Testovi za voznju - Kategorija B - test 5

 
Test br: 5 Grupa: 2 Pitanje br: 9

 

Motorno vozilo kojem je istekla važnost registracione nalepnice i koje zbog neispravnosti ne može samo da se kreće:
Odgovori

Tačan odgovor donosi Vam poena : 1

napomena: Kliknite na kružić pored jednog od ponuđenih odgovora ili na sam odgovor.

 
Test br: 5 Grupa: 2 Pitanje br: 10
slika za pitanje broj 10 u testu broj 5
U situaciji prikazanoj na slici, ako prilikom skretanja ne propustite pešaka, bićete kažnjeni:
Odgovori

Tačan odgovor donosi Vam poena : 1

napomena: Kliknite na kružić pored jednog od ponuđenih odgovora ili na sam odgovor.

 
Test br: 5 Grupa: 2 Pitanje br: 11

 

Oborena svetla za osvetljavanje puta upotrebljavaju se noću pri mimoilaženju sa drugim vozilom:
Odgovori

Tačan odgovor donosi Vam poena : 2

napomena: Kliknite na kružić pored jednog od ponuđenih odgovora ili na sam odgovor.

 
status
Ukupno poena:0
Vreme pocetka:
Proteklo Vreme:
Vreme dato za rad(minuti):
Broj potrebnih poena za prolaz: 0
statistika
Test br. 5Ukupno
Pitanja
Odgovor
Tačan
Odgovor
Pogrešan
Grupa1000
Grupa2000

Strana 9 od 13