Na prelazu puta preko železničke pruge, vozač je dužan da propusti šinsko vozilo koje se kreće po železničkoj pruzi.

pruzni prelaz

Vozač koji se vozilom približava prelazu puta preko železničke pruge, dužan je da kretanje vozila podesi tako da ga može zaustaviti pred uređajem za zatvaranje saobraćaja na prelazu(branik, rampa) ili pred uređajem za davanje svetlosnih znakova kojima se najavljuje približavanje voza, odnosno da može da zaustavi vozilo pre nego što stupi na železničku prugu.

Prelaz preko pruge u istom nivou sa branicima.

Prelaz preko pruge u istom nivou sa branicima

Učesnici u saobraćaju dužni su da se zaustave pred prelazom puta preko železničke pruge u istom nivou , obezbeđenom branicima ili polubranicima, ako je uređaj za zatvaranje saobraćaja spušten (branik, rampa), ako je taj uređaj počeo da se spušta ili ako se daju svetlosni ili zvučni znaci koji upozoravaju da će taj uređaj početi da se spušta.

Učesnici u saobraćaju obavezni su da se zaustave i na prelazu puta preko železničke pruge u istom nivou bez branika ili polubranika kada im je svetlosnim saobraćajnim znakom, kojim se najavljuje približavanje voza prelazu, zabranjen prolaz (crveno trepćuće ili neprekidno svetlo).

Prelaz preko pruge u istom nivou bez branika ili polubranika.

Prelaz preko pruge u istom nivou bez branika ili polubranika

Na prelazu puta preko železničke pruge u istom nivou, na kome nema uređaja za zatvaranje saobraćaja(branika, rampe) niti uređaja za davanje svetlosnih saobraćajnih znakova kojima se najavljuje približavanje voza, učesnici u saobraćaju mogu da pređu preko pruge tek pošto se uvere da prugom ne nailazi voz.

Saobraćajni znaci koji se postavljaju u blizini pružnog prelaza.

saobracajni znaci na pruznom prelazu

  1. Tramvajska pruga.
  2. Prelaz puta preko železničke pruge bez branika ili polubranika.
  3. Prelaz puta preko železničke pruge sa branicima ili polubranicima.
  4. Andrejin krst – označava mesto na kome put prelazi preko železničke pruge u nivou bez branika ili polubranika sa jednim kolosekom odnosno sa dva ili više koloseka.
  5. Andrejin krst
  6. Svetlosni saobraćanji znak na prelazu puta preko železničke pruge u istom nivou.
  7. Približavanje prelazu puta preko železničke pruge bez branika ili polubranika.
  8. Približavanje prelazu puta preko železničke pruge sa branicima ili polubranicima.

Vozač ne sme vozilom da započne preticanje ili obilaženje drugog vozila na prelazu puta preko železničke ili tramvajske pruge !

preticanje vozila na pruznom prelazu