pravila saobracaja - brzina

Vozač je dužan da brzinu kretanja vozila prilagodi osobinama i stanju puta, vidljivosti, preglednosti, atmosferskim prilikama, stanju vozila i tereta, gustini saobraćaja i drugim saobraćajnim uslovima, tako da vozilo može blagovremeno da zaustavi pred svakom preprekom koju pod datim okolnostima može da vidi ili ima razloga da predvidi, odnosno da vozilom upravlja na način kojim ne ugrožava bezbednost saobraćaja.

Ako vozač vozi sporo u meri u kojoj ometa normalan saobraćaj, dužan je da na prvom odgovarajućem mestu omogući da ga drugo vozilo bezbedno pretekne, obiđe ili prođe.

Sve odredbe Zakona o bezbednosti u saobracaju(ZOBS) koje se odnose na brzinu primenjuju se na trenutno izmerenu brzinu i srednju (prosečnu) brzinu.

Na putu u naselju, vozač ne sme vozilom da se kreće brzinom većom od 50 km/h (stari zakon: 60km/h), odnosno brzinom većom od brzine dozvoljene postavljenim saobraćajnim znakom za celo naselje ili njegov deo.

pravila saobracaja - brzina u naselju

Izuzetno, na putu u naselju, čiji saobraćajno-tehnički elementi to omogućavaju, može da se saobraćajnim znakom dozvoli kretanje vozilom brzinom i do 80 km/h (stari zakon: brzinom većom od 60 km/h).

Na putu van naselja vozač ne sme vozilom da se kreće brzinom većom od:

  1. 130 km/h na auto-putu (od 1. juna 2018. godine, povećana sa 120 na 130),
  2. 100 km/h na motoputu,
  3. 80 km/h na ostalim putevima.

Na putu van naselja vozač ne sme vozilom da se kreće brzinom većom od brzine dozvoljene saobraćajnim znakom.

Znak sa ograničenjima brzine na putevima u Srbiji.

pravila saobracaja - brzina na putevima u Srbiji

Brzina kretanja vozila na putevima prema vrsti vozila ograničava se na:

  1. 80 km/h - za autobuse i autobuse sa priključnim vozilom za prevoz tereta kao i za teretna motorna vozila čija najveća dozvoljena masa prelazi 3.500 kg, ali nije veća od 7.500 kg, osim na autoputu gde je najveća dozvoljena brzina 100 km/h, ogranicenje brzine 80 kmh za tipove vozila
  2. 80 km/h - za motorna vozila koja vuku priključno vozilo za stanovanje (karavan),
  3. 70 km/h - za autobuse kada se vrši organizovani prevoz dece, za zglobne autobuse bez mesta za stajanje, za teretna motorna vozila čija je najveća dozvoljena masa veća od 7.500 kg i za teretna motorna vozila sa priključnim vozilom, osim na autoputu gde je najveća dozvoljena brzina 90 km/h, ogranicenje brzine 80 kmh za tipove vozila
  4. 50 km/h - za autobuse sa priključnim vozilom za prevoz lica, za gradske autobuse, autobuse koji, pored ugrađenih sedišta imaju i određena mesta za stajanje, ogranicenje brzine 80 kmh za tipove vozila
  5. 40 km/h - za traktore, odnosno 30 km/h kada se u priključnom vozilu koje vuče traktor prevozi najmanje jedno lice, ogranicenje brzine 80 kmh za tipove vozila
  6. 20 km/h - za turistički voz i radnu mašinu na kojoj se prevoze lica. ogranicenje brzine 80 kmh za tipove vozila

Autobusi i teretna vozila najveće dozvoljene mase preko 7.500 kg, koja su proizvedena, odnosno prvi put registrovana u Republici Srbiji nakon stupanja na snagu ovog zakona, moraju imati uređaj za ograničavanje brzine kretanja koji ne dozvoljava kretanje brzinom većom od 10 km/h od ograničenja predviđenog za tu vrstu vozila.

Vozilo ovog tipa dužno ja da ima ugrađen ispravan graničnik brzine i da ga koristi shodno njegovoj nameni.

ograničavač brzine