Autoputem i motoputem dozvoljeno je kretanje samo motocikla, putničkih vozila, teretnih vozila i autobusa, sa ili bez priključnih vozila, čija je najveća konstruktivna brzina veća od 50km/h (bicikli, pešaci i zaprezna vozila ne smeju se kretati po autoputu i motoputu). Ova odredba se ne odnosi na policijska i vojna vozila.

saobracaj na autoputu i motoputu

Uključenje i isključenje sa autoputa ili motoputa

Na autoput, odnosno motoput, vozač može da se uključi, odnosno isključi samo prilaznim putem namenjenim za uključenje na taj put, odnosno isključenje sa puta.

Vozač koji se motornim vozilom uključuje u saobraćaj na autoputu ili motoputu dužan je da:

  1. koristi saobraćajnu traku za uključivanje, kada takva traka postoji u produženju priključnog puta i da se u saobraćaj na taj put uključi dajući znak pokazivačem pravca, na način kojim ne ugrožava saobraćaj vozila koja se kreću po tom putu,
  2. propusti vozila koja se kreću po tom putu, ako na mestu na kome se uključuje u saobraćaj na autoputu ne postoji posebna traka za uključivanje.
ukljucivanje automobila na autoput

Vozač koji se vozilom isključuje iz saobraćaja sa autoputa ili motoputa, dužan je da svojim vozilom blagovremeno zauzme položaj na krajnjoj desnoj saobraćajnoj traci i da što pre pređe na saobraćajnu traku za isključivanje, ako takva traka postoji na ulazu u priključni put.

iskljucivanje automobila sa autoputa

Kretanje na autoputu ili motoputu

Na autoputu i motoputu sa više saobraćajnih traka namenjenih kretanju vozila u jednom smeru, vozač motornog vozila mora se kretati krajnjom desnom saobraćajnom trakom, osim u slučaju kad je desna saobraćajna traka zauzeta vozilima koja se kreću u koloni, kao i prilikom preticanja (tada se može koristiti leva saobraćajna traka).

Zaustavnom trakom zabranjeno je kretanje vozila. Izuzetak su vozila pod pratnjom i vozila sa pravom prvenstva prolaza, koja se mogu kretati zaustavnom trakom kada su ostale saobraćajne trake zauzete vozilima.

kretanje automobila na autoputu

Na autoputu i motoputu sa tri ili više saobraćajnih traka, namenjenih za saobraćaj vozila u jednom smeru, vozači teretnih vozila čija je najveća dozvoljena masa veća od 3.500 kg i skupova vozila čija je dužina veća od sedam metara, smeju da koriste samo dve saobraćajne trake koje se prostiru uz desnu ivicu kolovoza. Na autoputu i motoputu sa dve saobraćajne trake namenjenih za kretanje vozila u jednom smeru, vozači ovih vozila moraju se kretati krajnjom desnom saobraćajnom takom, osim prilikom preticanja.

kretanje teretnih vozila na autoputu

U slučaju zastoja saobraćaja na autoputu, gde ne postoji zaustavna traka, vozači su dužni da ostave slobodan prostor za prolaz vozila pod pratnjom i vozila sa pravom prvenstva prolaza, na taj način što će vozači koji se nalaze u desnoj saobraćajnoj traci zauzeti položaj uz desnu ivicu saobraćajne trake, a vozači koji se nalaze u levoj saobraćajnoj traci zauzeti položaj uz levu ivicu saobraćajne trake, tako da ostavljen prostor mora biti dovoljan za nesmetani prolaz ovih vozila.

kretanje vozila na autoputu u slucaju zastoja

Na autoputu i motoputu vozač ne sme da zaustavlja i parkira motorno vozilo, osim na mestima koja su za to posebno uređena i obeležena.

parkiranje vozila na autoputu

Na autoputu i motoputu vozač ne sme da vrši polukružno okretanje vozilom niti da se kreće vozilom nazad.

zabranjeno kretanje vozila na autoputu

Vozač koji je zbog neispravnosti na vozilu ili iz drugih razloga prinuđen da zaustavi vozilo na kolovozu autoputa ili motoputa, dužan je da ga zaustavi na zaustavnoj traci i da preduzme potrebne mere da vozilo što pre ukloni sa kolovoza.

vozilo parkirano u zaustavnoj traci