Za regulisanje kretanja tramvaja upotrebljavaju se semafori koji daju svetlosni signal u vidu trake bele boje na tamnoj pozadini. Svetlosna traka može biti u horizontalnom, vertikalnom ili kosom položaju ili kombinacija navedenih položaja.

Ovi semafori mogu da se koriste u kombinaciji sa semaforima kojima se reguliše kretanje vozila.

semafor za regulisanje kretanja tramvaja slobodan prolaz 1 semafor za regulisanje kretanja tramvaja slobodan prolaz 2 semafor za regulisanje kretanja tramvaja zabranjen prolaz semafor za regulisanje kretanja tramvaja

Semafori na slici, s leva na desno, označavaju : slobodan prolaz, slobodan prolaz, zabranjen prolaz i zabranu kretanja pravo, a dozvoljeno desno.