Testovi za voznju - Kategorija B - test 16

 
Test br: 16 Grupa: 2 Pitanje br: 19

 

Parkirano vozilo, koje predstavlja smetnju za kretanje pešaka, može da se ukloni sa tog mesta:
Odgovori

Tačan odgovor donosi Vam poena : 1

napomena: Kliknite na kružić pored jednog od ponuđenih odgovora ili na sam odgovor.

 
Test br: 16 Grupa: 2 Pitanje br: 20

 

Obaveza vozača i putnika u putničkom automobilu da vežu sigurnosni pojas:
Odgovori

Tačan odgovor donosi Vam poena : 1

napomena: Kliknite na kružić pored jednog od ponuđenih odgovora ili na sam odgovor.

 
status
Ukupno poena:0
Vreme pocetka:
Proteklo Vreme:
Vreme dato za rad(minuti):
Broj potrebnih poena za prolaz: 0
statistika
Test br. 16Ukupno
Pitanja
Odgovor
Tačan
Odgovor
Pogrešan
Grupa1000
Grupa2000

Strana 8 od 8