Testovi za voznju - Kategorija B - test 13

 
Test br: 13 Grupa: 1 Pitanje br: 1
slika za pitanje broj 1 u testu broj 13
Prema oznakama na kolovozu, putnički automobil kreće se pravilno putanjom koja je označena brojem:
Odgovori

Tačan odgovor donosi Vam poena : 2

napomena: Kliknite na kružić pored jednog od ponuđenih odgovora ili na sam odgovor.

 
Test br: 13 Grupa: 1 Pitanje br: 2
slika za pitanje broj 2 u testu broj 13
Teretni automobil prolazi sa desne strane putničkog automobila:
Odgovori

Tačan odgovor donosi Vam poena : 3

napomena: Kliknite na kružić pored jednog od ponuđenih odgovora ili na sam odgovor.

 
Test br: 13 Grupa: 1 Pitanje br: 3
slika za pitanje broj 3 u testu broj 13
Vozač teretnog automobila dužan je da propusti, u situaciji prikazanoj na slici:
Odgovori

Tačan odgovor donosi Vam poena : 2

napomena: Kliknite na kružić pored jednog od ponuđenih odgovora ili na sam odgovor.

 
Test br: 13 Grupa: 1 Pitanje br: 4
slika za pitanje broj 4 u testu broj 13
Vozač putničkog automobila, u situaciji prikazanoj na slici, dužan je da zaustavi vozilo da bi postupio po pravilu saobraćaja:
Odgovori

Tačan odgovor donosi Vam poena : 3

napomena: Kliknite na kružić pored jednog od ponuđenih odgovora ili na sam odgovor.

 
Test br: 13 Grupa: 1 Pitanje br: 5
slika za pitanje broj 5 u testu broj 13
Prema saobraćajnom znaku, u situaciji prikazanoj na slici:
Odgovori

Tačan odgovor donosi Vam poena : 2

napomena: Kliknite na kružić pored jednog od ponuđenih odgovora ili na sam odgovor.

 
status
Ukupno poena:0
Vreme pocetka:
Proteklo Vreme:
Vreme dato za rad(minuti):
Broj potrebnih poena za prolaz: 0
statistika
Test br. 13Ukupno
Pitanja
Odgovor
Tačan
Odgovor
Pogrešan
Grupa1000
Grupa2000

Strana 1 od 8