Kategorija PSP-AM - test 2

 
Test br: 2 Grupa: 1 Pitanje br: 4
slika za pitanje broj 4 u testu broj 2
Pešak koji je, u situaciji prikazanoj na slici, započeo prelaženje kolovoza:
Odgovori

Tačan odgovor donosi Vam poena : 2

napomena: Kliknite na kružić pored jednog od ponuđenih odgovora ili na sam odgovor.

 
Test br: 2 Grupa: 1 Pitanje br: 5
slika za pitanje broj 5 u testu broj 2
Vozač motocikla dužan je da propusti:
Odgovori

Tačan odgovor donosi Vam poena : 2

napomena: Kliknite na kružić pored jednog od ponuđenih odgovora ili na sam odgovor.

 
Test br: 2 Grupa: 1 Pitanje br: 6
slika za pitanje broj 6 u testu broj 2
Putnički automobil:
Odgovori

Tačan odgovor donosi Vam poena : 2

napomena: Kliknite na kružić pored jednog od ponuđenih odgovora ili na sam odgovor.

 
status
Ukupno poena:0
Vreme pocetka:
Proteklo Vreme:
Vreme dato za rad(minuti):
Broj potrebnih poena za prolaz: 0
statistika
Test br. 2Ukupno
Pitanja
Odgovor
Tačan
Odgovor
Pogrešan
Grupa1000
Grupa2000

Strana 2 od 6