim propisima. To znači da će morati da izdvoji dodatno vreme i novac za ponovljenu obuku.

Polaganje ispita sa novim testovima počeće istog dana kada počinje primena novih pravilnika za obuku tj. 25.10.2012.

Kandidati koji su započeli, a nisu završili obuku do dana stupanja na snagu ovog pravilnika, teorijski ispit polažu nakon završene praktične obuke, koja se mora završiti najkasnije u roku od tri meseca od dana stupanja na snagu ovog pravilnika i nakon što obave dodatnu teorijsku u praktičnu obuku u trajanju od po najmanje tri časa. Ovi kandidati praktični ispit polažu nakon položenog teorijskog ispita i položenog ispita iz prve pomoći.

Kandidati koji su završili obuku do dana stupanja na snagu ovog pravilnika, teorijski ispit polažu nakon što obave dodatnu teorijsku i praktičnu obuku u trajanju od po najmanje tri časa, a praktični ispit polažu nakon položenog teorijskog ispita i položenog ispita iz prve pomoći.

Kandidati koji su položili teorijski deo ispita do dana stupanja na snagu ovog pravilnika, polažu praktični ispit nakon što obave dodatnu teorijsku i praktičnu obuku u trajanju od po najmanje tri časa. Nemaju prvu pomoć.

Auto-škola će započeti dodatnu teorijsku i praktičnu obuku kandidata kada utvrdi sadržaj dodatnih časova teorijske i praktične obuke, koji mora obuhvatiti promene u propisima o bezbednosti saobraćaja i njihov uticaj na bezbedno upravljanje vozilom u saobraćaju na putu.

Dodatni časovi teorijske i praktične obuke stvoriće i dodatne troškove za kandidate.

Uprava saobraćajne policije apeluje na kandidate za vozače da imaju u vidu sve elemente kod donošenja odluke kada će i pod kojim uslovima započeti i obavljati osposobljavanje.

Mnogi kandidati neće uspeti da završe obuku u periodu do 25.1.2013 što im može doneti frustraciju i nove troškove.

Takođe, treba imati u vidu da će novi sistem osposobljavanja kandidata za vozače, uređen novim pravilnicima za obuku, omogućiti kandidatima sticanje znatno većeg nivoa teoretskog i praktičnog znanja i veština za samostalno i bezbedno učešće u saobraćaju na putu u odnosu na postojeći sistem obuke.

Zakonom o bezbednosti u saobraćaju propisan je visok nivo kvaliteta u pogledu vozila, kadrova i odgovarajuće tehničke opreme, koju poseduju auto škole, što će sigurno uticati na povećanje cena obuke.

Sadašnja cena obuke za B kategoriju iznosi od 20.000 do 35.000 dinara, a očekuje se da, između ostalog i zbog uvođenja teorijske nastave(policija je poslala predlog Vladi da cena jednog časa vožnje bude 1.000 dinara sa PDV-om, dok bi cena teorijskog časa iznosila 250 dinara), ona poraste na minimum 50.000 dinara.

Svoje znanje o saobraćaju možete proveriti ili utvrditi vežbanjem na Testovima, koji se nalaze na ovom sajtu, Testovi za vožnju B Kategorije.

Kako izgleda nova vozačka dozvola možete pogledati ovde Nova Vozačka Dozvola.

Kako izgleda probna vozačka dozvola možete pogledati ovde Probna vozačka dozvola.