Izmene i dopune Pravilnika o tehničkom pregledu vozila, koje se primenjuju od početka juna 2022. godine u Srbiji, donele su i produženje roka, sa tri na sedam radnih dana, za otklanjanje uočenih neispravnosti na vozilu, utvrđenih tokom tehničkog pregleda. Produžen, komotniji rok, do ponovnog tehničkog pregleda vozila, u cilju davanja dodatnog vremena vlasniku vozila da otkloni predhodno ustanovljene neispravnosti na vozilu, sigurno je olakšanje za one vlasnike vozila, koji se nađu u takvoj, neprijatnoj situaciji.

tehnicki pregled vozila

Ranije, vlasnik vozila je imao rok od tri radna dana da otkloni sve neispravnosti ustanovljene tokom tehničkog pregleda vozila i da ponovo dođe na tehnički pregled, bez novih troškova. Novim izmenama Pravilnika je taj rok povećan na sedam dana. Time je donekle smanjena mogućnost da se vlasnik vozila, ukoliko ne stigne da popravi neispravnosti na vozilu u određenom roku, izlaže novim troškovima, odnosno, da ponovo plaća trošak tehničkog pregleda.

Mada, dosta ljudi smatra da ni novi rok od sedam dana nije dovoljan, ako je u pitanju neki ozbiljniji kvar vozila, osim ako nije u pitanju nešto jednostavno, npr. zamena sijalice i slično. Prvenstveno zato što zamenski deo možda nije trenutno dostupan i mora se poručiti. Ako se na čekanje zamenskog dela doda i vreme potrebno za zakazivanje servisa i popravku vozila, onda se vrlo lako može prekoračiti i novi rok od sedam dana. Sedam dana je bolje od tri dana, ali mnogo vlasnika vozila smatra da to nije i dovoljno.

Najveći broj izmena u izmenjenom Pravilniku odnosi se na način rada firmi koje obavljaju tehnički pregled vozila. Jedna od tih izmena je i mogućnost istovremenog vršenja pregleda dva ili više vozila, osim na neprolaznoj tehnološkoj liniji, s tim što dva kontrolora moraju vršiti pregled jednog vozila. Tom izmenom je pojedinim firmama, koje se bave ovom delatnošću, omogućeno da pregledaju više vozila za isto vreme i time povećaju produktivnost, a za vlasnike vozila to znači bržu uslugu i manje gubljenje vremena.

Izmenjena su i minimalna vremena vršenja tehničkog pregleda:

  • 15 min. – za mopede, motocikle, tricikle, četvorocikle, motokultivatore, radne mašine, priključna vozila za traktor, priključna vozila sa inercionom komandom uređaja za zaustavljanje i priključna vozila koja su konstruktivno izvedena bez uređaja za zaustavljanje;
  • 20 min. – za traktore i vučno vozilo turističkog voza;
  • 25 min. – za vozila čija NDM ne prelazi 3,5 t, osim vozila iz tač. 1) i 2) ovog stava;
  • 30 min. – za vozila čija NDM prelazi 3,5 t sa hidrauličnim prenosnim mehanizmom uređaja za zaustavljanje;
  • 40 min. – za vozila čija NDM prelazi 3,5 t sa pneumatičkim, odnosno hidro-pneumatičkim, prenosnim mehanizmom uređaja za zaustavljanje.

Napravljene su izmene Pravilnika i u delu koji se odnosi na tehnički pregled poljoprivrednih vozila(traktora, priključnih vozila za traktor, motokultivatora i radnih mašina namenjenih za radove u poljoprivredi). Novina je da vlasnici takvih vozila sada ne moraju da imaju dokaz(uverenje, potvrdu) o ispitivanju vozila, ako se ta vozila prvi put registruju u Srbiji, a starija su od 10 godina, što nije slučaj sa ostalim tipovima vozila.

To su samo neke od izmena koje su uvedene izmenjenim Pravilnikom o tehničkom pregledu vozila, koji je stupio na snagu početkom juna, 4.06.2022. godine. Izmene Pravilnika su objavljene u Službenom glasniku RS br. 62/22 od 27.05.2022, a stupile su na snagu 8 dana od objave, 4.06.2022.

Pogledajte i članke iz ovih kategorija: