Nasilnička vožnja je postupanje vozača koje je u gruboj suprotnosti sa pravilima saobraćaja, odnosno, prilikom koje vozač ne pokazuje obzir prema bezbednosti ostalih učesnika u saobraćaju.

Pod nasilničkom vožnjom smatra se i:

1. Kada vozač dva ili više puta prođe svetlosni saobraćajni znak kada mu je tim znakom zabranjen prolaz, ako između dva uzastopna prolaska nije prošlo više od 10 minuta.

U situaciji prikazanoj na slici vozač belog automobila je prošao na crveno svetlo na oba semafora i time se njegova vožnja svrstava u kategoriju nasilničke vožnje.

nasilnicka voznja - prolaz kroz crveno svetlo

2. Kada vozač izvrši preticanje kolone vozila pri čemu svojim vozilom prelazi ili se kreće po neisprekidanoj uzdužnoj liniji koja razdvaja kolovozne trake po smerovima kretanja.

U situaciji prikazanoj na slici vozač crvenog automobila pretiče kolonu vozila i to preko pune linije čime se njegov način vožnje svrstava u kategoriju nasilničke vožnje.

nasilnicka voznja - preticanje kolone vozila

3. Kretanje vozila na putu u naselju brzinom koja je za više od 90 km/h veća od dozvoljene, odnosno van naselja brzinom koja je za više od 100 km/h veća od dozvoljene.

4. Upravljanje vozilom u stanju potpune alkoholisanosti (više od 2,00 mg/ml).

Za takvo ponašanje u saobraćaju sleduje kazna zatvora od 30 do 60 dana ili kazna rada u javnom interesu u trajanju od 240 do 360 sati i novčana kazna u iznosu od 120.000 do 140.000 dinara, 15 kaznenih poena i zaštitna mera zabrane upravljanja motornim vozilom u trajanju od najmanje devet meseci.

Ukoliko je vozač prilikom nasilničke vožnje prouzrokovao saobraćajnu nezgodu, sleduje mu kazna zatvora od 45 do 60 dana ili kazna rada u javnom interesu u trajanju od 300 do 360 sati i novčana kazna u iznosu od 130.000 do 150.000 dinara, 17 kaznenih poena i zaštitna mera zabrane upravljanja motornim vozilom u trajanju od najmanje deset meseci.